Devlet Resim ve Heykel Sergisi Bugün Açılıyor

Başlık: 
Devlet Resim ve Heykel Sergisi Bugün Açılıyor 
Kaynak: 
Ulus, "Sanat Köşesi", s. 4 
Tarih: 
1952-04-15 
Lokasyon: 
İstanbul Üniversitesi / Atatürk Kitaplığı, 152/21 
Metin: 
SANAT KÖŞESİ

Devlet Resim ve Heykel Sergisi bugün açılıyor

BÜLENT ECEVİT

XIII üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi, bugün saat 15.3O da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin alt katında açılıyor.

Yer, büyük bir sergi için ışık ve tertip bakımından çok elverişsiz olmakla beraber, Halil Dikmen'in ince zevki bu engelleri mümkün olduğu kadar yenmiş, öylece, en müşkülpesentlerin de hoşuna gidecek bir sergi salonu meydana gelmiştir.

Sergide 74 ressamdan ve 3 heykeltraştan eser kabul edilmiştir. Teşhir edilen resim sayısı 160, heykel sayısı 6 dır.

Serginin jüri heyeti, Şeref Akdik, Nurullah Berk, Ziya Keseroğlu, Malik Aksel ve Saip Tuna'dan müteşekkildir.

Teşhir edilecek resimler arasında yapılan bir seçme sonunda İbrahim Çallı, Halil Dikmen, Cevat Dereli, Refik Epikman, Eşref Üren, Şeref Akdik, Malik Aksel ve Celâl Uzel'den birer resim alınması kararlaşmıştır.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Devlet Resim ve Heykel Sergisini, iki kişi hariç D. grupu ressamlarının —tabir caizse — boykot ettikleri anlaşılıyor. D. grupu ressamlarının karşılarında nasıl bir zihniyet buldukları için böyle bir boykotu uygun gördükleri, sanat çevrelerimizde herkesçe bilinir. O zihniyeti olduğu kadar D. grupunun hareketini de esefle karşılamamak elden gelmiyor. Bundan yalnız biz, Ankara'nın sanat sevenleri zararlı çıkıyoruz ve Devlet Resim ve Heykel Sergisi de memleketimiz resmini gerektiği gibi temsil etmemiş oluyor.

Devletin güzel sanatlarla ilgilenmesi, birçok bakımlardan faydalı, birçok bakımlardan da zararlı yahut tehlikelidir. Bu, yalnız bizde değil çoğu memleketlerde böyledir.

Ama böyledir diye sanatkârlara da, küsmek, küsüp bir köşeye çekilmek düşmez. Bu, mücadeleden kaçınmak olur.

D. grupu ile resmî zihniyet arasındaki o zihniyetin temsil ettiği sanat anlayışı arasındaki meseleyi daha geniş bir şekilde incelemeye başka bir yazıda çalışacağız.

XIII üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi hakkındaki görüşlerimizi anlatmayı da ileriye bırakarak şimdilik şu kadarını söyliyebiliriz: Az olmakla beraber, modern eserlerden de sergiye girenler olmuştur. Sergi, Leylâ Gamsız, Melâhat Üren gibi çok ümit bağlamış olduğumuz yeni imzalardan bizi mahrum bırakmakla beraber, gene ümit verici başka imzaları bize tanıtmaktadır. Sergide, tutunmuş ressamlardan, yerinde sayanlar, geriliyenler olduğu gibi, yeni hamleler yapanlar, ilerliyenler de vardır. Heykeller, her zamanki gibi az, fakat geçen yıl gördüklerimizin yanında daha güzel!

Kısacası, iddiasız fakat olgun bir sergi! 

Dosyalar

1952.04.15.jpg
1952.04.15_B.jpg
1952.04.15_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Devlet Resim ve Heykel Sergisi Bugün Açılıyor,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/355 ulaşıldı.