Dış İşlerimiz ve Basın

Başlık: 
Dış İşlerimiz ve Basın 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-03-19 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Dışişlerimiz ve basın

Son birkaç yazımızda, dış siyasetimizin kendi görüşümüzce aksayan bazı yönleri üzerinde durmuş, ve, dış haber kaynaklarından başlıcaları Anadolu Ajansının tekelinde bulunduğu için, Türk basını ile Türk halkoyunun dünya meselelerini gerektiği gibi takip edememediklerini ileri sürmüştük.

Ancak bu arada Dışişleri Bakanlığının basına bir hizmetini de belirtmeden geçmek kadirbilmezlik olurdu: Birkaç ay önce bu Bakanlık bir basın sözcülüğü kurarak, memleketimizde belki ilk defa, Dışişleri Bakanlığı ile Türk gazeteleri arasında gerçek bir yakınlaşma sağlamağa teşebbüs etmiştir.

Bu sözcülük kurulduğundan beri Türk Dışişleri Bakanlığı, Türk gazetecileri için artık bir yabancı elçilik kadar soğuk ve nüfuz edilmez bir merci olmaktan çıkmış, tersine, birkaç ay içerisinde, gazetecilerin belki de en kolaylıkla akıl danışabildikleri, en rahatça baş vurabildikleri bir resmi daire hâline gelmiştir.

Başında değerli ve bilgili bir diplomat bulunan sözcülüğün bugünkü çalışma tarzına, gazeteciye güvenme, ve dış siyasetle ilgili konularda ona sorumluluk duygusu yükleme zihniyeti hâkimdir.

Dileriz ki basına karşı böyle bir davranış, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğünün bir geleneği hâline gelerek, ileride bu ağır görevi yüklenecek bütün hariciyecilerimiz tarafından devam ettirilsin!

Fakat biz, yurdumuzda her şeyin en ilerisini, demokratik anlayışa en uygununu görmek istediğimiz için, şimdi Dışişleri Bakanlığından, bu kadarla yetinmeyerek bir adım daha atmasını, belirli günlerde, soruları bizzat Bakanın cevaplandıracağı basın konferansları da tertiplemeğe başlamasını bekliyoruz.

Bütün dikkatin Türkiye ile çevresi üzerinde toplandığı şu günler, bu âdetin benimsenmesi için en elverişli zaman olsa gerektir.

Hükümetin dış siyasetini körükörüne desteklemek demokrasiyle asla bağdaşamayacak sahte bir «millî birlik» anlayışına dayanır. Dış siyasette gerçek bir milli birliğin sağlanabilmesi, halk oyunun dış siyasetle ilgili meseleleri yakından takip edebilmesine bağlıdır.

Dışişleri Bakanlığı, başlıca demokratik memleketlerde örnekleri görülen basın konferansı âdetini benimsemekle, Türk halkoyuna bu imkânı sağlamış, dış meselelerde halkoyunun şuurlu desteğinden ve yapıcı denetlemesinden faydalanabilme yolunu açmış olacaktır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.03.19.jpg
1956.03.19_B.jpg
1956.03.19_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Dış İşlerimiz ve Basın,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/568 ulaşıldı.