Sevgi Eken Sevgi Biçer

Başlık: 
Sevgi Eken Sevgi Biçer 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1961-10-14 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Sevgi eken sevgi biçer

Cumhuriyet Halk Partisinin seçimleri rahat bir çoğunlukla kazanacağı, hele seçim kampanyası süresince, her gün daha belirli hale gelmiştir.

Seçim kampanyasında İhtilâl idaresinin partilere tanıdığı geniş hürriyet, bütün partilerin, millet huzurunda, âdeta, bir ruh tahlilcisi, bir psikanalist divanına uzanmış gibi, içlerini bütün çıplaklığı ile dışa vurmalarına, dünkü yazımızda da belirttiğimiz gibi niyetlerinin, zihniyetlerinin nitelik ve düşüncelerinin gözler önüne olduğu gibi serilmesine imkân vermiştir. Öylelikle, iktidara gelecek partiyi bekleyen ağır ödevlere hazırlık bakımından olsun, memleketin muhtaç bulunduğu beraberlik ve huzuru sağlama yeteneği bakımından olsun, Cumhuriyet Halk Partisinin üstünlüğü daha iyi anlaşılabilmiştir.

Umulduğu ve kesin belirtilerden görüldüğü gibi, Cumhuriyet Halk Partisi 15 Ekim seçimlerini gerçekten açık bir farkla kazanırsa, siyasal hayatımızda usul, uslup ve davranış bakımından bir devrim geçirdiğimize, demokraside yüksek bir olgunluk merhalesine eriştiğimize hükemedilebilecektir.

1950 den beri, Türkiye'de, yalan söylemeksizin, milleti aldatmaksızın, akıldan çok duygulara seslenici demagojik bir konuşma uslubu benimsemeksizin, seviyesiz polemiklere girerek karşısındakileri her türlü yalan ve iftira ile lekelemeksizin. hele Atatürk devrimlerini bir taviz konusu yapmaksızın. bir partinin seçim kazanamıyacağı kanısı zihinlere yerleşmeğe başlamıştı. Bu kanı, geniş bir vatandaş kitlesinde. partilere ve politikacılara karşı, bazan nefret ölçüsüne varan bir güvensizlik yaratıyor, demokrasiye beslenen inancı bile sarsıyordu.

Fakat 15 Ekim seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi, umulduğu gibi açık bir farkla kazanacak olursa, Türkiye'de artık bir partinin, seçim kazanmak için, böyle tehlikeli ve zararlı yollara sapmasına, böyle çirkin usullere bağlanmasına asla ihtiyaç olmadığı; yalanın, seviyesiz polemiklerin, vatandaşları biribirine karsı tahrik etmenin, devrimlerden oy uğrunda tavizler vermenin artık ancak böyle usullere, yollara başvuranları yaraladığı, zayıf düşürdüğü ispat edilmiş olacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisinin bu seçimlerdeki zaferi, «Temel Hedefler» Beyannamesinde de belirtildiği gibi, «sevginin, dürüstlüğün, faziletin» zaferi sayılabilecektir.

*

Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir zaferi gerçekten hak ettiğini, milletin güvenine gerçekten lâyık olduğunu, seçimden sonra bir zafer sarhoşluğuna kapılmaktan kendini mutlak surette korumakla da ispat etmek zorundadır.

Bunun için, Cumhuriyet Halk Partililer. seçimden sonra. milletin partilerine güveni karşısındaki haklı gurur ve sevinçlerinin belirtilerini, Cumhuriyet Halk Partisine oy vermemiş vatandaşlar arasında en küçük bir kırgınlık ve tepki uyandırmayacak ölçüler içinde tutmağa. elbette, büyük itina göstereceklerdir.

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gelmesi, memleket bakımından, ancak, millî bünyemizde açılan yaraların süratle sarılmasını, vatandaşlar arsında yıllardır yaratılmağa çalışılan ikilik ve düşmanlığın sona ermesini ve Türkiye'nin gerçek bir kalkınma hızına girmesini sağlıyabildiği ölçüde değer taşır.

