"AF"

Başlık: 
"AF" 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12952, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-08-25 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

"AF„

Bülent ECEVİT

Demokrat Parti Genel İdare Kurulundan basın «Suçlu» larının affı için karar beklenirken, başka bir «af» çıktı.

Pazar günkü İstanbul gazetelerinin yayınladığı bir genelgede bildirildiğine göre, D.P. Genel İdare Kurulu, «İhraç edilen, istifaen ayrılan veya müstafî addedilen eski üyeler» hakkında bir af kararı almış.

Genelge,

«1946 kuruluş senesinden itibaren hangi sebeplerle olursa olsun partimizden ayrılanların bağlı bulundukları il teşkilâtlarına müracaatları davetiye yerine kâim olmak üzere ilân olunur», diye sona eriyormuş.

Demokrat Parti, kendinden ayrılanlara, geçen yıl da kollarını açmıştı. Hem de bir «Vatan Cephesi» bayrağı ile beraber açmıştı.

O bayrağın açıldığı 12 Ekim 1958 günü, D.P. Genel Başkanı, «Alacakaranlıkta, tutulan yolun istikametini, yapılan işleri sarahatle tayin edememiş» oldukları için ayrılan «Eski parti ve mücadele arkadaşları» nı geri çağırıyordu. Bugün ise, «İstifa eden, istifaen ayrılan veya müstafî addedilen,» «1946 kuruluş senesinden itibaren hangi sebeplerle olursa olsun» partiden ayrılan bütün eski üyeler geri çağırılmaktadır.

Demek oluyor ki, 12 Ekim 1958 günü Genel Başkan Manisa’da tarihî «Vatan Cephesi» söylevini verdiğinden beri radyonun sabah akşam ilân ettiği «Vatan Cephesi» ne katılışlar, 10 ay sonra Demokrat Partiyi, bir genel af ilân ederek 1946 dan beri her ne sebeple olursa olsun ayrılmış veya atılmış bütün eski üyelerine «Davetiye» çıkarma ihtiyacını duyacak kadar zayıf düşmekten kurtaramamıştır.

Oysa, Devlet Radyosunun «Vatan Cephesi» yayınlarından çetele çekenler, 10 ayda bu cepheye katılanların nüfusumuzu aştığını söylüyorlardı.

Gerçi bu kadarını da şaka sananlar olabilir. Fakat, «Vatan Cephesi» ne katılanların, çetele üzerinde vatan nüfusunu aşmış bulunması pekâlâ mümkündür.

Çünkü bu cepheye katılanlar arasında nice ölülerle nice doğmamışların, nice yıllık Demokrat Partililerin de adları okunmuştur. Bazı köylerin nüfuslarından birkaç kat fazlasiyle «Vatan Cephesi» ne geçtikleri bile ilân olunmuştur.

İşte bir örnek:

«Kazamıza bağlı Devrek Köyünden 2000 vatandaşın C.H.P. den istifa ederek D.P. ye geçtiğini Devlet Radyosu neşriyatından öğrenmiş bulunuyoruz. Evvelemirde şunu belirtmek isteriz ki bugüne kadar C.H.P. den bir tek istifa vuku bulmamıştır.. 2000 kişinin istifa ettiği bildirilen Devrek Köyünün nüfusu ise 386 kişiden işarettir.» (x)

10 aydır vatandaş, ölmüşlerinin, doğmamışlarının, birkaç yüz nüfuslu köylerden binlerce kişilik toplulukların «Vatan Cephesi» ne katılma hikâyelerini dinleyerek eğleniyordu.

Bundan sonra da, Devlet Radyosundan, genel af üzerine Demokrat Partiye geri dönenlerin hikâyesini dinleyerek hoşça vakit geçirecek demektir.

Ne zamana kadar?..

Demokrat Parti, kendinden uzaklaşanları affetmekle değil, ancak onlara kendini affettirmekle, onlara kendini affettirecek tazda yolunu ve davanışını değiştimekle, kaybettiği itibarını kısmen olsun -iktidardan düşünce ayakta durabilmesini sağlıyacak ölçüde olsun- geri kazanabileceğini anlayıncaya kadar!

Ya da, çetele üzerinde memleket nüfusunu aşan kadrosu ile iktidardan düşüp yok oluncaya kadar!

-------------

(x) - Devrek Köyünün bağlı bulunduğu Zonguldakın Devrek İlcesindeki C.H.P. Başkanlığının Basın- Yayın ve Turizm Bakanlığına 15 Ekim 1958 günü gönderdiği yazıdan. 

Dosyalar

1959.08.25.jpg
1959.08.25_B1.jpg
1959.08.25_A.jpg
1959.08.25_B2.jpg
1959.08.25_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"AF",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 8 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1055 ulaşıldı.