"Adalet ve Ötesi"

Başlık: 
"Adalet ve Ötesi" 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-05-30 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

“Adalet ve ötesi„

Hürriyet ve demokrasiden geçtik artık. Demokrasi olmadan da yaşanabilir. Bazı kimseler hürriyetsiz yaşıyamasalar bile, hürriyet insanın kendi kafasında da taşınabilir.

Fakat adaletsiz yaşanamaz! Adaletsiz, ne adaletlen yoksun bırakılanlar ne de adaleti ortadan kaldıranlar yaşıyabilirler.

Bugün memleketimizde, demokratik bir idarenin kurulmasiyle iktidara gelebilmiş bir Partinin Başkanı, bir Başbakan, demokrasinin kolunu kanadını kırmakla yetinmemiş, adalet müessesesine de, Türk tarihinde eşi görülmedik bir şekilde tecavüze başlamıştır. Meclis kürsüsünden yargıçları, kasıtlı ve tarafgir kararlar vermekle suçlandırmış ve «şekillerin, kalıpların ve korkulukların tehdidi» nden çekinecek bir insan olmadığını açıklıyarak şunları söylemiştir:

«Her şey, adalet ve ötesi, Büyük Millet Meclisinin huzurunda konuşulabilir. Nihayet bunlar hakkında kanunlar yapabilecek olan, yüksek heyetinizdir.»

Başbakanın meydan okuduğu «şekiller ve kalıplar», adaletin şekilleri ve kalıplarıdır. Bir Başbakan bu şekil ve kalıplardan korkmadığını söyliyebiliyor ve bununla öğünüyorsa, adalet düzeninin şekil ve kalıplarını «korkuluklar» sıfatiyle tezyif edebiliyorsa, o başbakandan korkulur. Çünkü, adaletin şekil ve kalıpları önünde boyun eğip durmıyan bir icra kuvveti başkanını durdurabilecek başka hiçbir manevî kuvvet yoktur.

Başbakan, «adalet ve ötesi» nden söz etmiştir. Adaletten ötesi nedir? Adaletten ötesi, adaletsizlik bile değil, adaletin topyekûn inkârıdır. Başbakan, kendisine ve Büyük Millet Meclisine adaleti inkâr yetkisini de tanımakla, memleketimizde misli görülmemiş bir despotizmin temelini mi atmıya çalışmaktadır?

Hürriyetten de demokrasiden de geçtik ama adalete dokunmayın! Bu milletin padişahlarının bile boynu, adaletin önünde kıldan ince idi. Bu milletin insanlarını, açık denizde fırtınaya tutulmuş bir gemideki insanlar gibi çaresiz bırakmayın! Yer yerinden bile oynasa, adalet, sarsılmıyacak, yerinden oynamıyacak, güvenle tutunulabilecek bir direk olarak kalmalıdır! Bu direğin de temelini sarsmayın!

Gözleri dinmiyen bir hırs bürümüş olunca, adaletin ötesi cazip görünebilir. Ama bu cazibe bir tuzaktır. Tarih boyunca, düşmanlarına karşı bile adalet yolundan çıkmamış bu milleti o korkunç tuzağa sürüklemeyin!

«Adalet ve ötesi» nden söz edenler: Seçim nutuklarınızda ağzınızdan adını düşürmediğiniz Allah’tan korkun!

Bülend ECEVIT 

Dosyalar

1954.05.30.RE_B.jpg
1954.05.30.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Adalet ve Ötesi",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 29 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/242 ulaşıldı.