Giresun'da Bir Liman Açılacaktı

Başlık: 
Giresun'da Bir Liman Açılacaktı 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12927, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-07-31 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

GİRESUN’DA BİR LİMAN AÇILACAKTI!

Bülent ECEVİT

İKTİDAR sözcüsü «Zafer» in yokluğu sırasında bir sabah gazetesi olarak ona vekâlet eden «Zafer Akşam Postası» nın 21 Haziran 1959 Pazar günkü sayısında bir haber:

«Samsun ve Zonguldak’dan sonra Karadenizin üçüncü büyük limanı olarak inşa edilmiş olan Giresun limanı 1 Temmuz Çarşamba günü yapılacak büyük bir merasimle işletmeye açılacaktır.»

O sıralarda çıkan başka gazetelerden de öğreniyoruz ki Giresun limanının açılış töreninde Başbakan Menderes de bulunarak önemli bir söylev verecektir.

Gene «Zafer Akşam Postası» nın 27 Haziran 1959 Perşembe günkü sayısında bir haber:

«Salâhiyetli makamlardan aldığımız malûmata göre, 1 Temmuz Denizcilik Bayramı günü işletmeye açılmasına çalışılan Giresun limanının açılış merasimi Temmuz ayı içinde yapılmak üzere tehir edilmiştir.»

Takvime bakınız: Temmuz ayının son günündeyiz!.. «Zafer» gazetesinin bir aylık koleksiyonuna bakınız: Giresun limanının «Temmuz ayı içinde» açıldığına dair hiç bir haber yok!

Bu arada başka gazetelerin bildirdiğine göre, Giresun limanının açılmasından, Başbakan Menderes önemli söylevini vermek üzere törende bulunamıyacağı için vazgeçilmiştir. Başbakanı Giresun’a götürmek üzere Akdeniz’deki seferi yarım bıraktırılarak, yani bazı limanlarda inmek veya binmek üzere bilet almış Türk ve yabancı yolcuların programları şaşılacak bir kayıtsızlık ve saygısızlıkla alt üst edilerek, acele geri çağırılan lüks bir yolcu gemimiz, İstanbul’a boşuna vaktinden önce dönmüştür.

Giresun limanının 1 Temmuzda, Başbakanın da hazır bulunacağı bir büyük törenle açılacağı haberi çıktığında, Giresun’dan yeni gelmiş bazı arkadaşlarımıza, liman inşaatının bitmek üzere olup olmadığını sormuş, ortada henüz, bitmek şöyle dursun, yakında bitmesi beklenebilecek bir liman tesisi bile görülmediği, 1 Temmuz’a kadar limanın işletmeye açılmasının maddeten imkânsız olduğu cevabını almıştık.

Bunun üzerine, merakımızı yenemeyip tören davetiyelerine baktık: Davetiyelerde, «Giresun liman inşaatının işletmeye açılması» ndan bahsediliyordu.

Bizim bildiğimiz, bir inşaata başlanırdı; bir inşaata devam edilirdi; bir inşaat bitirilirdi; fakat bir «inşaat» ın «işletmeye açılması» herhalde dünya tarihinde işitilmemişti! Bu da Demokrat Parti iktidarının «kalkınma» hareketinin yeni mucizelerinden olmalıydı.

Şimdi sormak isteriz: Giresun limanının inşaatı bitmiş midir, bitmemiş midir? Bitmemişse niçin, önce 1 Temmuzda, sonra Temmuz içinde, törenle açılacağı, iktidar gazetelerinde ilân edilmiştir? Bitmişse liman niçin bugüne kadar işletmeye açılmamıştır?

Bir kere daha anlaşılıyor ki DP. iktidarı için Başbakanın söylev vermesi, bir tesisin tamamlanıp tamamlanmamasından, işletmeye gerçekten açılıp açılmamasından çok daha önemlidir. Giresun limanının açılış töreni için de beklenen, belli ki, liman inşaatının bitmesi, işletmeye açılabilir duruma gelmesi değil, iktidar partisi Genel Başkanı ve Başbakan Menderes’in bir söylev verip muhalefete yeni hücum, isnat ve tehditlerde bulunmak için siyasi havayı uygun bulmasıdır.

Başbakan, böyle bir söylev için siyasi havayı uygun bulursa, Giresun limanı, henüz işletmeye açılacak duruma gelmemiş olsa da, yüzbinlerce liranın — hattâ, büyük yolcu gemileri seferden alıkonulduğuna göre, belki daha fazla bir servetin — denize döküleceği büyük bir törenle «açılacak» tır. Yok, Başbakan öyle bir söylev için siyasi havayı uygun bulmazsa, Giresun limanı, işletmeye açılacak hale çoktan gelmiş olsa da, açılış gününden itibaren sağlanmağa başlıyacak gelirin tesisler önünden akıp gitmesi pahasına, limanın açılması geciktirilecek, törende siyasî söylev vermek isteyen zat veya zevatın keyifleri yerine gelsin diye beklenecektir.

İşte «kalkınma hamleleri» miz, böylesine makûl ve ilmî bir plân ve programa göre yürütülmektedir! 

Dosyalar

1959.07.31.jpg
1959.07.31_B1.jpg
1959.07.31_A.jpg
1959.07.31_B2.jpg
1959.07.31_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Giresun'da Bir Liman Açılacaktı,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1029 ulaşıldı.