DP Komedisi

Başlık: 
DP Komedisi 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1957-09-30 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/36 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

D.P. KOMEDİSİ

Bülent Ecevit

SEÇİM propagandası için İstanbul'un tulûat kumpanyalarını seferber etmekle, Demokrat Parti, iktidarda kalıp memlekete hizmet etmeyi, büyük «kalkınma» ve «imar» faaliyetlerini, «iktisadî kurtuluş» savaşlarını, «siyasi ahlâk», «demokrasi iklimini hazırlama» ves, ves„ gibi yüksek prensip ve gayeleri ne kadar ciddiye aldığını bir kere daha göstermiş oldu.

7 yıllık Demokrat Parti iktidarı icraatının olsun, ileriye ait Demokrat Parti vaadlerinin olsun, ancak tulûat kumpanyalarının gülünçlü oyunlarına konu teşkil edebilecek değer ve ciddiyette bulunduğunu nihayet idrak edebildikleri için, Demokrat Parti liderlerini, hiç değilse bu Partinin, Orhan Köprülü grupunu saf dışı eden İstanbul teşkilâtındaki büyük politikacılarını candan kutlamak gerekir. Doğrusu kendi partileri hakkında verilebilecek en adilâne değer hükmünü, bu son kararlarıyla onlar vermiş olmaktadırlar.

Okurlarımızın gözünden kaçmışsa diye, bu konudaki haberi bir İstanbul gazetesinden naklen burada tekrarlamamızda fayda vardır:

«Dün (25 Eylül Çarşamba günü) saat 14 de D. P. Beyoğlu İlce Merkezinde tulûat sanatkârlarından Aziz Basmacı, Toto Karaca, Tevhit Bilge, Muzaffer Hepgüler, Ali Sururi ve Celâl Sururi'nin iştirâkiyle bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda sanatkârlar, D.P. nin candan sempatizanı olduklarını belirtmişler, bu arada Aziz Basmacı Atatürk'ün bir vecizesini ele alarak, sanatkârlardan niçin bir milletvekili çıkmasın?» demiştir... Öğrendiğimize göre, tulûat sanatkârları «Seçim Öncesi» adlı bir tulûat eseri sahneye koyacaklardır.»

Bu tulûat eserinin son derecede muvaffak bir eser olacağından şüphemiz yoktur. Çünkü şimdi D.P. listesinden milletvekili olmayı düşündüklerini öğrendiğimiz, D. P. iktidarda kalırsa belki bazısını bakanlık sandalyalarında bile görebileceğimiz değerli tulûatçılar, gülünçlü sahne oyunlarına son derecede elverişli bir konunun etlif hakkını elde etmişlerdir. Ellerinde böyle eşi bulunmaz bir konu oldukça, «D. P. sempatizanı» tulûatçıların, seyircilerini kahkahadan kırıp geçirmekte hiç zorluk çekmiyecekleri bellidir.

Sahneye konulacak olan bu büyük Demokrat Parti komedisi Türk tarihinin şeref sayfaları dışında kalacak sa da, tulûat tarihimizde, gülünçlü sahne oyunları tarihimizde, şüphesiz temelli bir yer tutacaktır.

Bu arada, İstanbul'daki D.P. idarecilerinin, değerli tulûat sanatkârlarımızca D. P. listesinde aday gösterilmek için belirtilen isteği de gereken ciddiyetle dikkat nazarına alacakları tahmin edilebilir. Çünkü dolaşan israrlı söylentilerden, hemen hepsi İstanbul'da milletvekili seçilmiş D.P. liderlerinin şimdi adaylıklarını İstanbul'dan koymağa pek cesaret edemedikleri anlaşılmaktadır. «D. P. nin candan sempatizanı» olduklarını söyliyen, ve seçimlerde bütün kaabiliyetlerini Demokrat Parti iktidarının hizmetine vermeğe hazırlanan değerli tulûatçılarımızın, İstanbul D. P. listesinde, bu liderlerden boşalacak yerleri lâyıkı ile doldurabileceklerine şüphe yoktur.

Türkiye Cumhuriyetini idare etmekle ödevli Demokrat Partinin, İstanbul gibi uyanık bir şehirde kendi propagandası için faydalanmakta sakınca görmediği tulûatçıları, kendi iktidarının gerçek temsilcileri olarak görüp aday listesine alması da pek makûldür.

Ancak İstanbullu seçmen yurttaşlar, içkili aile gazinolarının salaş sahnelerinde Demokrat Parti komedisini seyredip bol bol güler, hoşça vakit geçirirlerken, elbette hatırda tutacaklardır ki, bu komedi, iktidar partisince seçimler arefesinde sahneye konulan oyunun ancak birinci perdesidir. İkinci perde, eğer Demokrat Parti iktidarda kalacak olursa, seçimlerden sonra açılacaktır ki, o sahnenin de böyle güldürücü olması beklenemez. Şimdi komedi olarak başlıyan ve hepimizi güldürebilecek olan oyun, o zaman hepimizi ağlatacak bir trajedi şekline dökülebilir.

Gerçi şimdi hâlimizin ağlanacak bir hâl olmadığı söylenemez ama, önümüzde iyi kötü bir seçim vardır, ve bu, ne de olsa bir umuttur, onun için seçimlere kadar Demokrat Partinin salaş tulûat sahnelerindeki oyununu seyreder, güleriz ağlanacak hâlimize.

DÜZELTME : Evvelsi gün bu köşede çıkan «Serhat Edebiyatı» başlıklı yazının 2. sütun. 4. paragrafında, sondan 3. satırdaki «söylenmiş» kelimesi «söylememiş» olacaktır. 

Dosyalar

1957.09.30.jpg
1957.09.30_B.jpg
1957.09.30_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“DP Komedisi,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/891 ulaşıldı.