On Milletin Havacıları Bir Arada Eğitim Görüyor (No.25)

Başlık: 
On Milletin Havacıları Bir Arada Eğitim Görüyor (No.25) 
Kaynak: 
Ulus, "Kanada", s. 4 
Tarih: 
1955-10-22 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
KANADA

Yazan: Bülent ECEVİT

FOTOĞRAF ALTI: Centralia'daki bir Pilot Eğitim Merkezinde uçuş brövelerini alan muhtelif NATO memleketlerinden havacıların mezuniyet töreni

On Milletin havacıları bir arada eğitim görüyor

Kanada'da devamlı olarak 100 Türk pilotu var - Pilotlarımızdan her birinin eğitimi için Kanada 86000 dolar harcıyor

Tefrika No. 25

Bütün dünyada olmasa bile, dünyanın hiç değilse birbiriyle anlaşıp geçinebilen, birbirine güvenebilen milletleri arasındaki sınırlar gün gelip, ara-memleketin idari bölüntülerini gösterir sınırlar kadar nazari, onlar gibi kâğıt üstünde nokta nokta çizgilerden ibaret kalacak mıdır?.

Eğer böyle bir besliyemiyenlerin karamsarlığı bütün dünyadaki harp hazırlığından doğuyorsa, böyle bir umut besliyebilenler de iyimserliklerini gene bu harp hazırlığıyla destekliyebilirler.

Günümüzdeki baş döndürücü silâhlanmanın, harp hazırlığının, ille de barış getireceğine inandığımdan söylemiyorum bunu. Barış getirebileceği kadar, harplerin en korkuncunu da getirebilir. Ama getireceği barış ta olsa harp te olsa, bu harp hazırlığı Batılı müttefikler arasında öyle bir yola dükülmüstür ki, bu yol insanlığın hiç değilse bir kısmını, talihli bir kısmını, bir mutlu beraberliğe, bugünkü sınır ayrılıklarının üstünde bir müşterek hayata doğru götürmektedir.

Buna nasıl inanmıyasınız ki bugün o milletleri birbirinden ayıran sınırların bekçileri, birbirlerinin toprağında bir arada eğitim görüyor, bir arada yaşıyor, bayrakları birbiine kaışmış, bir arada geçit törenleri yapıyorlar.

Biz NATO gazetecileri, Kanada topraklarında 10 NATO milletinin subaylarıyla subay adaylarını, aralarında hiç bir ayrılık gözetilmeksizin bir arada yaşar, bir arada çalışır, bir arada yürür ve uçar gördük.

Kanada bugün, Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtının en önemli havacılık eğitim teşkilâtlarından birini kendi topraklarında barındırıyor.

NATO kurulmadan çok önce, daha İkinci Dünya Harbi devam ederken, Kanada milletlerarası havacılık eğitiminde önemli bir yer tutmağa başlamıştı. Britanya Milletler Topluluğunun en büyük hava eğitim teşkilâtı Kanada'da kurulmuş, ve bu teşkilât, Kanada, İngiltere, Avusturalya, ve Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri için 131.000 havacı yetiştirmişti.

Bu temel usulüne kurulan yeni bir eğitim teşkilâtı şimdi bütün NATO devletlerinin hizmetinde.. Kanada'nın çeşitli bölgelerine dağılmış eğitim merkezlerinde İngiliz, Türk, Norveçli, Dantmarka'lı, Hollanda'lı, Belçika'lı, Portekizli, İtalyan ve Fransız havacılar Kanadalı havacılarla bir arada yetişmektedirler. Bu eğitim merkezlerinden faydalanan devletler arasına yakında Yunanistan da katılacaktır.

Bu havacılık eğitim programını üzerine aldığından beri Kanada, başka NATO memleketlerine mensup 3400 havacıya uçuş brövesi vermiştir. Program gitgide genişlediği için, Kanada'daki pilotluk ve seyrüsefer kurslarından çıkarak yurtlarına dönen NATO havacılarının sayısı şimdi yılda 1200'ü bulmuştur.

Bu eğitim proğramını üzerine almakla Kanada'nın ne kadar büyük bir fedakarlığa katlandığını anlatabilmek için şu rakamı vermek yetse gerektir. Kanada'da eğitim gören her Türk pilotuna Kanada Hükümeti 86.000 dolar harcamaktadır.

Bu programa 1953 de giren Türkiyeînin, şimdi Kanada'da devamlı olarak 100 e yakın havacısı bulunuyor. NATO havacıları için normal eğitim süresi 1 yıl kadar olmakla beraber, Türk havacılarının dil ögrenimine daha uzun zaman ayırmak gerektiğinden, Türkler Kanada'da ortalama bir buçuk yıl kalıyorlar.

Çoğu hemen hiç İngilizce bilmeden Kanada'ya gittikleri için, havacılarımız ilk 3 ilâ 6 aylarını, London kasabasındaki İngilizce kursunda dil bilgisi edinmekle geçiriyorlar.

Yabancı havacılar London'da İngilizce kursundan başka, Kanada'ya alışmalarını kolaylaştıracak kurslar da görüyor, o arada Kanada'lıların âdetlerini ve hayat şartlarını, Kanada Hava Kuvvetlerinin özelliklerini, Kanada'nın siyasi ve iktisadi tarihini öğreniyorlar.

Pilot olarak yetişecek havacılar, London'daki kursları bitirdikten sonra bir uçuş eğitim okuluna, oradan da bir yüksek uçuş okuluna gönderiliyorlar. Bunlardan birincisinde eğitim uçağıyla, ikincisinde tepkili uçakla eğitim görüyorlar.

Yüksek uçuş okulunda brövelerini alan havacıların, memleketlerine dönmlden önce, Pilot Silâh Okulunda da 7 haftalık bir eğitimi var.

Hava seyrüseferi konusunda eğitim görecek havacılarsa, London'daki kurslardan sonra, doğruca, Winniplg'deki Hava Seyrüsefer Okuluna gidiyorlar. 

Dosyalar

1955.10.22_kanada.jpg
1955.10.22_kanada_B.jpg
1955.10.22_kanada_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“On Milletin Havacıları Bir Arada Eğitim Görüyor (No.25),” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/506 ulaşıldı.