Ulus Gazetesi, Yolunda Devam Edecektir

Başlık: 
Ulus Gazetesi, Yolunda Devam Edecektir 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-01-02 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

ULUS Gazetesi, yolunda devam edecektir

Zafer gazetesine göre Ulus,«Her ileri adıma karşı bir çelme, her yüz güldürücü esere karşı bir tahrip silâhı olarak» kullanılıyormuş!

Oysa kî, değil Ulus'un, gerçekten kötü niyetli bîr gazetenin bile çelme atabileceği kadar ileri bir adım, tahribe kalkışabileceği kadar yüz güldürücü bir eser, Türkiye'de, Bay Adnan Menderes Başbakanlık mevkiine geldiğinden beri kaydedilmemiştir.

Başbakanın temel atma törenlerinde kendisini dinlemeğe getirilenlere, yüzlerinin gülmekte olduğunu telkin edebilmek için dil dökmesi, ortada gerçekten yüz güldürücü eserler bulunduğuna delil sayılamaz. Demokrat Parti iktidarı Türkiye'de ileri değil, geri adımlar atmıştır. Beş küsur yıldır, devrimlerde gerilenmiş, devlet idaresinde gerilenmiş, adalet teminatında, söz ve basın hürriyetinde, üniversite bağımsızlığında, ve genel olarak bütün demokratik kurumlarda gerilenmiştir.

Eğer Ulus gazetesinin sayfaları, Zafer'in iddia ettiği gibi, «her gün kara haberlerle dolu» ise, bunun günahı Ulus gazetesinde değil, o «kara haberler» e sebep olanlarda, başkanlığı altındaki 3 hükümetin siyase i ve iktisadi tutumu iflâs ettikten sonra dördüncü bir hükümet kurmak cüretini de kendinde bulan iktidar önderinde, ve beş küsur yıllık icraatına güvensizliğini belirttikten sonra o öndere gene de güven oyu vermekten çekinmeyen Demokrat Parti Meclis Grupunda aranmalıdır.

Bugün Türkiye'de baskıya, kötü idareye, ve geriliğe karşı halkın sesini yükseltmiş olmasından başka aydınlık ve sevindirici haber hemen hemen yoktur, olanların da bütün şerefi iktidara değil, gene Türk halkına aittir. Böyle haberlere ise, Ulus, sevine sevine sütunlarını açmaktadır.

Gene Zafer'e göre, Ulus gazetesi şimdi, «ihtirasla buğulanmış nazarlarını harici siyasetimize tevcih edecek kadar ileri gitmiş» tir.

Bu cümledeki «ileri gitmiş» sözü bile, Demokrat Parti iktidarının hâlâ içinde bulunduğu zihniyete bir örnektir Memleketin dış siyasetile ilgilenen bir gazete «ileri gitmiş» olmaz, ancak görevlerinden birini, hattâ en önemlisini yapmış olur. Böyle bir görevin yerine getirilmesini «ileri gitmek» sayan zihniyetle mücadele, Ulus Gazetesinin asla vaz geçemeyeceği bir mücadeledir. Eğer Ulus bu görevini şimdiye kadar gerektiği gibi yapmamışsa, o da, Menderes Hükümetlerinin dış siyasetteki kaygı verici tutumuna bir şüphe payı bırakmış olmasındandır. Ama artık şüpheye yer kalmamıştır. Menderes Hükümetlerinin dış politikada attığı hemen her «ileri adım» bir tehlikeli bataklığa şaplanıp kalmıştır.

Bu durumda Ulus gazetesi ne yapsın?.. NATO'nun sağ kanadının ne kadar iyi işlemekte olduğundan mı bahsetsin?.. Balkan Paktının hâline mi, Ortadoğu devletlerile münasebetlerimizin takip ettiği seyre mi, Hükümetin Kıbrıs meselesindeki tutumuna mı, Yunanistan'la aramızda olup bitenlere mi, Yunanlıların kara sularından izinsiz geçecek Türk gemilerine ateş açılması emri karşısında Türk Hüküme tinin hâlâ susuşuna mı, Selânikteki Konsolosluğumuz Atatürk'ün evini dinamitlemekle suçlandırıldıktan sonra Dışişleri Bakanlığımızın tam 3 ay bir hafta sesini çıkarmamış olmasına mı sevinsin?.. Petrol şirketlerinin artık peşin para ödenmedikçe bize petrol vermeyişlerile mi, Türkiye'ye kredi açacak memleketlerin bugünkü kadar azalmış olmasile mi, bütün yabancı basında çıkan ve Sıkı Yönetim Komutanlığınca makas vurulan yazılarla mı öğünsün?..

İktidar sözcüsü gazete, Ulus'un yayınlarını, «millî menfâatlere hürmetkârlık» la uzlaştıramıyormuş!. Milli menafatlere hürmetkârlıkla uzlaştırmakta zorluk çekilecek bir hareket varsa o da, memleketin bu günkü karanlık hâlinin, Ulus sayfalarında çıktıkça iktidar sözcüsü gazeteyi rahatsız eden o «kara haberler» in, baş sorumlusu olan bir kimseye hâlâ güven oyu verilmesidir. İktidar partisi millî menfaatlere daha hürmetkar davranacağını gösterir bir yol tutmadıkça Ulus gazetesi, iktidar sözcüsü gazetenin tel'in ettiği yolunda devam etmeyi bir vatan borcu bilecektir.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.01.02.jpg
1956.01.02_B.jpg
1956.01.02_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Ulus Gazetesi, Yolunda Devam Edecektir,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/537 ulaşıldı.