Ankara'nın İmarı: 1

Başlık: 
Ankara'nın İmarı: 1 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", Sayı: 11671, s. 1 
Tarih: 
1955-06-18 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
GÜNÜN Işığında

Ankaranın imarı: 1

VATANDAŞIN memleket işlerindeki sorumluluk duygusunu kuvvetlendirme yolunda mimarlarımız örnek tutulacak bir adım atarak, Çarşamba günü Millî Kütüphanede Ankara İmar Plânı müsabakası ile ilgili tartışmalı bir toplantı yaptılar.

Toplantıyı düzenliyen, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu idi.

İki saatten uzun sürdüğü halde hazır bulunanların ilgisini uyanık tutan bu toplantıda, Ankara İmar Müdürü Bay Talât Özışık, Ankara İmar Plânı Müsabakasının nasıl hazırlandığına; Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İsleri Başkan Yardımcısı Bay Orhan Alsaç da günümüzün şehircilik anlayışı çerçevesi içinde Ankara İmar Projesinin özelliklerine dair birer konuşma yaptılar.

Bu konuşmalardan sonra milletlerarası müsabakada birinciliği kazanan projenin mimarları Bay Raşit Ubaydın'la Bay Nihat Yücel, projeleri hakkındaki soruları cevaplandırdılar.

Programın soru - cevap bölümü, dinleyicilere, Ankara'nın imarı ile ilgili görüşlerini de açıklama imkânını sağladığı için, Çarşamba günü, Ankaralılar tartışmalı toplantıların olgun bir örneğini vermeğe fırsat bulmuş oldular.

Halkı yakından ilgilendiren, ve başarı ile yürütülmesi halkın şuurlu işbirliğine bağlı olan memleket işlerinde, uzman ve idarecilerin vatandaşlarla böyle tartışmalı toplantılarda buluşup görüşme imkânını aramaları, dileriz ki Mimarlar Odası'nın bu hayırlı teşebbüsünden sonra bir gelenek haline gelmeğe başlasın!

8 i yabancılara ait olmak üzere 20 projenin sunulduğu müsabakada milletlerarası jüri, birinciliğe, genç ve değerli iki Türk mimarının beraber hazırladıkları projeyi lâyık görmüştür. Toplantıda hatiplerin bilhassa uygulamaya elverişliliği bakımından övdükleri bu proje, Ankara'nın nüfus artışındaki hız da dikkate alınarak hazırlanmış, ve projede gelişme sahalarının tesbitine büyük önem verilmiştir. Öylelikle, 1927 de hazırlanmış Jansen Plânının uygulanmasındaki aksaklık âmillerinden biri başlangıçta önlenmiş olmaktadır.

Toplantıda verilen izahata göre, Jansen Plânı, Ankara nüfusunun 50 yıl içinde ancak 300.000 e varacağı tahmin edilerek hazırlandığı halde bu sayı şimdiden aşılmıştır. Nüfusu Birinci Dünya Harbi sonunda 20.000 den, ilk plânın hazırlandığı 1927 yılında ise 74.000 den ibaret olan Ankara, bugün 300.000 den fazla nüfuslu bir şehir olmuştur.

Fakat, Jansen Plânından gerektiği gibi faydalanılamamış ve birçok hususlarda bu plânın uygulanamamış olmasındaki âmil, nüfus artışı tahminlerinin yanlış çıkmasından ibaret değildir. Verilen izahatta, yapı kooperatifleri tarafından imar ve iskân sahaları dışına çıkılmış olmasının, arsa spekülâsyonlarının, gecekondu inşaatının, ve halk tarafından nizam ve kaidelere karşı gösterilen kayıtsızlığın da, Ankara'ya düzensiz ve plânsız bîr şehir manzarası gelmesinde başlıca âmilleri teşkil ettiği belirtilmiştir.

Bunların tekerrürü önlenmezse Uybadın - Yücel Plânı kağıt üzerinde kalmış, Ankara'nın imarı yolundaki bu yeni gayretler de boşa çıkmış olacaktır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1955.06.18.jpg
1955.06.18_B.jpg
1955.06.18_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Ankara'nın İmarı: 1,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 24 Şubat 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/391 ulaşıldı.