Prensip Partisi

Başlık: 
Prensip Partisi 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-05-16 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/31 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Prensip Partisi

«Hiç kimse diyemez ki nüfuz ticareti yapmak iyi bir şeydir.... Bir partinin iktidarda olması ile muhalefette olması arasında fark olmamalıdır... Bu, bütün partililer için muayyen prensiplerden biri olmalıdır... Bir memlekette bir partiyi yıkacak şey ancak nüfuz ticaretidir.»

Bunlar, 3 Mayıs 1956 günü Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Bay Orhan Köprülü'nün, bu görevinden ayrılmadığını belirtmek üzere basına verdiği bir demeçteki ana fikirlerdi.

İktidar partisi ileri gelenleri arasında bir kişinin olsun nüfuz ticaretini böyle açıktan açığa kötülemesi, demokratik düzende iktidar mevkiinin bir partiye bazı imtiyazlar sağlıyamıyacağını belirtmesi, çok sevindiriciydi.

Fakat ertesi gün gazetelerde Bay Orhan Köprülü'nün bir açıklaması çıktı. Demecinin basına yanlış aksettirildiğini ileri süren D.P. İstanbul İl Başkanı, «Bu sözler benim hakiki fikirlerim olmaktan uzaktır» diyordu.

3 Mayıs tarihli demeçteki fikirler için «Bunlar benim hikiki fikirlerim olmaktan uzaktır» demek, «benim hakiki fikirlerim, nüfuz ticareti yapmanın iyi birşey olduğu, bir partinin iktidarda olması ile muhalefette olması arasında bazı farklar bulunması gerektiği, ve nüfuz ticaretinin bir partiyi yıkamıyacağı yolundadır» demekle birdi.

İktidar partisi ileri gelenlerinden birinin böyle düşünmesi, şüphesiz, son derecede umut kırıcı ve üzücüydü.

Fakat düşünebilirdi ki, bir iktidar partisinin saflarında nüfuz ticaretine tarafdar, ve muhalefet partilerinin iktidar partisiyle eşit haklara sahip olmasına aleyhdar birkaç kişi bulunabilir; bu birkaç kişiden biri de, bu korkunç düşünceleri basına açıklıyacak kadar cüretkâr veya gafil olabilir; onun için bu düşünceleri bütün bir iktidar partisine mal etmek doğru değildir!...

Ama bu yoldan avunmamız da uzun sürmedi.. Bir kaç gün kayıplara karıştıktan sonra tekrar ortaya çıkan Bay Orhan Köprülü, 11 Mayıs günü istifasını açıklarken, birkaç gün önce kendi adıyla gazetelerde çıkmış tavzih için şunları söyledi:

«Beyanatımı inkâr edecek değilim. Sözlerim benim esas görüşlerimdir... Beyanatımın ertesi günü gazetelerde intişar eden tavzih bana ait değildir.»

Öğrenildiğine göre, Orhan Köprülü imzası ile yayınlanan Tavzihi, imza sahibinden habersiz olarak, D. P. Genel İdare Kurulu kaleme almıştı.

Bu durum karşısında, ister istemez, şu sonuçlara varmak zorundayız!

1 — Bugün Türkiye'yi idare etmekle görevli Demokrat Partinin Genel İdare Kurulu nüfuz ticaretine aleyhdar değildir;

2 — Gene bu kurul, muhalefet partilerinin iktidar partisiyle eşit hakları bulunmasına aleyhdardır;

3 — Bu kurul, parti teşkilâtının başında, yukarıdaki iki «prensip»e bağlı olmayan, nüfuz ticaretine ve iktidar partisiyle muhalefet partileri arasında fark gözetlemesine alyhdar idarecilerin bulnmasını istememekte, öyle idarecilerle işbirliği yapmamaktadır;

4 — İktidar Partisinin Genel Kurulu, başkalarının ağzından basına düzme demeçler verebilmektedir.

İşte, memleket mukadderatına hâkim olan siyasî partinin «siyasî ahlâk» prensiplerinden bir kaçı!..

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.05.16.jpg
1956.05.16_B.jpg
1956.05.16_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Prensip Partisi,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/612 ulaşıldı.