DP İktidarıının Kütüphane Borcu

Başlık: 
DP İktidarıının Kütüphane Borcu 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12991, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-10-03 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

D. P. İktidarının kütüphane borcu

Bülent ECEVİT

Millî Eğitim Bakan Vekili Tevfik İleri, Ege Üniversitesinin diploma törenindeki konuşmasında kütüphaneler konusuna da dokunmuş. «Kütüphaneler mevzuunda da hamleler yap mış bulunmaktayız», diyor.

Ne imiş bu «hamleler»?..

«1949 yılında umumi kütüphanelerle vilâyet kütüphaneleri yekûnu 67 iken 1959 yılında bu miktar 158’e baliğ olmuş, ayrıca o devirde bulunmayan çok müspet bir faaliyet sahası olarak 83 halk iare servisi, 11 gezici halk iare servisi, 114 çocuk kütüphanesi vücude getirilmiş ve bu suretle halkımızın ve çocuklarımızın okuma imkânlarını en ücra köylere kadar ulaştırma hedefimizin tahakkuku yolunda esaslı mesafe katolunmuş»!..

Sayın Tevfik İleri’nin, Demokrat Parti iktidarı hizmetindeki en cesur propagandacı olduğunu bilirdik. Ama cesaretini, Demokrat Parti iktidarının «kütüphaneler mevzuunda da hamleler» inden bahsedecek kadar ileri götürebileceği aklımıza gelmezdi.

Demokrat Parti iktidarı, 5000 e yakın Halkodası ile 500’e yakın Halkevini kapatmış olmanın vebalini taşımaktadır. 500’e yakın Halkevinin her birinde, Bay Tevfik İleri’nin öğündüğü bazı vilâyet kütüphanelerinden birkaçının içine alacak kütüphaneler vardı.

Bu 500’e yakın Halkevi kütüphanesini kapatan iktidarın Millî Eğitim Bakan Vekili, şimdi, umumi kütüphanelerle vilâyet kütüphaneleri sayısının 67’den 158’e çıkarılmasiyle öğünüyor.

Köylerdeki 5000’e yakın Halkodasının her birinde duvarlar kitap raflarıyla çevriliydi. O Halkodalarını kahvehane yaptırmış, kitap raflarına kitap yerine çay bardakları, domino, iskambil takımları dizdirmiş bir iktidarın Millî Eğitim Bakan Vekili, şimdi, 40.000 köy için kurulan «11 gezici halk iare servisi» ile «okuma imkânlarını en ücra köylere kadar ulaştırma hedefimizin tahakkuku yolunda esaslı mesafeler» katolunduğunu söylüyor.

Köyleri bırakınız, bugün, ya jandarma karakolu ya sinema yapılmış Halkevlerinin bıraktığı boşluk her Anadolu kasabasında kendini duyurmaktadır.

Kasabaları bırakınız, Halkevleri kapatıldıktan sonra büyük il merkezlerinin bile çoğunda, toplum hayatının, çayhaneler, meyhaneler ve şehir kulüplerinden başka nüvesi kalmamıştır.

Kütüphaneleri, okuma odaları, yayın faaliyetiyle, folklor, musiki, resim, tiyatro çalışma ve imkânlarıyla, konferanslarıyla, jimnastikhaneleriyle, bütün şehir ve kasabalarımızda, erkeği, kadını, çocuğu kültür hamlelerimiz için topluca ve gönüllü olarak seferber eden Halkevleri kapatıldığından beri bütün Anadolu karanlığa gömülüdür.

Bu memleketin toplum ve kültür hayatına, Halkevleriyle Halkodalarının kapatılmasından daha ağır bir darbe indirilemezdi.

Gittiğimiz her yurt köşesinde, Halkevleriyle Halkodaları kapatıldıktan sonra, kilitli depolarda çürüyen ya da yapraklarından kese kâğıdı yaptırılıp bakkallara, kasaplara dağıtılan kitapların, bodrumlarda paslanan çalgıların, bando âletlerinin dramını dinleriz.

Kapatılan Halkevlerinin, Halkodalarının kütüphanecilik dışındaki bütün başka hizmetleri bir yana, Demokrat Parti iktidarı bu memlekete daha en az 5000 kütüphane borçludur.

Siz hangi «hamleler» den bahsediyorsunuz Bay Tevfik İleri? 

Dosyalar

1959.10.03.jpg
1959.10.03_B1.jpg
1959.10.03_A.jpg
1959.10.03_B2.jpg
1959.10.03_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“DP İktidarıının Kütüphane Borcu,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Ocak 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1074 ulaşıldı.