TBMM ve Dış siyaset

Başlık: 
TBMM ve Dış siyaset 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1955-12-03 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

T. B. M. M. ve dış siyaset

Dünya siyasetindeki yeni gelişmeler Türkiye'yi gitgide daha yakından ilgilendirir bir yola girmiştir. Bütün dünyanın dikkati Ortadoğu ve Doğu Akdeniz üzerinde toplanmıştır. Doğu - Batı rekabeti bu bölgede, hiçbir zaman son aylarda olduğu kadar yoğunlaşmamıştı.

Üstelik bu yoğunlaşma, Doğu ile Batı arasında, temelsiz de olsa, bir yakınlaşmanın başladığı bir sırada kendini göstermiştir. Batılılar, demirperdenin hafifçe aralanmış olmasından dünya barışı uğrunda yararlanabilmek umuduyla, şimdi Sovyet Rusya'ya karşı, birkaç ay önceye kadar olduğundan daha yumuşak, daha az kışkırtıcı bir siyaset gütmeğe eğilimlidirler. O yüzden bölgemizdeki rekabette üstünlük sağlamaları için gerekebilecek cezrî tedbireri almakta güçlük çekmeleri, isteksiz davranmaları da beklenebilir.

Bu yeni gelişmelerin Türkiye bakımından belki en acıklı yönü Türk halkının ilgisizliğidir.

Bu, zoraki bir ilgisizliktir. Dış meselelerde ve Türk halkoyu, bir demagoji havası içinde, tehlikeleri önceden kestirilemiyecek belirsiz, hedeflere yöneltilmekte ya da Türk halkının memleketimiz çevresindeki gelişmelerle yeteri kadar ilgilenmesi, iktidarca çeşitli yollardan önlenmektedir.

Bugün hiçbir Türk gazetesi, memleketimizin dış siyasetiyle ilgili konuları bütün cepheleriyle açık açık ele alıp inceliyebilecek, eleştirebilecek durumda değildir. Böyle bir yurt görevini gerektiği gibi yapmağa kalkışacak bir Türk gazetesinin birgün içinde susturulması, 1955 yılı ikinci yarısının «demokratik» Türkiye'sinde işten bile değildir.

Dış siyasetle ilgili konularda halkoyunun başından yardım görmeksizin teşekkül edebilmesi de maddeten imkânsızdır. Öte yanda, gerek basın gerek radyo kanalı ile dış gelişmeleri Türk halkına objektif olarak ulaştırması gerekli resmî haber kaynakları ise, bu görevi çok eksik ve yanıltıcı bir şekilde yapmaktadırlar. Dünya meselelerinin Türkiye'yi bu kadar yakından ilgilendirdiği bir devrede iktidar Türk halkının doğru ve geniş haberalma imkânlarını akıl almayacak derecede kısmıştır.

Bu durumda Türk Milletinin tek ve son umudu Büyük Millet Meclisindedir.

Fakat Demokrat Parti iktidarı, milletvekillerinin de dış siyaset bakımından Hükümeti gerektiği gibi denetlemesi imkânlarını, bugüne kadar, içlere huzursuzluk verecek, zihinlerde kaygı uyandıracak kadar kapalı tutmuştur.

Şimdi T.B.M.M. üyelerine, hele Meclisin, büyük bir çoğunluk teşkil eden iktidar partisi mensubu üyelerine düşen en büyük yurt görevi, bu imkânları zorlamak, çıkarılması mukadder bütün engellere rağmen, Demokrat Parti Hükümetinin dış siyasetini, gerekirse kapalı oturumlarda, akat etraflı olarak denetlemektedir.

Menderes Hükümeti beşbuçuk yıl içinde, halkoyuna birer dış siyaset başarısı olarak göstermek istediği ne kadar teşebbüste bulunmuşsa, bu teşebbüslerin hemen hepsinde üzerinde durulacak noktalar bir biri ardından kendini göstermeğe başlamıştır.

Cumhuriyet Türkiyesi tarihinde, Hükümetin dış siyaset bakımından denetlemesine, belki hiçbir zaman şimdi olduğu kadar şiddetle ihtiyaç duyulmamıştı.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1955.12.03.jpg
1955.12.03_B.jpg
1955.12.03_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“TBMM ve Dış siyaset,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 6 Haziran 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/516 ulaşıldı.