"Kara Göründü"

Başlık: 
"Kara Göründü" 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1961-09-21 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

"KARA GÖRÜNDÜ,,

Tehlikeli dönemeçlerin hepsinden esenlikle geçilmiş, bütün engeller aşılmış, seçime giden yol açılmıştır.

Millî Birlik Komitesi ve Devlet Bakanı Sayın Tümgeneral Sıtkı Ulay,

«Karaya yaklaştık»

sözüyle bunu çok güzel belirtti.

İçerde, hele dışarda, Türkiye'nin, ihtilâlle demokrasi arasındaki fırtınalı denizi aşabileceğinden şüphe edenler vardı. Bu şüphe, ihtilâllerin tabiatındaki tehlikelerden doğuyor, ve Türk Ulusunun henüz demokrasiyi içine sindirebilecek bir siyasal erginliğe ulaşamadığı kaygısı ile besleniyordu.

Fakat 27 Mayıstan bugüne kadar geçen olaylar gösterdi ki, Türk Ulusu, ihtilâllerin tabiatındaki tehlikeleri başka nice uluslardan daha kolaylıkla atlatabilecek kadar ergindir; en güç zamanlarda bile demokrasi hedefinden ayrılmıyacak kadar demokrasiyi içine sindirmiştir; ve Türk Devlet gemisi, ihtilâlle demokrasi arasındaki tehlikeli denizin bütün dalga ve fırtınalarını göğüsleyebilecek kadar sağlamdır.

Nitekim işte, 27 Mayıs İhtilâlinin 16 ncı ayında, devlet gemisi güvenli sulara girmiş, seçim gözle görünür hale gelmiştir.

Bir M.B.K. üyesinin, bunu «Karaya yaklaştık» sözüyle anlatışında, Türk Ulusunun demokrasiden başka bir rejimle rahat edemiyeceği, huzur duyamıyacağı, demokrasiye kavuşmadıkça «ayağını karada» hissedemiyeceği, en özlü bir dille belirtilmiş olmaktadır. 27 Mayıs İhtilâlini Türk Ulusunun büyük çoğunluğunun isteği ve desteği ile başarmış Türk Silâhlı Kuvvetleri, ihtilâl rejimi süresince bu gerçeği hep göz önünde tutmuştur. Millî Birlik Komitesi, bu gerçek üzerinde tereddüde düşenlerin veya Türk Ulusunu demokrasi yolundan ayırmayı mümkün sananların kuruntu. telkin veya tertiplerine kapılmamıştır.

Gerçi, yolun sonunun göründüğü, «Karaya yaklaşıldığı» şu günlerde bile, hâlâ, zamanında seçim yapılıp demokratik düzene geçilebileceği üzerinde tereddüt uyandırmağa çalışan, veya şu sırada seçime gitmenin doğru olmayacağını, «Felâket» olacağını telkine halkışan, aşırı derecede kötümser veya kötüniyetli kimseler bulunabilir. Fakat Devlet ve Hükümet Başkanı Sayın Orgeneral Cemal Gürsel, dünkü mesajında

«Şunu iyi bilmeliyiz ki, seçimleri yapamaz ve asıl olan bu hedefimize ulaşamazsak millî felâket işte o vakit olacaktır», demekle, böylelerine en güzel cevabı vermiştir.

Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Cevdet Sunay tarafından yayınlanan son mesajda, eğer, içerde veya dışarda, seçimlerin gününde yapılacağından, 27 Mayıs sabahı verilen asker sözünün vâdesi geldiğinde verine getirilmiş olacağından, Türk ulusunun, zamanında ve kazasız «kara» ya ulaşacağından hâlâ şüphe edenler varsa, onların içindeki şüpheleri silebilecek kadar açıktır.

Sayın Genelkurmay Başkanının mesajı gösteriyor ki, Türk Ordusu, «iç ve dış tehlikelere karşı yurdun korunması olan aslî vazifelerine uyanık olarak devam» edebilmek için, «tamamen siyaset dışında ve üstünde» kalması gerektiğini de her zaman olduğu kadar müdriktir. Türk Ordusunun, 16 aylık bir askerî yönetim devresi sonunda bile bu gerekliliği böylesine kesin ve açık bir şekilde müdrik bulunuşu ve ifade edişi ise, önümüzdeki genel seçimlerden sonra kurulacak demokrasinin katıksız gerçek bir demokrasi olabileceği yolunda en küçük bir tereddüde yer bırakmıyacak değerdedir. 

Dosyalar

1961.09.21.RE_B1.jpg
1961.09.21.RE_B2.jpg
1961.09.21.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Kara Göründü",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Ekim 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1384 ulaşıldı.