Paylaşılan Sorumluluk

Başlık: 
Paylaşılan Sorumluluk 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" No 13203, s. 1  
Tarih: 
1960-06-01 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi / Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Paylaşılan sorumluluk

Türk Ordusu, bütün dünyanın hayranlığını çekecek kadar başarılı, medenî ve meşru bir ihtilâl hareketini görülmemiş bir süratle 2 saat içinde bütün yurtta zafere ulaştırdığı andan itibaren, demokratik rejimin, sosyal müesseselerin ve Cumhuriyet devrimlerinin kurtarılması için faaliyete geçmiştir.

Anayasası, rejimi ilgilendiren temel kanunları ve bütün teminat müeseseleri ile gerçek bir demokratik düzenin birkaç ay içinde kurulacağı bildirilmektedir. Hiç bir iyiniyetli vatandaş, bunun iyiniyetle ve mutlaka tutulmak üzere verilmiş bir söz olduğunda en ufak bir şüphe beslemiyor olsa gerektir. Yeni idarenin muhtaç bulunduğu huzur ve güvenliğin sağlanmasında, vatandaşlar idarecilere ne kadar yardımcı olurlarsa, millete verilen bu söz de o kadar kolay ve çabuk yerine getirilebilecektir. Nasıl, ihtilâl hareketinin kan dökülmeksizin 2 saat içinde başarılabilmesi, halkla Ordu arasındaki dayanışma sayesinde mümkün olmuşsa, demokratik rejimin bir an önce kurulabilmesi ve bu rejimin verimli bir şekilde işlemesini sağlıyacak manevî ve maddî şartların hazırlanabilmesi de ayni dayanışmanın devamına bağlıdır.

Türkiye'deki 27 Mayıs hareketinin, başka birçok memleketlerdeki askerî hareketlerden farkı, halktan ayrı bir askerî darbe değil, haksızlığa, kanunsuzluğa ve ahlâksızlığa karşı, ve bunların getirdiği baskıya ve zûlme karşı, halktan doğan isyanın bir devamı ve sonucu oluşunda, ve küçük bir subaylar gurupu yahut birkaç askerî birlik tarafından değil, bütün Ordunun iştirakiyle yapılmış bulunmasındandır. Bu özellikler, 27 Mayıs hareketinin, halk, ödevlerini ve sorumluluğunu bildikçe, amacından uzaklaşamıyacağına en kesin teminattır. Hareketin şerefine ortak olan geniş kütle, bu hareketi amacına ulaştırmanın sorumluluğunu da liderlerle paylaşmaktadır.

Türk milletinin, tarih boyunca dar zamanlarda kendini daima göstermiş olan toplum şuuru ve siyasal uyanıklığı, önümüzdeki aylar boyunca yeni bir sınavdan geçecektir.

Türk milleti bu sınavda da başarı kazandıktan sonra, Türkiye topraklarından demokrasinin kökleri bir daha sökülemiyecektir. 

Dosyalar

1960.06.01.jpg
1960.06.01_B.jpg
1960.06.01_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Paylaşılan Sorumluluk,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Mayıs 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/1176 ulaşıldı.