İnönü ve Başkaları

Başlık: 
İnönü ve Başkaları 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-04-25 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

İnönü ve başkaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal'in, Lozan Heyeti Murahhasa Reisi Hariciye Vekili İsmet Paşa’ya bir telgraf çekerek, «Memlekete bir silsile müfit hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihî bir muvaffakiyetle tetviç ettiniz» dediği günün üstünden tam 30 yıl 9 ay geçti.

Bu 30 yıl 9 ayda, o ömre, «bir silsile müfit hizmetler» daha eklendi.

Çökmüş bir imparatorluğun külleri arasından diri ve örnek bir devletin yükselişi, Atatürk’ün Devlet, İnönü’nün Hükümet Başkanlığı zamanında oldu.

Bir - iki yılı memleketimizi yıkabilecek kadar korkunç bir harb 6 yıl sınırlarımızda dolaştığı ve bir girdap gibi bizi de içine sürüklemiye çalıştığı halde, Türk Milletini bu harbin tehlikelerinden koruyan, Devlet Başkanı İnönü’nün siyaseti oldu.

O dünya harbinin sonunda, Türkiye’nin kaderini Batı dünyasının kaderine çözülmez bir şekilde bağlıyarak, devrimlerimizi dış siyaset alanında da gayesine ulaştıran, devlet adamı İnönü oldu.

Memlekete çok partili hayatı ve tek dereceli serbest seçimleri getirerek Atatürk’ün 1919 da Samsun’a ayak bastığı gündenberi kendine ülkü edinmiş olduğu millî irade hâkimiyetini her mânada gerçekleştiren, ve böyle bir ülkü uğrunda iktidarı bırakan ilk siyaset adamı, idealist İnönü oldu.

Dört yıllık muhalefet devresi sırasında, medenî ve demokratik muhalefetin en güzel örneğini veren, vatandaş İnönü oldu.

Ve nihayet, bundan 30 küsur yıl önce Lozan’da yendiği kapitülâsyonlara kapılarımız yeniden açılmak istendiği bir sırada, bu tehlikeye karşı cephe alan, iktidara gelse de gelmese de bu tehlikeyle sonuna kadar mücadele edeceğini Türk Milletine söz veren, vatansever İnönü oldu.

Memlekete yaptıkları hangi müfit hizmetler, ömürlerini tetviç eden hangi tarihî muvaffakiyetlerle övünebileceklerini bilmediğimiz birkaç kişi ise, şimdi İnönü'nün, düşman elinden kurtardığı bu yurdu «bir baştan bir başa» dolaşmasını bir tehlike, buna imkân verilmesini bir «müsamaha» olarak göstermekte, ve milleti tehlikelere karşı ikaz ettiği zaman, O’na, «millî jurnalcı» demektedirler.

Eğer bu milletin müsamahası varsa, o müsamahadan faydalananlar, İnönü’ye bu şekilde hitabedebilenlerdir.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.04.25.RE_B.jpg
1954.04.25.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İnönü ve Başkaları,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/219 ulaşıldı.