DP'nin Seçim Coğrafyası

Başlık: 
DP'nin Seçim Coğrafyası 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-06-01 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

D. P.’nın seçim coğrafyası

Akis dergisinin son sayısında Metin Toker, memleketimizde «seçim coğrafyası» ile ilgilenilmeyişinden dert yanarak, «Partiler seçim coğrafyasının, iptidaî de olsa temellerini, hiç olmazsa kendi erkânı harbiyeleri içinde atmazlarsa, dört senenin sonunda akla gelmedik sürprizlerle karşılaşabilirler.» diyordu.

Bu yazıyı okuduğumuz gün, son seçimlerde oyunu C. M. Partisine veren Kırşehir'in ilce olacağı ve yeni kurulacak bir Nevşehir iline bağlanacağı haberi çıktı.

Birkaç gün önce de, Kocaeli ilcelerinden Adapazar’la oyunu C. H. P. ye veren Malatya ili llcelerinden Adıyaman’ın il olacakları açıklanmıştı. Bu son haberlere gelinceye kadar, Demokrat Parti iktidarı zamanında sağa sola birçok ilcecikler de dağıtılmıştı.

İdarî teşkilâtımızdaki bu değişiklikler, hiç şüphesiz, Demokrat Parti «erkânı harbiye» sinin «iptidaî» bir seçim coğrafyası ile pek yakından ilgilendiğini göstermektedir. Bunun «akla gelmedik sürprizleri» ile şimdiden karşılaşıyoruz.

İdarî teşkilâtımız, D. P. erkânı harbiyesinin oy stratejisine göre yepyeni bir şekil alma yolundadır. Ankara, son seçimlerde yakayı iyi kurtarmış! Ya burada da bir muhalefet partisi kazansaydı ne olacaktı? O zaman hiç şüphesiz bir başkent meselesiyle karşılaşacaktık. Ankara’nın il merkezi herhalde ya Kızılcahamam’a ya Bâlâ’ya naklolunacak, sonra da Türkiye için Demokratı bol bir bölgede münasip bir başkent aranacaktı.

Önümüzdeki dört yılda bu değişiklikler çorap söküğü gibi devam edip gitse gerek.. Yakında başka ilceler ortaya çıkıp, «bizim ne eksiğimiz var, biz de Demokratlara oy vermedik mi,» diye diretseler ne cevap verilebilir?.. Onun için, seçimler yaklaştıkça Türkiye’de il sayısının süratle artmasını bekliyoruz. Bu artış da, buğday ve pamuk istihsalimizdeki, para mevcudumuzdaki, yabancı memleketlere olan borcumuzdaki, altın ve yiyecek fiyatlarındaki artış gibi, Demokrat Parti iktidarının başarılar hanesine kaydolunsa yeridir. Belki önümüzdeki seçimlerin arifesinde D. P. hatiplerinden, «biz bu vatanı 63 ille devralmıştık, sekiz yılda bu sayıyı şu kadara çıkardık,» diye nutuklar da dinleriz.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.06.01.RE_B.jpg
1954.06.01.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“DP'nin Seçim Coğrafyası,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/243 ulaşıldı.