Önce Kitap

Başlık: 
Önce Kitap 
Kaynak: 
Halkçı, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1955-03-25 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Önce kitap

Bülend ECEVİT

Türkiye’de, kitap ithalinin hemen hemen durmasiyle yeni üniversiteler açmak üzere harekete geçilmesi ayni sıralara rastladı.

Yeni üniversiteler açılması yolunda atılan her adım, yerinde bir sevinçle, gazetelerin baş köşelerinde yer alırken, kitaba döviz verilmediği haberleri, çoğunluk, şehir haberleri arasında kayboluyor.

Oysa ki üniversite, bilginin kalıplar hâlinde kafalara sokulduğu basit bir öğrenim müessesesi sayılamasa gerektir. Üniversitede bilgi vermekten çok bilgi edinme, kendi basına arastırma yapma yolları öğretilir. Üniversite, topluma kafasiyle hizmet etme yolunu seçmiş insanlar için, öğrenimin sonu değil başlangıcîdır.

Üniversitede düzenli okumanın, verimli araştırmanın ve sistemli düşünmenin yollarını öğrenen bir insan, bu öğrendiklerinden, daha çok, üniversiteyi bitirdikten sonra istifade edebilir.

Sadece bir diplomanın sağlıyacağı maddî avantajlar için üniversiteye gidenler, şüphesiz, bu diplomayı aldıkları günü, öğrenim hayatlarının sonu sayarlar.

Fakat üniversiteler bir memlekete ve insanlığa, böyle mezunlarından çok, üniversitede aldıkları eğitimi araştırmacı ve yaratıcı bir yolda kullanmıya hazırlanan mezunlariyle hizmet ederler.

Onun için, bir yandan aydınların kitap ihtiyaçlarını rahatça karşılıyabilme imkânları kapanırken bir yandan yeni üniversiteler açmaya teşebbüs etmek, bu üniversitelerin öğrenci ve mezunlarını kısır bir fikir hayatına mahkûm etmek olur.

Yabancı dillerdeki yayınlan takip etme ihtiyacını şimdiden duyan aydınlarımızın sayısı, bu ihtiyacın karşılanmasına ayrılacak döviz yüzünden iktisadi durumumuzun sarsılmasına sebep olabilecek kadar çok olmasa gerektir.

Kitaba ayrılacak döviz, bu memleketin kendi kendine yeter hale gelmesini sağlıyacak kafalar yetişmesi için en verimli sahaya yatırılmış bire bin verecek bir sermaye sayılabilir.

Biz, fikir hayatımızın gelişebilmesi için gerekli havayı, daha uzun zaman, Batı memleketlerinden almak zorundayız.

Çeşitli alanlarda verimlli olabilecek Türk aydınlarının bu havadan yoksun kalıp sırf dilimizdeki telif ve tercüme eserlerle yetinmek durumuna düşmeleri, fiıir hayatımızı daha filiz verme çağında kurutabilir. 

Dosyalar

1955.03.25.RE_B.jpg
1955.03.25.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Önce Kitap,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/18 ulaşıldı.