Bizleri Okutunuz, Yalnız Hürriyetimize Dokunmayınız

Başlık: 
Bizleri Okutunuz, Yalnız Hürriyetimize Dokunmayınız 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1961-02-02 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

«Bizleri okutunuz. Yalnız hürriyetimize dokunmayınız»

Bu, bir Anadolu köylüsünün kentli aydına seslenişidir...

«İlmin beşiği» bazı merkezlerin «Aydın halkları her devre düşük iktidarı destekledikleri sıralarda, ekserisi köylü olan, okur yazar olmayan bazı illerin halkları, memleketin felâkete gittiğini gördükleri için, düşük iktidarı desteklemiyorlardı»

diyor, köylü okurum.

«Bizleri okutunuz. Yalnız yalnız hürriyetimize dokunmayınız»

diye mektubunu bağlıyor.

24 Ocak günü çıkan yazımızın başlığında «Demokrasi kendi kültürünü kendi yaratır» diyorduk. Antakya'nın Karaksı Köyünde Mehmet Okçay adlı yurttaştan gelen mektup, sanki bu inancımızın bir belgesidir.

O yazıda ele aldığımız haber üzerine üzülüp kaygılanmış Mehmet Okçay... Habere göre, seçme ve seçilme yeterliği için diploma şartları aranması, bu şartların yeni seçim kanununa girmesi yolunda düşünceler öne sürenler vardı. Yazımızda, böyle düşüncelerin demokrasiyle bağdaşamıyacağını söylüyor,

«Demokrasinin 27 Mayıs sabahı sona eren buhran yılarında, demokrasi mücadelesi yapan nice muhalif siyaset adamları, Türkiye'de demokrasinin yaşıyacağı inancını tazeleme imkânını en çok köy sohbetlerinde veya Doğu Anadolunun, Güneydoğu Anadolu'nun gözden, bilgiden ırak bazı köşelerinde bulabilmişlerdir»,

diyorduk.

Önceki gün aldığımız mektupda, işte, Güneydoğu Anadolu'nun bir köyünden geliyordu.

«Bizi okutunuz» diyordu köylü... Aydından, aydın kentliden bilgi edinmeğe kendiliğinden istekliydi... Fakat aydınların da, «Cahil» denen köylüden, demokrasi konusunda öğrenecekleri şeyler vardır. Karaksı'lı Mehmet Okçay'ın mektubundan şu satırlar bunu göstermeğe yetmez mi?.. Diyor ki köylü yurttaşım:

«İnkilâbımızın ilk sıralarında ocak bucak başkanlarına çok hücumlar yapıldı. Halbuki muhalefet ocak başkanlarını D.P. ocak başkanlarından ayırt etmek lâzımdı. Çünkü bir çok aydın şahıslar menfaatları için iktidar partisine koşarken ve birçokları da korkularından tarafsız göründükleri zamanlarda, muhalefet ocak başkanları korkmadan ön safda hürriyet mücadelesi etmiş ve muvaffak da olmuştur. D.P. nin ocak başkanları zulüm, partizan idare de baskı yapmışlarsa kefaretlerini bizim mi ödememiz lâzımdı? İlce başkanları, il başkanları, genel başkanları daha mı az baskı yaptılar? Öyle ise ilce, il, ve genel başkanlık da halksın! Demokraside tabiî bu olmaz. Fakat köylüye olur».

«Demokraside bu olmaz. Fakat köylüye olur»!.. Eğer Türkiye'de gerçek bir demokrasi istiyorsak, Türk köylüsünün böyle bir sitemde bulunmasına vesile verilmemelidir!.. Vesile verilmiş ise durum düzeltilmelidir! Türk köylüsünün demokrasiye hazır olmadığını sanan herhangi bir kentli aydın, herhangi bir bilgin, yukarıya aldığım köylü düşüncelerindeki mantığı ve demokrasi anlayışını çürütebilecek gücü ve üstünlüğü kendinde bulabilir mi?..

Şimdi, hiç değilse seçim konusunda köylü yurttaşa müjdeleyebiliriz ki, kendisini üzüp kaygılandıran ihtimal gerçekleşmemiştir: Temsilciler Meclisi Seçim Kanunu Komisyonu, seçme ve seçilme yeterliği için diploma şartları aranması yolundaki telkinleri, Anayasa Komisyonu ile beraber, reddetmiştir. Bu sevindirici haber dünkü «ULUS» ta vardı. Kimse köylünün seçme ve seçilme hakkına dokunamıyacaktır.

Köylüsü, Karaksı'lı Mehmet Okçay'lar gibi düşünebilen; köylüsü «Beni okut, yalnız hürriyetime dokunma» diyebilen bir ülkede, köylüyü siyasetten uzaklaştırmak, demokrasiyi en sağlam desteğinden yoksun bırakmak olurdu. 

Dosyalar

1961.02.02.RE_B1.jpg
1961.02.02.RE_B2.jpg
1961.02.02.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Bizleri Okutunuz, Yalnız Hürriyetimize Dokunmayınız,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1331 ulaşıldı.