Ejder Gene Uyanacak mı?

Başlık: 
Ejder Gene Uyanacak mı? 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-02-25 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Ejder gene uyanacak mı?

Kendilerinde bir değer, bir çalışma isteği olmıyanların günlerini gün edebilmek için baba miraslarını har vurup harman savurmaları gibi, bizim demokrasi kahramanlarımız da, kendilerine miras kalan devrimleri, daha ileri, daha güçlü bir Türkiye kurmak için sermaye yapacak yerde, bol keseden harcadılar. Seçim pazarında devrimleri bozdurup oy aldılar. Bu oylarla, bütün mirasyediler gibi, ertesi olmıyan bir ikbal günü sürdüler.

Fakat devrimler, hazinedeki altınlar gibi tükenivermedi. Az da olsa bu mirastan bugüne de bir şeyler kaldı.

Şimdi, yeni seçimler yaklaşırken, o birkaç parça mirasa dört elle sarılanların içini gene bir kaygıdır alıyor: Devrimler bu sefer de seçim pazarına dökülecek midir? Bu mirasın son artıkları da, mirasyedilerin biraz daha ikbalde kalabilmeleri için, seçim pazarında yok pahasına elden çıkarılacak mıdır?

İlkin, kendisine yardımcı olur diye irtica ejderini uyandıran, sonra, kendisini de yutmıya hazırlandığını sezince, bu ejderi sindirmek bahanesiyle hürriyetleri kısan Demokrat Parti, şimdi, geçen seçimlerdeki o azılı yardımcısını hafif uykusundan gene uyandıracak mıdır?

Neden korksunlar?.. Seçimlerin ertesinde hürriyetlerimizi biraz daha kısıp o ejderi gene uyutamazlar mı? Artık uyutamasalar bile, o ejderle büs bütün birlik olamazlar mı?

Birkaç aydanberi sinmiş görünen mürteciler, seçim mücadelesini kim bilir ne ümitlerle bekliyorlardır!.. Gene meydan onların olacak mıdır?

Eğer meydan gene onların olursa... Eğer meydan gene, Atatürk’ün Büyük Nutkunda sözünü ettiği “din oyunu aktörleri” ne kalırsa, bu artık, facialarla dolu bir oyunun belki de son perdesi olacaktır. Perde yıkılıp viran olacaktır.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabına cevap yazmıya çağrılan Türk gençliği, cevabını bu seçimlerde yazarsa yazar, yoksa artık onun yazacağı cevap belki de bir mezar kitabesinden başka bir şey olmıyacaktır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.02.25.RE_B.jpg
1954.02.25.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Ejder Gene Uyanacak mı?,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/184 ulaşıldı.