Mutlu Bir Gelişme

Başlık: 
Mutlu Bir Gelişme 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 4 
Tarih: 
1960-11-01 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Mutlu bir gelişme

Dün gece yayınlanan bildiri, üniversite bağımsızlığına aykırı bir yoldan yapılan üniversite tasfiyesinin bulandırdığı havaya, yeniden ferahlık getirdi.

Bu bildiriden öğrendiğimize göre, Rektör Vekili Prof. Necip Bilge'nin başkanlığında Ankara Üniversitesinden bir kurul, Millî Birlik Komitesi üyeleriyle toplanmış, ve günlerdir tartışma konusu olan tasfiye olayını görüşmüştür. Üniversite Senatosunu temsil eden kurul, bildirildiğine göre, prensip olarak bir tasfiye lüzumunda, Millî Birlik Komitesiyle anlaşmaktadır. Esasen üzerinde durulan ve tartışma konusu olan mesele, bir tasfiye yapılıp yapılmaması değil, bu tasfiyenin üniversite bağımsızlığına uygun bir yoldan yapılması idi. Bu noktada da, tasfiye ile ilgili kanunun «ortaya koyduğu problemlerin üniversite muhtariyeti esprisi içinde yeniden gözden geçirilmesi» için görüş birliğine varılmıştır.

Bu haber, iki yönden sevindiricidir. Birincisi, varılan görüş birliği ile, demokrasiyi kurtarmak ve daha sağlam temellere kavuşturmak için yapılmış ve üniversite çevrelerinde büyük destek bulmuş bir ihtilâlin, hiç lüzumu yokken, üniversite bağımsızlığını zedeleyici bir durum yaratması önlenmiş olmaktadır. İkincisi de, Millî Birlik İdaresi, demokratik usullere bağlılığının, halkoyuna saygısının yeni bir örneğini vermiş, ve iyi niyetli tenkid ve uyarışlar karşısında davranışını yeniden gözden geçirmeye razı olmak olgunluğunu göstermiş bulunmaktadır.

Gerçekten, bir idare için, bazı işlerde kendi kullandığı ölçülerden ve usullerden daha iyi ve daha doğru ölçü ve usuller de bulunabileceğini kabul etmek, büyük bir olgunluk işareti, ve kendine güven belirtisidir.

Bu olgunluğu ve kendine bu güveni gösteren bir idareye sahip olmak, hele ihtilâl rejimi içindeki bir ulus için, büyük bir mazhariyet, büyük bir huzur ve güvenlik unsurudur.

Üniversite tasfiyesinde ilkin takip edilmiş olan usul karşısında üzüntülerini açığa vuranların, vurmak zorunda kalanların, büyük kaygısı, bu olaydan Devrim düşmanlarının yararlanmaları, yararlanmağa çalışmaları ihtimali idi. Bu olay karşısında sussalar, Devrimin ülküsüne ihanet etmiş, ve Millî Birlik Komitesini çok sakıncalı bir yolda teşvik etmiş olmaktan; susmasalar Devrim idaresini yürüten idealistleri güç durumda bırakmaktan korkuyorlardı.

Meseleyi, bir Üniversite Kurulu ise «Üniversite muhtariyeti esprisi içinde» yeniden gözden geçirmeyi kabul etmekle, M.B.K. kendisini iyi niyetle destekleyenleri, kendi başarısına yardımcı olmayı bir kutsal ödev bilenleri, bu çıkmazdan da kurtarmış olmaktadır.

Millî Birlik Komitesine hâkim olan geniş görüşlülüğün, demokratik zihniyetin bu yeni belirtisi, Devrimi destekleyenlerin huzurunu, Devrimi yapanların da itibarını arttırmış olacaktır. 

Dosyalar

1960.11.01.RE_B1.jpg
1960.11.01.RE_B2.jpg
1960.11.01.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Mutlu Bir Gelişme,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1268 ulaşıldı.