Politika-dışı Çoğunlukla Demokrasi

Başlık: 
Politika-dışı Çoğunlukla Demokrasi 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-03-02 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Politika - dışı çoğunlukla demokrasi


İki gündür bu sütunda, politakayı meslek edinmemiş vatandaşların, o arada aydınların, politikayla ilgisizliğinden dert yanıyoruz. Bunda kendi kabahatleri çoktur ama, bütün kabahat de kendilerinde değildir. Politika ile aralarında küçümsenemiyecek engeller vardır.

Üniversite öğretim kadrolarında bulunanların politikayla yakından ilgilenmeleri, sendikacıların politikaya karışmaları, memurların siyasi partilere girmeleri, subaylarınsa oy bile vermeleri yasaktır.

Bu açık yasakların dışında gizli yasaklar da vardır. Bir memurun, özel hayatında, muhalefetteki bir partiye bağlılığını belli etmesi, bir üniversite profesörünün bilim verileri ışığında günün politika olaylarını incelerken iktidar partisini zor durumda bırakacak sonuçlara varması, bir sendikacının, ilgili resmî makamlardan ümidi kestikten sonra, işçi dertlerini halk oyuna duyurması, bu gizli yasakların başında gelir.

Hiç azımsanamıyacak sayıda bir okur-yazar kitlesini bir araya getirmiş olan sendikalara politikayla bu kadar uzaktan bile ilgilenmeyi yasak etmek, sendikacılığın hikmeti vücudunu ortadan kaldırır. Batı memleketlerinde, hattâ birçok Asya memleketlerinde, hattâ bazı sömürgelerde, sendikalar, değil yalnız iç politika, memleketin dış politikasına bile karışırlar.

Üniversite mensupları, subaylar, memurlar, sendika üyesi işçiler bu şekilde politika - dışı edildikten sonra, geriye, serbest meslek mensuplariyle köylüler kalıyor. Ancak onlar politikayla bilfiil ilgilenebilecek durumdadırar.

Fakat serbest meslek mensuplarından çoğu, ya geçim derdi yahut kazanç hırsı ile bütün vaktini, bütün enerjisini kendi işine vermiştir, yahut da yaptığı işler resmî makamların yardımını, hiç değilse anlayışlı davranmasını gerektirecek işler olduğundan, politikayla ilgilenmek, daha doğrusu, baştakilerin hoşuna gitmiyecek bir yolda ilgilenmek, işine gelmemektedir.

Köylülere gelince, onların büyük bir çoğunluğu okur - yazar değildir. Bu yüzden, politikayla ancak dar bir çerçeve içinde ilgilenirler. Okuryazar olmıyanların ilgi duyamıyacakları birçok hayatî memleket meseleleri, bu geniş köylü kitlesini ilgilendiren politika konularının dışında kalır. Üstelik, politika merkezleri olan kasaba ve şehirlerle köyler arasındaki irtibatsızlık, köylülerin, üzerinde durabilecekleri konularda bile politikayla yakından ilgilenmelerine maddî bir engeldir.

Böylece politika alanı, kala kala, serbest meslek mensuplarının ve köylülerin küçük bir azınlığına kalmış olmaktadır.

Bu arada, birçok hayatî memleket meseleleriyle yetkili bir şekilde ilgilenebilecek ve devrimlerin bekçiliğini yapabilecek büyük bir aydın kitlesi, politika alanının dışında bırakılmakta, bazısı sandık başına bile sokulamamaktadır.

Bu kadar büyük bir çoğunluğun, bu kadar çok sayıda zümrenin politika - dışı olduğu bir memlekette demokrasi kurmıya çalışıyoruz. Tanrı yardımcımız olsun!

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.03.02.RE_B.jpg
1954.03.02.RE_B.txt

Koleksiyon

Etiketler

Alıntı

“Politika-dışı Çoğunlukla Demokrasi,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/188 ulaşıldı.