Dört Yıldır Beklenen Sözler

Başlık: 
Dört Yıldır Beklenen Sözler 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-03-23 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

Dört yıldır beklenen sözler

Bir başbakan ağzından dört yıldır hasret kaldığımız seviyede sözler işitmek, ancak, dört yıllık Demokrat Parti iktidarının son günlerinde nasiboldu. Bunu belki de seçimlerin yaklaşmış olmasına borçluyuz. Belki de başbakan, bugüne kadar yaptığı konuşmalardaki tutumunun ancak Partisi aleyhine olduğunu nihayet anlamış, ve hiç değilse oy verme gününün arefesinde bu tutumu değiştirmek lüzumunu duymuştur.

Bu yorum şeklinde yanılıp yanılmadığımızı, Başbakanın seçim mücadelesinde tutacağı yol gösterecektir.

Başbakanın bugüne kadar yabancı basına verdiği demeçlerdeki partizan zihniyet, Le Monde gazetesine yazdığı makaledeki parti propagandacılığı, ve Cumhurbaşkanımızın Amerika gezisi ile ilgili yazı ve konuşmalara dışarda açılmış bir seçim kampanyası havasını veren üslûp, Başbakanın, memleketimizdeki Amerikan basın heyetiyle yaptığı konuşmada yerini, memleket menfaatlerine küçük parti menfaatlerinden daha üstün değer veren bir ifade tarzına bırakmıştır.

Denilebilir ki, dört yıldan beri ilk defa bu konuşmada, bir Demokrat Parti lideri, hiç değilse dışarıya karşı, Cumhuriyet tarihinin 22 mayıs 1950 den öncesini inkâr yoluna sapmaktan kaçınmış, O 27 yıllık devrenin millî kalkınmamızda her yönden oynadığı role hakkını vermiştir.

Bilhassa, konuşmasının bu kısmındaki devrimlerle ilgili sözleri, Başbakanın, bundan böyle içeriye hitaben yapacağı konuşmalarda da kendi kendine örnek edinmesini dileniz. Devrimler arasında «millete mal olmuş ve olmamış inkılâplar» diye ayrılık gözetmesine alıştığımız bir Başbakandan, «millî hudutları dahilinde yeniden doğan Türkiye, kendisini maziye bağlıyan ne kadar bağ varsa onları, inkılâplar hâlinde tatbik ettiği bir politika ile kırıp attı» sözlerini duymak, ferahlık vericidir.

Petrol Kanunu konusunda da, Başbakan, «Türkiye’de petrol mevzuatı bahsinde bugün yapılandan bir milimetre daha ileri gidilmesine imkân yoktur» demekle, muhalefetin daha birkaç hafta öncesine kadar vatan hainliği şeklinde gösterilmek istenen ısrarı üzerine petrol mevzuatında yapılmış daraltmaların zaruretini itiraf etmiş olmaktadır.

Bir milletin, oy verme günü yaklaşırken, Başbakanına bu şekilde bir üslup değiştirme zorunu duyması, herşeyden önce, o milletin olgunluğuna işarettir.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.03.23.RE_B.jpg
1954.03.23.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Dört Yıldır Beklenen Sözler,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/198 ulaşıldı.