"Hürriyet Meşalesi"

Başlık: 
"Hürriyet Meşalesi" 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-05-17 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/31 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

" Hürriyet Meşalesi „

Bizi üzen, dost memleketler basında, bugünkü idaremizin başarısızlığı, iktisadî durumumuzun kötülüğü üzerine yazılar çıkması değildi. Tesadüfler, yanılmalar, ve daha birçok başka âmiler, zaman zaman her memleketin başına ehliyetsiz kimseleri getirebilir, önlenmesi bir miletin kendi elinde olan veya olmayan şartlar, zaman zaman her memleketi büyük iktisadî sıkıntılara düşürebilirdi.

Bizi üzen, dost memleketler basınındaki bu yazılara, Türk miletinin demokratik hayata uyma, Batı kültürünü, Batı uygarlığını benimseme kabiliyeti hakında, günden güne artan bir umutsuzluğun hâkim olması idi. Tarihe karıştığını sandığımız «Avrupa'nın Hasta Adamı» sözü ile beraber bu umutsuzluğun da gene uyanmakta olduğunu görüyorduk.

Üzüntümüz, karamsarlığımız bundandı, Cumhuriyet devrimlerinin demokratik âlemde milletimize kazandırdığı şerefli mevkîin kaybedilmek üzere oluşundandı.

10 Mayıs tarihli «New York Times» gazetesinde çıkan «Türk Muamması» başlıklı başyazı, bu üzüntümüzün yersiz olduğunu bize gösterdiği için sevindiricidir. Başyazıda, Birleşik Amerika'nın Türkiye'ye karşı «iyiniyet»le dolu olduğu yazılı. Belli ki bu iyiniyet, Amerika'lı dostalarımıza, Türkiye'deki son gelişmelerin umut kırıcı dış görünüşüne aldanmayıp, gerçek mahiyetine nüfuz etmek imkânını verecek kadar geniştir.

New York Times, Türkiye'de ki son gelişmelerin tehlikelerini, kötülüklerini azımsamıyor. Tersine, Başbakan Menderes'in «1923'de Cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan demokratik ilerlemeyi kösteklemek için elinden geleni yapmış» olduğunu son yılarda Türkiye'nin hâlinde bir «anormallik» görüldüğünü; ekonomik durumun alabildiğine kötüleştiğini; o yüzden memleketin «felâketle karşı karşıya» geldiğini; muhalefete yapılan baskıların, «Atatürk devrinden çok Osmanlı devrini» hatırlattığını; «basın ve söz hürriyetinin kısılması yolundaki gayretler, keyfî tevkifler ve Başbakan Menderes'in sık sık takındığı diktatörce tavırlar» yüzünden Batılı dostlarımızın derin bir üzüntü duyduklarını açıkça belirtiyor.

Fakat memleketimizdeki son gelişmelerin bu karanlık yönüne karşılık, Nevyork Times, o karanlığı bastırabilecek kudrette bir umut ışığının da varlığından haberdardır. Bu, yurdumuzda yanan «hürriyet meşalesi» nin dağıttığı ışıklar. New York Times'in görüşünce, Menderes bu «hürriyet meşalesini söndürmeğe muvaffak olamamıştır; bu meşale bütün parlaklığı ile yanmağa devam etmektedir.» Gene New York Times'a göre, memleketimizde cereyan etmekte olan siyasal mücadelenin nasıl neticeleneceği önceden kestirilemese bile, parlâmentoda olsun, basında olsun Türkiye'yi gerçek bir demokrasiye kavuşturmak için mücadele edenlerin gösterdikleri cesaret ve azimkârlık iyi alâmetlerdir.»

Bir partinin veya bir siyaset adamının iktidar sınavında kötü not alması, dünyadaki itibarımız bakımından o kadar kaygı verici olmaz; yeter ki hürriyet ve demokrasi sınavında Türk milleti iyi not alabilsin!

Türk mileti, en ağır tehlike, tehdit ve engellere rağmen, «hürriyet meşalesi»ni bu topraklarda «bütün parlaklığı ile» yanar tutabileceğini gösterdikten sonra, en kötü durumlardan bile kolaylıkla kurtulabileceğine, bir daha kolay kolay «hasta» yatağına düşmeyeceğine dostlarını inandırmakta güçlük çekmez.

Bülent ECEVİT

NOT:

15 Mayıs günü bu köşede çıkan «İş yeterliği Eğitimi» başlıklı yazımızda, bu konu ile ilgili eğitim kurumlarının adlarını sayarken «Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ensitüsü» nden bahsetmemiştik. Bir dostumuz «İş yeterliği» konusunun ilk önce bu Enstitüde ele alındığına dikkatimizi çekti. Kendisine bu uyarışı için teşekür eder, yazımızdaki eksiklikten ötürü özür dileriz. 

Dosyalar

1956.05.17.jpg
1956.05.17_B.jpg
1956.05.17_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Hürriyet Meşalesi",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 8 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/613 ulaşıldı.