Bay Menderes "Dimdik Ayakta"

Başlık: 
Bay Menderes "Dimdik Ayakta" 
Kaynak: 
Ulus 
Tarih: 
1955-12-01 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
1/12/1955

GÜNÜN Işığında

Bay Menderes “dimdik ayakta,,

Bugün Türkiye’nin siyasi hayatında huzur olduğunu, Türk halkının geleceğe güvenle baktığını, artık hiç kimse, temel atma törenleri için kendisini karşılamağa getirilenlerin yüzlerinde hâlâ saadet tebessümleri görebilecek kadar iyimser bir hayal gücü olan iktidar lideri Bay Menderes bile söyyemez.

Demokrasi yolundaki gerileyişimizin acısını hafifletmek için bunca yıldır kulaklara doldurula gelmiş «iktisadi kalkınma» edebiyatı, artık iktidar partisi Meclis Grupunun bile dinlemeye tahammül edemiyeceği kadar bayatlamıştır.

İktisadi durumu, iktidar partisi Meclis Grupunun Kasım ayındaki toplantılarında işitildiğinden çok daha yumuşak bir dille tenkit etmiş kimseleri daha birkaç ay önce vatan hainliğile, iktisadi suikastçılıkla suçlandırmış politikacılar, şimdi, «iktisadi kalkınma» hayallerine son darbeyi indirip, bütün aldatma gücünü zaten yitirmiş bu hayal perdesinin gerisindeki gerçek durumu gözler önüne serebilmek için kendi aralarında yarışa girmişlerdir. O kadar insan içinde yarışı kimin kazandığı belli olamasa bile, darbe çoktan indirilmiştir.

Böylece, iktidar partisi lideri Bay Menderes’in demokratik zihniyetli bir devlet adamı olduğu efsanesile beraber, şimdi, «mucize» ler yaratmış, hattâ, «mucize» yaratmak şöyle dursun, başarısızlığı görülmemiş bir iktisatçı olduğu efsanesi de, tarihe, Cumhuriyet tarihinin en iç karartıcı sayfalarına, gömülmüştür.

Gene Bay Menderes’in başarılı bir diplomat olduğu yolundaki efsane de, eğer hâlâ yaşıyorsa, ancak, dış münasebetlerimiz üzerine ciddiyetle eğilebilmeyi imkânsız kılan engeller sayesinde yaşıyabiliyordur. Bizzat Bay Menderes bu efsanenin efsane değil de gerçek olduğuna inansaydı, millî mukadderatımızı çok yakından ilgilendiren bazı diplomatik gelişmeler konusunda Büyük Millet Meclisinde müzakere açılmasına imkân verebilecek, ve basının dış münasebetlerimizle ilgili konulan enine boyuna tartışabilmesi önündeki engelleri kaldırabilecek kadar, kendi kendine güven gösterirdi.

Devlet adamlığı, iktisatçılık ve diplomatlıktaki başarısızlıklarına rağmen Bay Menderes’in iyi bir politikacı, başarılı bir parti lideri olduğu efsanesinin ne kadar boş olduğunu ise, milletvekilliğinden çıkarılma tehditlerine rağmen, bir bir partilerinden çekilmekle, bizzat Demokrat Parti içindeki aydın milletvekilleri göstermektedirler.

Şimdiye kadar Bakanlar Kurulunun icraatındaki «başarı»ların bütün sevabını kendine, kendi zekâ ve dehasına mal ede gelmiş Bay Menderes, «başarı» diye gösterilmek istenen bütün icraatın bir başarısızlıklar serisinden ibaret olduğuna, iktidar partisi Meclis Grupu tarafından inanç getirildiği an da, bütün başarısızlıkların günahını, o güne kadar kendi izinde yürümekten başka bir iş yapmamı kabine arkadaşlarına yükleyip, bu sefer bir başına da olsa, «dimdik ayakta» kalmakta, parti ve memleket menfaatleri, ve «siyasi ahlâk» kuralları bakımından, mahzur görmemiştir.

Oysaki bütün efsaneler, bütün iyimser hayaller bir bir yıkılıp memleketin gerçek durumu bütün acılığı ile ortaya çıktıktan sonra, artık, Bay Menderes’in Başbakanlıktan çekilmesinden başka hiç bir tedbir, Türkiye’nin siyasi hayatına huzur, ve Türk halkına, kendi geleceği bakımından güven getiremez.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1955.12.01.RE_B.jpg
1955.12.01.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Bay Menderes "Dimdik Ayakta",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1412 ulaşıldı.