CHP'nin Mutluluğu

Başlık: 
CHP'nin Mutluluğu 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 5 
Tarih: 
1960-09-09 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

C.H.P.'nin mutluluğu

Partilere karakterlerini veren, ilkeleri, program ve tüzükleri kadar, belki onlardan da çok, geçirdikleri tecrübeler, sınavlardır.

Bir parti, kâğıt üstünde en ileri ilkeleri benimsemiş olabilir. Ama politikanın, gerek iktidardaki, gerek muhalefetteki çetin sınavları içinde denenmedikçe, o ilkelerin o partiyi ne ölçüde temsil ettiği, o partinin karakterinin ne yolda geliştiği kesin olarak bilinemez.

Bugün kuruluşunun 37 ncı yılını kutlayan Cumhuriyet Halk Partisinin geçirdiği sınavlar da, bu partinin karakterini yeteri kadar ortaya çıkaımış olmalıdır.

C.H.P., Kurtuluş Savaşına önderlik edenlerin siyasal görüşlerinden doğmuştur. İlkeleri, Kurtuluş Savaşı ile birlikte gelişmiş ve savaş sonunda, yeni devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli olmuştur.

Bağımsızlık heyecanı, bu Partiye kuruluştaki hızını, hayatiyetini vermiştir.

En ağır şartlar altında bir yeni devlet kurma ödevi, bu Partiye, daha kuruluş günlerinden, hattâ kuruluş öncesinden itibaren, sorumluluk duygusunu vermiştir. Öyle ki, sonradan, muhalefete düştüğü yıllarda bile, Cumhuriyet Halk Partisi, Devletin sorumluluğunu omuzlarında duymuş, oy kaygısı ile her şeyi feda edebilen sorumsuz bir iktidara karşı, Devleti, Devletin bütün kurumlarını, temel ilkelerini koruma ödevini yüklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 10 yıllık bir Demokrat Parti iktidarına rağmen ayakta kalabilmiş olmasında, Türk ulusunun sağduyusunun, sorumluluk duygusunun, Devlet şuurunun yanısıra, C.H.P., nin, Türk ulusundaki bu vasıflardan kuvvet ve ilham alarak, Devleti korumak için sarfettiği emekler, katlandığı fedakârlıklar da büyük rol oynamıştır.

C.H.P. nin ulusal bağımsızlığrmızı teminat altına alıcı olduğu kadar, komşularımıza ve bütün barışçı devletlere de güven verici, milliyetçi olduğu kadar milletlerarası yakınlaşmaya da imkân verici, hattâ örnek olucu dış politika anlayışını, Kurtuluş Savaşının Millî Misakı yaratan ve Lozan Andlaşmasını mümkün kılan sağlam ölçüleri tâyin etmiştir.

C.H.P. nin sosyal tutumu, Cumhuriyet Türkiyesinin, sınıfsız toplum yapımızı koruyan ve verimli kılan, bir yandan ekonomik kalkınmamıza hız katıp bir yandan bu kalkınma hızı içinde sosyal adaleti gözeten, halkçı ve devletçi karakterini meydana getirmiş, Devletin bu vasfını korumakta, C.H.P. nin kendi ilkelerine bağlılığı, başlıca etken olmuştur.

C.H.P. nin devrimciliği, Cumhuriyet Türkiyesine sürekli bir dinamizm sağlamış ve demokratik mücadele içinde ortaya çıkan bütün güçlüklere rağmen C.H.P. nin devrimci karakterini muhafaza edişi, devletimizin bu en yaşlı partisini daima en genç parti olarak, genç kuşakların güvenebildikleri, saflarında toplanabildikleri parti olarak yaşatmıştır.

Şüphesiz, uzun bir iktidar süresi her partiyi zayıf düşürür. C.H.P. de, 27 yıllık bir iktidar süresi sonunda zayıf düşmüştür. Ama, devrimciliği ve demokrasi ülküsüne bağlılığı, C.H.P. nin 27 yıllık iktidarı sonunda düştüğü bu zayıflığı da bir kuvvet haline getirmiş, kendi kurduğu demokratik düzenin tabii sonucu olan seçim yenilgisine katlanışı, kendi kurduğu Devletin yönetimini bir başka partiye gönül rızası ile devredişi ve ondan sonraki davranışı, C.H.P. nin bu seçim yenilgisini de, bir başka plânda, insanlık tarihine şeref katan bir zafer haline getirmiştir.

C.H.P. nin muhalefetteki 10 yılı, kendi varlığını olduğu kadar, kurduğu Devletin temellerini de, bu Devletin hayatiyet unsuru sayılabilecek devrimleri de, halk egemenliğinin şartı, bundan ötürü C.H.P. nin halkçılığının siyaset alanındaki ifadesi olan, gene kendi kurmuş bulunduğu demokrasiyi de koruma çabaları, hattâ savaşları ile geçmiştir.

Bir partinin kudretini onun maddî varlığında görecek kadar maddeci ve dar görüşlü olanlar, C.H.P. ni bütün maddî varlığından yoksun bırakarak yok etmeyi denemişler, ama C.H.P. bu denemeden büsbütün güç kazanarak çıkmış, yaşama gücünü ve ulusun bağrındaki yerini daha iyi anlamak ve anlatmak fırsatını bulmuştur.

Nihayet, Devletin temel kurumları ve halk egemenliğinin ve insanlık onuruna sahip olarak yaşamanın baş şartlarından biri olan demokratik düzeni yıkmağa kalkışan bir iktidara karşı girişilen çetin savaşda, Türk Devletinin ve Türk demokrasisinin yalnız kurucusu değil, başlıca teminatlarından biri de olduğunu göstermiştir.

Türk ulusunun bu savaştaki [...], C.H.P. nin en büyük mânevi mükâfatı olmuştur.

Bu zaferde, C.H.P., 37 yıllık çabanın boşa gitmediğini, doğuşundaki umutların boş çıkmadığını görmüştür.

Türk ulusunun mutluluğunda C.H.P. kendi mutluluğunu bulmuş, Türk Devletinin ve demokrasisinin 27 Mayıs Devrimiyle ispat edilen sağlamlığında ve yaşama gücünde C.H.P., kendi yaşama gücüne de ve kendi yolunun doğruluğuna da inancını tazelemiştir. 

Dosyalar

1960.09.09.RE_B1.jpg
1960.09.09.RE_B2.jpg
1960.09.09.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“CHP'nin Mutluluğu,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1237 ulaşıldı.