Meclisten Ders Notları

Başlık: 
Meclisten Ders Notları 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-03-03 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

Meclisten ders notları

Sorumlu bulunduğu bugünü savunmaktan âciz bir Başbakan, 1954 yılı bütçesi için yaptığı Meclis konuşmasında, sözü 1945 ten öncesine, kendisinin de C.H.P. saflarında bulunduğu günlere kaçırarak, İkinci Dünya Harbinin o tek parti devresi yıllarından, bugünün, kendisi C.H.P. milletvekili iken birçoğu siyasi hayata bile atılmamış Cumhuriyet Halk Partililerine dönüp, «kimse inkâr edemez ki Halk Partisi aslında memleketi kendi mutlak hakimiyeti altında idare etmek için vücude getirilmiş bir teşekküldür» diyor, ve, tek parti idaresi devamınca o partide hizmet görmüş, o partinin kararlarını tasvip için binlerce defa el kaldırmış, imzasını basmış bu insan, aslının ve mazisinin bütün sorumluluğunu yüklenmek mertliğini göstererek bu mazinin zincirlerini koparmış ve memlekete yepyeni bir geleceğin kapılarını iktidardan düşmek pahasına açmış insanlara, «aslını ve mazisini inkâr, samimiyetin şiarı olamaz» diye siyasi ahlâk dersi veriyor.

İktidarda geçirdiği dört yıl içinde memlekette kendisinin önayak olduğu, teşvik ettiği suçlardan ötürü bir büyük siyasi partiyi kapattırmış, ana muhalefet partisi hakkında makabline şâmil ve özel bir kanun çıkartıp mahkemeye gitmeksizin bütün mallarını almış, milletin vergi diye verdiği paralarla işliyen Devlet Radyosunu kendi sözcüsü haline getirmiş, gene milletin vergi diye verdiği paralarla kendisine dalkavukluk edecek bir basın kiralamış, hürriyetin kısılmasında âmil olan irtica yayınlarını yapacak gazeteler çıkarttırmış, daha dört yıl önce seçim kampanyasında en şiddetli hücumlarına hedef yaptığı «anti-demokratik» kanunların bir tekini bile hafifletmeyip inadına şiddetlendirmiş, bu arada yeni kanunlarla toplantı hürriyetini kısmış, basın hürriyetini kısmış, seçim kampanyasında muhalefete radyoda tanınan bir nefeslik söz hakkını kısmış, hürriyeti kısıcı bu yeni kanunları en çok kendisi ihlâl ettiği halde yalnız muhalefete uygulattırmış, Mecliste muhalefete bir gensoru bile açtırmamış, muhtar seçimlerini «masraf olur» diye seçimlerden sonraya bırakmış, kanun çerçevesi içinde iktisadî, malî tenkidler yazan bilim adamlarına «vatan haini» damgasını vurmıya kalkmış, memleketin hayatî dış siyaset meseleleri üzerinde her medenî ve demokratik memlekette kaçınılmaz sayılacak tartışmaları açmak istiyenleri askerî mahkemelere sevkettirmiş, Meclis’e danışmadan memleketi «sıcak harb» e sokmuş, siyasi sebeplerle profesörlük ünvanının geri alınmasını mümkün kılan, Nazilerin bile hatırına gelmedik bir kanun çıkartmış, Halk Partisini desteklemekte ısrar eden ilçeleri köy yapıp kendi tarafına çelebileceğini umduğu köylere ilçelik payesi dağıtmış, içinden C.H.P. yi desteklediği sanılan memurlara eziyet etmiş bir partinin lideri, tarihte yapılmıyanı yapmış, kendi rızası ile tek partili idareden çok partili idareye geçip iktidarı sessiz sedasız muhalefete bırakmış bir partinin liderine, İnönü’ye, samimiyet, hürriyet, demokrasi dersi veriyor!

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.03.03.RE_B.jpg
1954.03.03.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Meclisten Ders Notları,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/189 ulaşıldı.