İş Arayan İşçı Yerine İşçı Arayan İş

Başlık: 
İş Arayan İşçı Yerine İşçı Arayan İş 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1961-09-22 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

İş arayan işçi yerine ışçı arayan iş

Kayseri'deki İşçi Partisi teşkilâtı bütün üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi teşkilâtına katıldı. Bu olay, C.H.P. için, yalnız, işçi dâvalarını izlemedeki samimiliğinin bir mükâfatı olarak önemli değildir Aynı zamanda, işçi dâvaları bakımından üzerine düşen sorumluluğu bir kere daha duyma ve düşünme vesilesidir.

İşçi Partisinin kendi kendini fesheden Kayseri İl Yönetim Kurulu, C.H.P. ye katılma kararını şu bildiri ile açıklamıştır:

«Cumhuriyet Halk Partisinin, programı ve Kurultayda kabul ettiği Temel Hedefler Beyannamesi ile, nihayet işçi dâvalarına gösterdiği samimi ilgi ile, Türk işçisinin dert ve dâvalarını en iyi şekilde anlamış ve halletmeğe karar vermiş olduğuna yürekten inanıyoruz. Dâvalarımızın halli için İşçi Partisi Kayseri teşkilâtını kapatarak, binlerce üyemizle Cumhuriyet Halk Partisine katılmayı ve önümüzdeki seçimlerde işçi dâvalarının ve içtimaî adalet fikrinin samimî savunucusu olan bu partiyi desteklemeyi kararlaştırmış bulunuyoruz.»

Gerçekten, Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'de, belli başlı partiler arasında, içtimaî adalet fikrini en cesaretle savunan. programında ve tutumunda işçi haklarına ve sosyal adalet dâvasına en çok önem veren partidir. Son Büyük Kurultayının oybirliğiyle benimsediği, «Temel Hedefler Beyannamesi»nde de sosyal adalet ve işçî dâvaları ön planda ele alınmıstır.

Gene bu Kurultayda, delegeler, adaylık için Genel Merkeze kontenjan tanımamakta çok titiz davrandıkları halde, işçilere ve kısmen esnafa münhasır olmak üzere bir özel kontenjanı oybirliğiyle kabul etmişlerdir.

Böylelikle C.H.P. Türk işçisine, yasama organında sesini duyurma, kendi dertlerini kendi temsilcileri vasıtasiyle yasama organında dile getirme fırsatını bir hak olarak resmen ve fiilen tanıyan tek parti olmaktadır.

Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu hakkı tanımasa idi, işçiler kendilerini siyaset alanında yalnız ve desteksiz hissedeceklerdi; ve işçi kütlesi genişledikçe, Türkiye'de, sınıf ayrılığı şuurunu uyandırmağa, gücünü sınıf ayrılığı şuurundan almağa çalışan partiler için elverişli bir ortam hazırlanmış, öylelikle siyasal hayatımız tehlikeli bir yola sürüklenmiş olacaktı.

İşçilerin, kendilerini ayrı bir sınıf gibi, ezilen ve siyaset dışına itilmek istenen bir zümre gibi hissetmelerine yer bırakmaksızın işçi dâvalarına sahip çıkmak, sosyal adalete önem vermek ve işçiye yasama organının kapılarını açmak suretiyle, C.H.P. bu tehlikeyi önlemiş, sınaileşme hareketimizin toplum yapımızda sarsıntılar yaratmasına, yaralar açmasına karşı en etkili bir tedbiri almış bulunmaktadır.

Fakat şurası da gözönünde tutulmalıdır ki, işçinin mutluluğu ve refahı, sadece işçi haklarına sahip çıkmakla, sosyal adalete önem vermekle sağlanamaz. İşçinin mutluluğu ve refahı, bir sosyal adalet meselesi olduğu kadar bir iktisadî gelişme meselesidir.. Sınaileşmemiz hızlandırılamaz, yatırım hacmi arttırılıp süratle yeni iş alanları açılamazsa, işçi hakları ve sosyal adalet dâvalarına bağlılık, platonik bir bağlılıktan öteye geçemez.

Cumhuriyet Halk Partisinin, Programıyla, Temel Hedefler Beyannamesiyle ve bugünlerde açıklanacak Seçim Beyannamesiyle amaç edindiği sosyal adalet ve sosyal güvenlik sistemi, ancak, hızla gelişen sağlam bir ekonomik bünyede tutunabilir.

Onun için, Türk işçisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından, yalnız işçi dâvalarına ve sosyal adalet ilkelerine bağlılıkta samimiyet değil, aynı zaman da, Temel Hedefler Beyannamesiyle ve Seçim Beyannamesiyle vaadettiği yatırım artışını ve hızlı ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmede başarı da bekleyecektir..

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, bu başarıyı, iş arayan işçinin çaresizliğine son verip işçi arayan iş yaratabildiği, ve işçinin emeğini verimli bir şekilde değerlendirebildiği ölçüde göstermiş olacaktır. 

Dosyalar

1961.09.22.RE_B1.jpg
1961.09.22.RE_B2.jpg
1961.09.22.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İş Arayan İşçı Yerine İşçı Arayan İş,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 8 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1383 ulaşıldı.