Günaydın

Başlık: 
Günaydın 
Kaynak: 
Ulus, No 13199, s. 1  
Tarih: 
1960-05-28 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi / Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNAYDIN

Bülent ECEVİT

Karanlık günlerin sona erdi. Günaydın Türk Milleti!

Çetin bir medeniyet sınavını, bir hürriyet, haysiyet ve insanlık sınavını, sen, yalnız Türk tarihine değil, insanlık tarihine de şeref sayfaları katacak bir başarı ile geçirdin.

Hürriyet savaşını, hürriyete yaraşır usullerle başarmanın sırrını kendin buldun ve bütün insanlığa öğrettin.

Bağımsızlık kadar hürriyete de lâyık bir millet olduğunu, ve tarih boyunca bağımsızlığını nasıl korudu isen hürriyetini de öyle korumaya azimli ve muktedir bulunduğunu gösterdin.

Hürriyet ve demokrasi Türkiye'de artık bütün demokratik teminat müesseselerinin üstünde en sağlam teminata kavuşmuştur. Bu teminat, milletin, hürriyetsiz yaşamağa razı olmayacak bir olgunluk ve medeniyet seviyesinde bulunmasıdır. Bundan böyle hiç bir idareci, hiç bir politikacı Türk Milletinin hürriyetine el uzatmak cüretini gösteremeyecektir.

Dün Türkiye'de bir büyük inkılâp gerçekleşti, kökleşti. Bu inkılâp vatandaş şuurunda boy verdi, gençlik kanı ile sulandı, ordu eli ile pekişti.

Bir ülküye erişmek için başvurulan vasıta ve usullerin o ülke ile bir değerde oluşuna, ülkü kadar temiz, yüce ve asil oluşuna pek az inkılâp hareketinde rastlanır. Hürriyet ve demokrasi ülküsünün gerçekleşip kökleşmesinde Türk Milletinin başvurduğu vasıta ve usuller, hürriyet ve demokrasi ülküsünün kendisi kadar temiz, yüce ve asil oldu.

Türk Milleti dün, ordusu ile öğünmekte ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gördü. Gerçek kahramanlığın dürüstlük demek olduğunu, şefkat demek olduğunu, medeniyet demek olduğunu, bir kelime ile insanlık demek olduğunu, kahraman Ordusunun dünkü davranışında dünyaya bir kere daha gösterdi.

Türkiye halkı, dün sabah uyandığında, güneşin ışığıyla beraber hürriyetin aydınlığına da kavuştu. Bu aydınlığı ona, Türk Ordusu, bir büyük müjde olarak, gecenin karanlığında sessiz sadasız hazırlayıp, hak ettiği bir armağan olarak, gün ışığıyla beraber sundu.

Sağ olasın Türk Ordusu!

Günaydın Türk Milleti! 

Dosyalar

1960.05.28.jpg
1960.05.28_B.jpg
1960.05.28_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Günaydın,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Mayıs 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/1174 ulaşıldı.