Kimler Ne Yaptılar?

Başlık: 
Kimler Ne Yaptılar? 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-01-11 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

Kimler ne yaptılar ?

Dün bu köşede, «Kimler ne yaptılar?» başlıklı yazımızda bazı sorular sormuştuk. Bunların cevaplarını şimdiden almağa başladık.

Meselâ, Başbakan'ın orta okullara din dersleri konulacağını bildirmesi üzerine Millî Eğitim Bakanı gazetecilere demeç vermiş, «böyle şey olmaz» demişti. Biz de şu soruyu sormuştuk:

«Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Ahmet Özel kendi bakanlığı ile ilgili bir konuda, kendisinin reddettiği, olamaz dediği bir hususu, Başbakan'ın Devlet Radyosile bütün millete vaadetmesi üzerine şimdi ne yapacaktır? İstifa mı edecektir? Meclis huzurunda, hiç değilse kendi partisinin Meclis Grupu huzurunda, Başbakan'ın istifasını mı istiyecektir?»

Merakımız uzun sürmedi. Daha bizim bu sorumuz Ulus'ta çıktığı gün Millî Eğitim Bakanı'nın cevabı da Zafer gazetesinde idi:

«Böyle bir beyanatta bulunmuş değilim. Söylediklerim tamamen yanlış anlaşılmıştır. Esasen biz de daha evvel orta okullarda din tedrisatı yapılması mevzuunda Sayın Başvekille görüşerek bir prensip anlaşmasına varmıştık. Yalnız bu mevzuda hoca meselesi gibi bazı güçlüklerin halli için bir zamana ihtiyaç vardır.»

Bir başka sorumuz şu idi:

«Kendi aldıkları kararların tam tersi, aynı gün, Başbakan tarafından bütün millete vaadedildlkten sonra, Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu üyeleri ne yapacaklardır? B. M. M. kararlarını tanımadığı, hiçe saydığı için Bay Adnan Menderes in Başbakanlıktan çekilmesini mi isteyeceklerdir? Durumu Meclis Başkanlığına protesto mu edeceklerdir?»

Bunun da cevabını, yazımız çıktığı gün gazetelerde okuduk:

Bütçe Komisyonunda bu konu açılınca, D. P. li milletvekilleri bir ağızdan Başbakanı savunmuş, Başbakan'ın dini politikaya âlet etmiş olduğunu inkâr ettikleri gibi, din müessesiyle devlet ve hükümet arasında sıkı bağlar bulunduğunu da belirtmişlerdir.

*

Başbakan'ın Anayasayı ve kanun hükümlerini ihlâl etmesi karşısında Cumhuriyet Savcılığının ve Adalet Bakanının ne yapacaklarını sormuştuk. Onun da cevabı dünkü gazetelerde var sayılırdı: Bu mesele Bütçe Komisyonunda ortaya atılıp ta tartışma açılınca, bir D. P. milletvekili böyle bir konunun tartışılmasına bile tahammül edemeyip, «herhangi bir iddia karşısında bu işle alâkadar olmayan şahsiyetlerin bu işlere cevap vermeleri doğru olmadığını» ileri sürmüş, yani böyle bir konuyu B. M. M. üyelerinin yetkileri dışında göstermiştir.

*

«Ya Devlet Bayanı Sayın Emin Kalafat ne yapacak» demiştik. «Devlet Radyosu'nun siyasi yayınları hakkında daha birkaç gün önce B. M. M. Bütçe Komisyonunda verdiği sözleri geri mi alacak, yoksa bakanlıktan istifa mı edecek?»

Gene dünkü gazetelerde okuduğumuza göre, birinci ihtimal doğru çıkmış. Devlet Bakanı Emin Kalafat, daha bir kaç gün önce verdiği sözleri aynı heyetin huzurunda geri alarak, Devlet Radyosu'nun partizan yayınlara devam edeceğini açıklamıştır.

Anayasa'nın ve kanun hükümlerinin devrimler aleyhine açıkça ihlâli karşısında aydın Cumhuriyet nesillerinin olsun hoşnutsuzluklarını belirteceklerini ummuş, ve hâlâ susup susmıyacaklarını sormuştuk.

Yaşlarından «Atatürk'çü», «Devrimci» olmaları beklenen aydın nesiller de, şu satırları yazdığımız âna kadar, sadece korktuğumuz cevabı vermiş, yani susmuşlardır. Mamafih 19 Mayısların, 29 Ekimlerin, 10 Kasımların yıldönümleri geldikçe Atatürk ve devrimler konusunda ateşli nutuklar çekeceklerinden asla şüphemiz yoktur.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.01.11.jpg
1956.01.11_B.jpg
1956.01.11_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kimler Ne Yaptılar?,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/544 ulaşıldı.