Dursunbey Kaymakamı'na Bir Rüya Tabiri

Başlık: 
Dursunbey Kaymakamı'na Bir Rüya Tabiri 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13194, ss. 1, 5 
Tarih: 
1960-04-25 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Dursunbey Kaymakamına bir rüya tabiri

Bülent ECEVİT

Millî Hâkimiyet Bayramında Atatürk heykeline çelenk bırakmak yasak değil. Çelence Cumhuriyet Halk Partisinin 6 okunu işlemek yasak değil. 6 okun üstüne Atatürk resmini koymak yasak değil. Ama «Hâkimiyet Milletindir» diye yazmak... İşte bu yasak!

Bunu bir Kaymakam söylüyor.

Millî Hâkimiyetin 40'ıncı yıldönümünde, bir Cumhuriyet idaresi Kaymakamına göre, «Hâkimiyet milletindir» sözü suç sayılırmış, çünkü bu söz bir «Tahkikat Komisyonu karan ile bağdaşamaz» mış!

Dursunbey Kaymakamı, «Hâkimiyet milletindir» demeyi suç sayacak bir «Komisyon kararı» nı rüyasında mı görmüş?.. Böyle bir «Karar» almağa kendini yetkili sayan «Komisyon» Türkiye'nin neresinde, ne zaman kurulmuş?

Varsa öyle bir «Komisyon», çıksın ortaya,

— Dursunbey Kaymakamı rüya görmüyor, doğru söylüyor, desin!

Fakat Dursunbey Kaymakamı. rüya bile değil de kâbus görüyor olmalı.

*

Dursunbey Kaymakamına, gördüğü kâbusun etkisinden kurtulup kendine gelebilmesi için, dersini bilemiyen öğrenciler gibi, «Hâkimiyet Milletindir» sözünü, Millî Hâkimiyetin 40'ıncı yılında 40 defa yazdırmalı.

Rüya bu ya, bir an için farz edelim ki Türkiye'de gerçekten Dursunbey Kaymakamının sandığı gibi bir «Tahkikat Komisyonu» kurulmuş ve Anayasadaki «Hâkimiyet bilâkaydüşart Milletindir» hükmünü reddetmiş olsun! O takdirde bile suç, üzerinde «Hâkimiyet Milletindir» yazılı bir çelengi Atatürk heykeline bırakmak değil, «Hâkimiyet Milletindir» hükmünü çiğneyen bir «Komisyon»un kararlarına idare amiri olarak uymaktır.

Öyle bir «Komisyon» gerçekten kurulsa, «Komisyon»un kendisi devlete karşı suçların en büyüğünü işlemiş olurdu. Öyle bir «Komisyon»un kararlarına uyan devlet memuru da ayni derecede suçlu olurdu.

Varsa öyle bir «Komisyon» çıksın ortaya,

— Dursunbey Kaymakamı doğru söylüyor, desin!

Yoksa öyle bir «Komisyon», Dursunbey Kaymakamı yakasından tutulup uyanıncaya kadar silkelensin!

*

Kimin, hangi «Komisyon»un haddine, bu memlekette «Hâkimiyet Milletindir» hükmünü reddetmek, millî hâkimiyet esaslarını çiğnemek?.. Türk Milleti, «Hâkimiyet bilâkaydüşart Milletindir» hükmünü, Anayasasına kanı ile yazmış. O uğurda kanını akıtanlardan nicesinin kanı daha damarlarında kuramamış. Türk Anayasasına Türk Milletinin kanı ile yazılan bir hükmü, bir emirle, birkaç «Karar»la siliverecek kudret, hangi «Komisyon»da, hangi idarede, hangi hükümette vardır?

2 gün önce, Millî Hâkimiyetin 40'ıncı yıldönümünde, Mîllî Hâkimiyetin nasıl kurulduğunu yaşıyanlar arasında en iyi bilen İsmet tnönü şöyle diyordu:

«Milli Hâkimiyet düşmanları, ister içerde gayrı meşru hâle gelmiş idare, ister dışardan vatanı istilâya kalkışan yabancı kuvvet olsun, Millet için ayni derecede yıkıcıdır ve ayni şiddetle Millet tarafından karşılanmak lâzımdır.»

Millî Hâkimiyeti yıkabilecek kudreti taşıyan bir «Komisyon»'dan bizim haberimiz yok. Kendisinde öyle bir yetki gören bir «Komisyon» tanımayız. Sadece Dursunbey Kaymakamının rüyasında da olsa tanımayız, gerçekte de olsa tanımayız.

Bizden selâm olsun Dursunbey Kaymakamına: Eğer kendisi öyle bir «Komisyon» tanıyorsa, veya öyle bir «Komisyon»un üyelerine bir daha rüyasında rastlarsa, desin ki onlara,

— Millet nazarında gayrı meşrudurlar!.. Millet nazarında vatanı istilâya kalkışan bir yabancı kuvvet kadar yıkıcıdırlar!.. Ve Millî Hâkimiyeti yıkmak gibi bir rüyayı gerçekleştirmeğe kalkışacak olurlarsa Millet tarafından öyle bir yabancı kuvvet kadar şiddetle karşılanırlar!

*

Velhasıl, Dursunbey Kaymakamı, bir daha böyle rüyalar görmeyesin!.. Böyle rüyaları hayra yormak mümkün değil. Bilmeyenlere söyleyesin! 

Dosyalar

1960.04.25.jpg
1960.04.25_B1.jpg
1960.04.25_A.jpg
1960.04.25_B2.jpg
1960.04.25_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Dursunbey Kaymakamı'na Bir Rüya Tabiri,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1173 ulaşıldı.