Hürriyete Alışamayanlar

Başlık: 
Hürriyete Alışamayanlar 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1961-02-23 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Hürriyete alışamayanlar

27 Mayıs İhtilâli'nin ne kadar gerekli ve ne kadar zamanında olduğuna, bazı eski «Demokrat» lar yeni bir örnek verdiler. Lütfü Kırdar'ın cenaze törenindeki davranışlarıyla, adetâ, İhtilâl olmasa idi ne duruma düşeceğimizin, nasıl insanlar elinde kalacağımızın bir tablosunu çizdiler.

—İşte, dediler sanki, biz buyuz!.. İhtilâl, Türk ulusunu bizim gibilerin şerrinden; bir cenazeyi bile, bir cenazeye gösterilen saygıyı bile istismar edenlerin ellerinden kurtardı!

İhtilâle ne kadar çok şey borçlu bulunduğumuzu bir kere daha hatırlatmış oldular.

Bu Ortaçağ karanlığı içinde kalmış, bu gözlerini bir türlü aydınlığa alıştıramamış, bu,

—Verdiğiniz hürriyeti geri alın!, diye haykıracak kadar insanlık onurundan yoksun adamlar, daha 9 ay önce, Türkiye'yi yöneten, Türk ulusunun kaderine hükmeden bir çetenin başlıca dayanağı, desteği idiler. Dünyaya karşı Türkiye'yi, Batı ittifakı içinde Türk ulusunu, böyle kimselerden kuvvet alan bir iktidar temsil etmekte idi.

Türkiye'ye yirminci yüzyıl uyğarlığının ışığını geri getiren bir İhtilâl idaresi altında bile, biraz müsamaha görünce böylesine küstah ve mütecaviz olabilen kimseler, 27 Mayıs İhtilâli olmasa idi, düşünün bugün nasıl azgın olacaklardı!

Lütfi Kırdar'ın cenaze töreninde, Türk ulusunun gözleri önünden, sanki yarım kalmış ve ilkinden çok daha korkunç olabilecek bir 31 Mart vak'asının hınçları boğazlarında düğümlenmiş tertipçileri geçtiler.

Onlar, şimdi Yassıada'da günahlarının hesabını veren sahte «Evliya» nın yetiştirmesidirler. Dini sokağa düşürmeyi, dini siyasete alet etmeyi, menfaat hesaplarına Türk Devletini, Türklük şerefini feda etmeyi o sahte «Evliya» dan öğrenmişlerdir.

O sahte «Evliya» ki Başbakanlık kasasını bile günahlarıyla doldurmuştur. Biraz ahlâk duygusu olanların yüzünü kızartacak hallerini, mahkeme önünde, eşi görülmemiş bir umursamazlıkla açığa vurmuştur... Fakat dışarda onu hâlâ bir «Kurtarıcı» gibi bekleyenler var: Çevresinin ahlâk ölçülerini öylesine alt üst etmiş, çevresini 10 yılda öylesine zehirlemiştir.

Bu cenaze töreninde olanlar, herkes için bir uyarıştır: İhtilâlin değerini bilenlere, 10 yıl süren bir hastalığın toplumda bıraktığı bazı hastalık yuvarlarının hâlâ işlediğini göstermesi bakımından bir uyarış; İhtilâle karşı olanlara ise, dünyada bir eşi daha görülmemiş bir İhtilal idaresinin müsamahasından cesaretlenip satha çıkarlarsa başlarına gelecek olanı göstermesi bakımından bir uyarış...

Sadece kanarak, aldanarak ya da zayıflıklarından ötürü, 27 Mayısa kadar Menderes - Bayar çetesinin ardından yürümüş olanlar arasında, elbette, İhtilâlden gerekli dersi çıkaranlar, Yassıada'daki açıklamaları dinledikçe uyananlar vardır. İhtilâl onlar için kendi kendilerini kurtarma fırsatı olmuştur.

Fakat onların yanısıra, kendilerine örnek olan sahte «Evliya» nın düştüğü durumdan bile örnek alamamış kimseler de var. Dileriz ki böyleleri, İhtilâl idaresinin ve Türk ulusunun kendilerine gösterdiği müsamahaya lâyık olmağa çalışsınlar!

Güvendikleri kimseler devlet başında iken bile, Türk ulusunun onları yere seren gücü, herhalde bu gözdağı gösterileri karşısında şimdiden sonra sinecek değildir.

Türk ulusu, bu zavallıları,

— Geri alın!,

diye haykırdıkları hürriyet düzeni içinde de dize getirmesini bilecektir.

Ya hür bir toplumda insanca yaşamağa alışacaklar, ya da hürriyet uğruna her şeylerini feda edebilecek insanların iymanı karşısında ezileceklerdir. 

Dosyalar

1961.02.23.RE_B1.jpg
1961.02.23.RE_B2.jpg
1961.02.23.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Hürriyete Alışamayanlar,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1347 ulaşıldı.