Maya Yaşamalıdır!

Başlık: 
Maya Yaşamalıdır! 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-05-25 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Maya yaşamalıdır!

Ankara’da, Helikon Derneğinin kurucuları, biraz da Maya’dan cesaret alarak işe girişmişlerdi. İki yıldan kısa bir zaman içinde Helikon, resim galerisi ve orkestrası ile iyice tutunarak şehrimizin sanat hayatında canlı ve kuvvetli bir varlık oldu. Fakat şimdi, İstanbul’daki Maya Galerisinin 4 yıllık bir ömürden sonra kapanmak üzere olduğu haberi, ister istemez, Helikon’un geleceğine beslediğimiz güveni de gölgelendiriyor.

Maya, resim ve heykel sanatının gelişmesinde şimdi belki en önemli rolü oynıyan özel galerilerin memleketimizde galiba ilk ciddî örneğidir. Hiç ticarî olmıyan bir zihniyetle kurulmuş, kapılarının yalnız, sanat hayatımıza bir yenilik getirebilecek, bir değer katabilecek sanatçılara açık olmasına dikkat etmiştir. Yeni yollar deneyen ressam ve heykeltraşları teşvik etmek, ve halkın sanat zevkinin sanattaki hamlelere ayak uydurulabilmesini kolaylaştırmak bakımından, Maya’nın hizmeti, Türk sanat tarihine geçecek ve Maya kapansa bile, gelecek nesiller, Beyoğlunda dar bir sokaktaki bu küçük galerinin kurucusu ve sahibi Bn. Adalet Cimcoz’u hayır ve şükranla anacaklardır.

Bu galeri küçüktü ama, yükü ağırdı, ve bir kişinin omuzlarındaydı. Nüfusu bir milyonu aşan bir tarihî şehirde resim ve heykel sanatını canlı ve taze tutabilmek için devlete ve belediyeye düşen bir görevi, dört yıl, yalnız Maya Galerisi yerine getirmiye çalışmıştır. Helikon’un, bir dernek olarak, resim ve heykel sahasında Ankaralılara yapmıya çalıştığı hizmeti, Bn. Adalet Cimcoz, İstanbul’da bir başına üstüne almıştır.

Helikon’u iki yıldır ayakta tutan, Ankara’lıların sanata ilgisi ve sanattaki yeniliklere olan iyiniyetidir. Sanat hazineleriyle mağrur koca İstanbul şehri halkının bu ilgi ve iyiniyeti gösterememiş olması, üzülünecek bir şey!.. Eğer Maya, gördüğü ilgisizlik yüzünden kapanmak zorunda kalırsa, İstanbul'luların bundan utanmaları gerekir.

Vatan Gazetesinde okuduğumuza göre, Bn. Adalet Cimcoz, vermek zorunda kaldığı kararın dostları arasında uyandırdığı “üzüntü ve devam dileği” karşısında, bir deneme daha yapmayı kabul etmiştir. Maya Galerisinin yaşamasını istiyen sanatkâr ve sanatseverleri, Maya’da bir kurtarıcı sergi yapmıya çağırmıştır. Eğer bu serginin bırakacağı gelir, Galerinin zarar etmeden yaşıyabileceği ümidini uyandırırsa, Maya açık kalacaktır.

İstanbullu’lar bunu, kendilerine verilmiş son bir şans saymalıdırlar! Eğer bu şansı iyiye kullanamazlarsa, nüfusu bir milyonu aşan ve Türkiye’nin en varlıklı insanlarını toplıyan tarihî İstanbul şehri, bir küçük sanat galerisini yaşatamamış olmanın yüz karasından kolay kolay kurtulamaz.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.05.25.RE_B.jpg
1954.05.25.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Maya Yaşamalıdır!,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 22 Mart 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/238 ulaşıldı.