Kanada'nın 10 Yılda Kurduğu Büyük Havacılık Endüstrisi (No. 24)

Başlık: 
Kanada'nın 10 Yılda Kurduğu Büyük Havacılık Endüstrisi (No. 24) 
Kaynak: 
Ulus, "Kanada", s. 4 
Tarih: 
1955-10-21 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
KANADA

Yazan: Bülent ECEVİT

Kanada'nın 10 yılda kurduğu büyük havacılık endüstrisi

Kanada'nın ekonomik gelişmesinde havacılığın rolü - Pilot yetiştiren 96 okul ve kulüp - Bir uçak fabrikasında 8.000 işçi

Tefrika No. 24

Kanada'nın toprakları bütün Avrupa'dan geniş olduğu hâlde nüfusu 15 milyonun biraz üstünde.. Bu geniş topraklardan büyük bir kısmı henüz insanların giremediği ormanlar, aşılması güç dağlar, kuzeyde de daimi kar ve buz tabakaları ile kaplı..

Bu kadar geniş, erişilmesi yer yer bu kadar güç topraklara 15 milyonluk bir nüfusun hâkim olması, ancak havalara hâkim olmakla kabildi.

Bunu idrak eden Kanada'lılar memleketlerinde havacılığı büyük bir hızla geliştirmişlerdir.

Kanadalının havalardaki hakimiyetini gezdiğimiz her yerde hissettik.

Başlıca eğlencesi motorlu oyuncak uçaklar yapıp bunları çayırlarda uçurmak olan Kanadalı çocuktan, her biri bir küçük kasaba kadar yer kaplıyan, bir kasaba halkı kadar insan çalıştıran uçak fabrikalarına kadar pek cok şey, bu hakimiyetin delilleri idi.

Bizdeki tren istasyonları kadar sık olan hava alanlarına, yolcu uçaklarından başka, taksiler gibi, küçük özel uçaklar da sıralanmıştı. Sokaklarda en çok rastlanan üniformalı insan, hava subayı..

1954 başındaki rakamlara göre, ticarî maksatlarla uçak işleten firmaların sayısı 173, pilot yetiştirmeğe yetkili havacılık okul ve kulüplerinin sayısı da 96 imiş.

Muntazam yolcu servisleri yapan 6 hava yolları şirketinden başka, birçok hava nakliyet şirketleri, Kanada'nın denizden ve karadan ulaşılması güç bölgelerini birbirine bağlıyor.

Böyle bölgelerde kurulan maden ocaklarının ve sınaî tesislerin o arada meselâ, Britişh Columbia'daki Kitimat alüminyum tesislerinin malzemesinden büyük bir kısmı havadan taşınıyor.

Jeolojik keşiflerde, maden aramalarında, kutup bölgesindeki askerî tesislere malzeme taşınmasında, orman yangınlarının yerlerini tesbitte, ve ormanların zararlı böceklerden korunması için buralara ilâç serpilmesinde en büyük iş gene uçak ve helikopterlere düşmektedir.

Kanada'nın yalnız savunmasında değil, ekonomisinde de hayatî rol oynayan havacılık, bir millî uçak endüstrisine ancak son 10 yıl içinde kavuşmuştur.

10 yıl önce uçak motoru yapacak tek fabrikası bulunmayan Kanada'da bugün, yalnız Avro fabrikası bir başına dünyanın en büyük uçak fabrikalarından biridir.

Toronto yakınında Molton'da bulunan Avro fabrikasında 8.000 kişi çalışıyor. Gerekirse bu sayı 10.000'e kadar yükseltilebilecektir.

Gene Molton'daki Orenda cet motoru fabrikasında ise 6.000 kişi çalışıyor.

Montreal yakınındaki Canadair uçak fabrikasında çalışanların sayısı da 8.000'e yakın..

Bunlardan başka De Havilland şirketi de Kanada'da büyük tesisler kurmuş.

Bu fabrikalarda modelini kendi hazırladığı uçaklar imâl eden Kanada, kendi Hava Kuvvetlerinin ve havacılık şirketlerinin ihtiyacını karşılıyabildiği gibi, başta Birleşik Amerika olmak üzere birçok memleketlere askerî uçak, yolcu ve eğitim uçakları ve yedek malzeme satıyor. NATO memleketlerinden bazısı o arada Türkiye'nin de, tepkili uçaklarından büyük bir kısmını Kanada sağlıyor.

10 yıl önceye kadar uçak motorunu ithal etmek zorunda olan Kanada, kısa zamanda dünyanın en büyük uçak endüstrilerinden birini kurmağa muvaffak olmuştur. 

Dosyalar

1955.10.21_kanada.jpg
1955.10.21_kanada_B.jpg
1955.10.21_kanada_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kanada'nın 10 Yılda Kurduğu Büyük Havacılık Endüstrisi (No. 24),” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/505 ulaşıldı.