Aşınan Maske

Başlık: 
Aşınan Maske 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12955, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-08-28 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

AŞINAN MASKE

Bülent ECEVİT

12 Ekim 1958 günü, Manisa’da, Başbakan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes, «Vatan Cephesi» nin kuruluşunu ilân etti.

«Politika ve ihtirastan vareste vatandaşların karşımızda kurulmuş olan kin ve husumet cephesine karşı vatanperverane gayretlerini birleştirip eserlerinin müdafaasına azmetmiş bir vatan cephesinin kurulması zarureti kendini hissettirmiştir,» dedi, ve, bütün vatandaşları «Vatan Cephesi» nde birleşmeğe çağırdı.

21 Ekim 1958 de Uşak'ta yaptığı konuşmada da,

«Hepimizin vatan cephesinde birleşmemiz lâzım gelir», dedi.

Başbakanın «Vatan Cephesi» ni açışından sonra, aylarca, Devlet Radyosu, «Vatan Cephesine iltihaklar» ın listelerini yayınladı.

Bu «Vatan Cephesi» hareketi, iktidar önderlerinin, taşınması güç bir yük hâline gelmiş «Demokrat Parti» adından olduğu kadar, bir türlü alışamadıkları çok partili rejimden de kurtulmak için baş vurdukları bir teşebbüstü.

Bütün Türk vatandaşları için vatan bir tek olduğuna göre, vatanına bağlı bütün Türklerin, partileri ne olursa olsun, bu «Vatan Cephe si» nde birleşmeleri gerektiği telkin edilmek, «Vatan Cephesi», partiler üstü, hattâ politika üstü bir kuruluş olarak gösterilmek isteniyordu. Ama bunca yılın Demokrat Partisi, bir ad değişikliğiyle, yüzüne bir şatafatlı maske takıvermekle, elbette, gerçek bir «Vatan Cephesi» olamazdı.

Zaten çok partili rejimlerde bütün vatan kavramını tekeline alan siyasal cephelerin yeri yoktu. Çok partili rejimi yıkmak pahasına böyle bir «cephe» yi kurup yaşatabilmeğe ise, kendi adı ile insan içine çıkamaz duruma düşmüş bir partinin gücü yetmezdi.

Nitekim olmadı.

Milleti sahte bir «Vatan Cephesi» nde birleştirmeğe kalkışırken, Demokrat Parti, kendi içinde bir Demokrat Partililer — «Vatan Cepheliler» ikiliğinin derdine düştü.

10 ay içinde, Demokrat Partinin kendi adı ve yüzü gibi, bu adı ve yüzü saklamak için taktığı «Vatan Cephesi» maskesi de aşındı, çürüdü, altında sakladığı tatsız gerçeği açığa vurdu.

Artık Devlet Radyosu bir «Vatan Cephesi» nden değil ancak, «Demokrat Parti Vatan Cephesi» nden bahsedebilmektedir.

Bir Kemal Aygün, artık, «Vatan Cephesi» nin,

«D P. yi daha çok kuvvetlendirmek için saflarımıza katılanların meydana getirdiği bir taze kuvvet», olduğunu itiraf etmektedir. (x)

Bir Samet Ağaoğlu,

«Vatan Cephesi, D P. idealini yeni kabul edenlerin cephesidir», demektedir. (x)

Böylece, asınan maskenin altından, Demokrat Partinin 10 ayda biraz daha yıpranmış yüzü gene ortaya çıkmıştır.

24 Ekim 1958 günü Eskişehir’de Başbakan Menderes şöyle konuşuyordu:

«Bizim düsturumuz şudur: Her şeyden önce vatan, her şey vatan için... Onların Bu kötü gidişinin karşısına, «her şeyden önce vatan, her şey vatan için» düsturu ile Vatan Cephesini kurarak çıkmak lâzım geliyor. Muhalefette de iktidar da da her şeyden önce vatan, her şey vatan için »

Bu sözleriyle, Başbakan «Vatan Cephesi» ni, muhalefet olsun iktidar olsun, bütün partilerin üstünde, bütün partilerdeki vatanseverleri kavrayan bir kavram olarak göstermek istiyordu.

Oysa simdi, Demokrat Partinin başka yetkilileri açıklıyorlar ki, «her sey vatan için» değil, her şey, vatan bile, Demokrat Parti içindir! Geçen Pazar yapılan itiraflara göre, «Vatan Cephesi». 10 ay önce Başbakanın muhtelif söylevlerinde iddia ettiği gibi, vatanı kuvvetlendirmek için değil, sadece «Demokrat Partiyi kuvvetlendirmek» için kurulmuştur.

«Vatan» adının Demokrat Partiye «taze kuvvet» sağlamak için 10 aydır istismar edildiğini böyle açık açık itiraf etmek durumuna düşenler, Başbakanın 10 ay önce belirttiği «her şey vatan için» düsturunu, vatan bile D P. için zihniyeti ile nasıl bağdaştırabileceklerdir?

-----------

(x) 23 Ağustos 1959 Pazar günü, İstanbul'da Fatih'te yapılan D.P. kongresindeki konuşmalardan. 

Dosyalar

1959.08.28.jpg
1959.08.28_B1.jpg
1959.08.28_A.jpg
1959.08.28_B2.jpg
1959.08.28_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Aşınan Maske,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1058 ulaşıldı.