CHP'nin Tutacağı Yol

Başlık: 
CHP'nin Tutacağı Yol 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1955-12-30 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

C. H. P. nin tutacağı yol

Demokrasinin bir memlekete hayrı dokunabilmesi, aydınların memleket meselelerinde halkoyunu yönlendirebilecek kadar uyanık olmalarına bağlıdır. Demokrasinin tutunabildiği her memlekette olduğu gibi Türkiye'de de aydınlar bu uyanıklığı eninde sonunda göstermiş, ve, dünkü yazımızda da belirttiğimiz gibi demagojiyi geçer akça sanan politikacılara, yerinde, zamanında bir ders vermişlerdir.

Bu dersten kendilerine hisse çıkarabilecek kabiliyette politikacılar, bundan böyle, başarıya ulaşabilmek ve başarılarını sürekli kılabilmek için, önce aydınların, şimdiye kadar küçümsenen bu azınlığın, saygı ve güvenini kazanmak ihtiyacını duyacaklarır

Bu htiyaç, Cumhuriyet Halk Partisinden başka bütün partileri, ya bugüne kadar tutmuş oldukları yoldan ayrılmak -hattâ bugüne kadar taşımış oldukları hüviyeti değiştirmek-, ya da bütün bütün itibardan düşerek dağılıp gitmeyi göze almak şıklarından birini seçmeğe zorlayacaktır.

C.H.P. nin başka partilere göre avantajlı durumda bulunması ise, zaten, Türk milletinin ilerlemesini ve esenliğini batılılaşmakta gören aydınların başlattığı bir fikir hareketi olarak doğmuş olmasındandır.

Memleketimizin gerek toplumsal ve ekonomik yapısının gerek geo - politik durumunun, henüz batılı anlamda doktrin partileri için elverişli bir zemin teşkil etmediği, çok partili rejim deneyine giriştiğimizden beri, artık olarak anlaşılmış olmalıdır. İlle Türkiye'de de batılı anlamile doktrin partileri çıksın diye beklemek, şimdiye kadar demokrasiyi benimsemeyip ona sadece özenmiş olmamızın sonucu sayılabilir.

Genç Türkiye Cumhuriyetinin meseleleri, henüz batılı anlamdaki doktrin partileri kurulmasını gerektirecek meseleler değildir. Türkiye'nin bugünkü gerçek meseleleri, bir hayat tarzı ve kültür değişiminden doğan meselelerdir. Bütün ekonomik ve toplumsal meselelerimiz de bu değişimin icapları çerçevesinde ele alınmak gerekir.

Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri ve programı, bu bakımdan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına en uygun ilkeler ve programdır. Hattâ, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarını, bizzat C.H.P. nin, bu devrimci partinin ilkeleri ve programı ortaya çıkarmıştır.

Onun için şimdi C.H.P. ye düşen iş, programına, Türkiye'de kendi yaratmış olduğu ihtiyaçları en iyi karşılıyacak bir tatbik kabiliyet kazandırmaktan, ve o hâlile programını Türk aydınları arasında yaymağa, onlara benimsetmeğe çalışmaktan ibaret olmalıdır.

C.H.P. bunu başarabildiği müddetçe, devrimlere inanmış Türk aydınları başka bir partinin saflarında toplanamazlar. Böyle bir imkândan yoksun bulunan partilerin, tutunabilmek, başarı kazanabilmek için başvurduğu usullerden hiç birine özenmeğe C.H.P. nin ihtiyacı yoktur.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1955.12.30.jpg
1955.12.30_B.jpg
1955.12.30_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“CHP'nin Tutacağı Yol,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Mayıs 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/536 ulaşıldı.