Bunları sağlıyabilmek için de, Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerden önce gösterdiği sabır ve tahammülü seçimlerden sonra da gösterecektir. Önceki gün İnönü'nün İstanbul'da belirttiği gibi, «siyasi hayatımızın seviyeli bir bünye kazanması» uğrunda, Cumhuriyet Halk Partisine, «geniş ölçüde, haksız eziyete tahammül payı düşmüştür»... Vatandaşlar arasında beraberlik ve dayanışmayı sağlıyabilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi, daha ne kadar gerekirse o kadar süre, bu tahammülü gösterecektir. Kendisine yöneltilen tarizlerin, iftiraların temelsizliğini ve haksızlığını iktidardaki davranışıyla da gözler önüne serecektir.

16 yıldır Cumhuriyet Halk Partisini yıpratmak için öne sürülen tek partili devre ait kusurlu tatbikat örnekleri, tek partili idare tarzının bünyesinden, tabiatından, denetleme eksikliğinden doğmakta idi. Cumhuriyet Halk Partisi bunu görerek, o idare tarzına kendi istemiyle son vermek olgunluğunu ve iyiniyetini göstermiştir. O kusurlu tatbikat örneklerinden hiç birinin çok partili düzen içindeki Cumhuriyet Halk Partisine yüklenemiyeceğini, bu parti, iktidara yeniden geldiğinde daha belirli şekilde gösterme imkânını bulacak, öylelikle, siyaset alanındaki muarızlarının yıllardır kendisine karşı kullandıkları tek silâhı da, fiilen, bütün bütün etkisiz bırakmış olacaktır.

*

Seçim kampanyasının başladğı gün bu köşede çıkan yazıda «Seçim kampanyasında ne ekilirse seçimden sonra o biçilir, kin ekilirse kin, sevgi ekilirse sevgi...», demiştik.

Seçim kampanyası süresince, daha önce de olduğu gibi, kin ve düşmanlık tohumları ekmiş olanlar, kazara iktidara gelecek olurlarsa, iktidarda ancak kin ve düşmanlık biçebilirler. Ne memleketi huzura kavuşturabilir, ne de kendileri huzur bulabilirler.

Cumhuriyet Halk Partisi ise, seçim kampanyası süresince, sevgi ekmiştir, dostluk ekmiştir, kardeşlik ekmiştir... Seçimden sonra, iktidara geldiği takdirde de, sevgi biçecek, dostluk biçecek, kardeşlik biçecektir.

Milletin düşman cephelere ayrıldığı bir ortamda, vatandaşlar, memleketin kalkınması, refahı, esenliği için elele veremez, birbirleriyle çekişmekten memleket uğrunda güçlerini birleştirmeğe fırsat bulamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarda, hangi partilere ayrılmış olurlarsa olsunlar, bütün iyiniyetli vatandaşların, bir karşılıklı sevgi, dostluk ve kardeşlik ortamında, memleketin kalkınması, refahı, esenliği uğrunda, güçlerini birleştirmelerini mümkün kılacaktır.

Bunu mümkün kılmak için, kendisine oy vermemiş vatandaşları kendi taraftarlarıyla her bakımdan bir tutacak; kendi zaferi karşısında başka partililerin bir yenilgi üzüntüsüne ve kırgınlığına düşmelerini önlemek için elinden gelen gayreti gösterecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişte bütün çektiklerini unutacak; geçmişi ancak, ayni hatâlara kendisi de düşmemek için, vatandaşları ayırıcı, bölücü, birbirine düşman edici yollara kendisi de sapmamak için, bir ibret levhası olarak hatırlıyacaktır. 

Dosyalar

1961.10.14.RE_B1.jpg
1961.10.14.RE_B2.jpg
1961.10.14.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Sevgi Eken Sevgi Biçer,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Mayıs 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/1387 ulaşıldı.