Türk İşçisine Saygısızlık

Başlık: 
Türk İşçisine Saygısızlık 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-05-29 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Türk işçisine saygısızlık

İnsan haklarına saygı göstermiyen, hakkın önünde değil yalnız çoğunluk kuvveti önünde eğilen — daha doğrusu, çoğunluğun önünde de eğilir gibi görünüp aslında sadece, iktidarda kalabilmek için onun menfaatlerini istismar den — bir partinin nesine Demokrat denebilir?

İşte işçilerimizin durumu!... Millî menfaatlerimize ne kadar müdrik olduklarını her vesile ile gösteren, memleket için tehlikeli cereyanların aralarına sızmasına en küçük bir imkân bırakmıyan işçilerimiz, bu az sayılı fakat öğünülebilecek kadar uyanık zümre, İktidardan bir üvey evlât muamelesi görmektedir.

İşçiye tanınan kanunî haklar, pek az medenî memlekette bizdeki kadar dardır. Fakat İktidar, bu kadar hakka riayet etmeyi bile bir külfet saymakta, bu hususta görünüşü kurtarmak zahmetine olsun katlanmamaktadır.

21 Nisandan beri Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) üç önemli tebliğ yayınlıyarak, Türk işçisinin hak ve menfaatlerine gösterilen saygısızlık ve ilgisizliği halkoyuna açıklamak zorunluğunu duydu. Bu tebliğlerde İktidara ve bilhassa Çalışma Bakanlığına yönelmiş birçok şikâyetler vardır. Bu üstü kapalı şikâyetlerin altında derin yaralar gizli olduğunu sezebilmek için, tebliğleri biraz anlayışla okumak yeter.

Ona rağmen, Çalışma Bakanlığı olsun, herhangi bir Hükûmet sözcüsü olsun, bugüne kadar, işçi dertleri konusunda halkoyunu aydınlatabilecek ve işçilerimizin kaygılarını hafifletebilecek bir açıklamada bulunmuş değildir. İktidar, işçi haklarına gösterdiği saygısızlığı, böylelikle halkoyuna karşı da göstermiş olmaktadır.

Yeni Hükûmet programında da işçi meselelerine sudan iki cümle ile temas edilmiş, hiçbir müsbet vaitte bulunulmamıştır.

Dün gazetemizde Türk-İş’in yeni bir tebliği yayınlandı. Bu tebliğ, Milletlerarası Çalışma Konferansında Türk işçilerini temsil edecek üyenin işçiler tarafından seçilmesine izin verilmediğini açıklıyor.

Türk İşçisinin olgunluğundan bütün dünya önünde haksız yere şüphe uyandırabilecek bu hareket, her şeyden önce millî itibarımız bakımından zararlıdır. Kanunî haklardan, menfaatlerden vaz geçilse bile, hiç değilse, millî itibarımızın bahis konusu olduğu böyle bir konuda, Hükümetin biraz daha anlayışlı davranması beklenirdi.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.05.29.RE_B.jpg
1954.05.29.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Türk İşçisine Saygısızlık,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/241 ulaşıldı.