Asrımızın Mucizesi

Başlık: 
Asrımızın Mucizesi 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-03-04 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Asrımızın mucizesi

Başbakan, 28 şubat günü Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, «Yüksek Meclisin büyük kuvvetini denemek istermişçesine veya basit ve küçük sebeplerle ikide bir» hükümet değiştirmeyişini takdirle belirterek, «Dört sene hükümette kalabilmiş olmamızı... büyük Meclisin yerinde görüş ve isabetli kararlarından dolayı duymakta olduğumuz derin bir iftiharın ifadesi olarak kabul buyurmanızı istirham ederim» dedi.

Menderes kabinesi, gerçekten, dört yıl iş başında kalmıştır. Gensoru bile açtırmıya açtırmıya, siyasetinde 180 derecelik dümen kırışlar yapa yapa, vaadler verip bu vaadleri tutmıya tutmıya iş başında kalabilmek, doğrusu bir hükümet için büyük başarıdır.

Meselâ Başbakan Menderes, Malatya suykastine kadar memlekette irticaın gelişmesi için her türlü zemini hazırlama ve memlekette irticaın geliştiği iddialarını kesin ve haşin bir dille yalanlama siyasetini güderken, Malatya suykastikinin hemen ertesinde, memlekette irtica olduğunu söyleyip o güne kadar güttüğü siyasetin iflâsını ilân ettikten sonra bile Başbakanlıkta kalmıştır.

Bir devlet adamında mevkiine bu derece bağlılık, doğrusu, takdire şayandır; hele demokrasilerde bulunmaz nimettir; ve Başbakanımız, mevkiine candan bağlılığını takdir ederek kendisini dört yıl Başbakanlıkta tutan bir Meclisin bu kadirşinaslığını «derin bir minnetle anarak teşekkür etmek» te yerden göğe kadar haklıdır.

Hele, dört yıl önce seçtiği mesai arkadaşlarından, kabinesinde, bir kurucu arkadaşı hariç, tek bir kimse kalmamış olduğunu, Başbakanlıkla Dışişleri Bakanlığından başka bütün bakanlıkların bu dört yıl içinde devamlı olarak bakan değiştirmiş olduklarını gözönünde tutarsak, Menderes kabinesinin hâlâ düşmemiş olması, mucizevî bir mahiyet kazanır.

Bay Menderes, böylece, dört yıl içinde, kabineye büyük bir iç değişiklik ve hareket kaalibiyeti, Başbakanlık mevkiine ise tam bir sükûn, istikrar, ve her türlü sorumluluktan muafiyet kazandırmıştır.

Şüphesiz, Menderes kabinesinde o kadar mutlak bir demokrasi ve işbölümü ruhu hâkimdir ki Hükümetçe işlenen her hatanın sorumluluğu ilgili bakana yüklenmiş, ve bu sorumluluklarda sayın Başbakanın da ufak bir hissesi bulunabileceği düşüncesi hiçbir insaf sahibinin hatırına bile gelmemiştir.

Evet, Hükümet hatalar işlemiş, en azından bu hatalar sayısınca bakanlar değiştirmiş, fakat Bay Menderes dim dik ayakta kalmıştır.

Bu, gerçekten bir mucizedir.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.03.04.RE_B.jpg
1954.03.04.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Asrımızın Mucizesi,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/190 ulaşıldı.