Pozitif Savunma

Başlık: 
Pozitif Savunma 
Kaynak: 
Son Havadis, "Dünya Politikası" 
Tarih: 
1953-02-02 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
Dünya Politikası

POZİTİF SAVUNMA

Yazan: Bülent ECEVİT

2 Şubat 1953

Yeni Amerikan İdaresinin görüşünce, şimdiye kadar Batılılar negatif bir siyaset gütmüşler, stratejilerini de ona göre hazırlamışlardır.

Henüz bir dünya harbi çıkmadığına göre, bu negatif siyaset. durdurma teşebbüsleri hâlinde kendini göstermiştir.

Dünya harbi çıktığını düşünürsek, o zaman, negatif siyasetin savunma alanındaki tezahürleri ne olacaktır?

O zaman, insiyatif, Komünist blokunun elinde bulunacak. ve Batılılar, ancak, saldırganlığa hedef olan cepheleri savunmaya gedikleri kapamaya çalışacaklardır.

Buna göre, negatif siyasetin savunması da negatif olacak. demektir.

Pozitif bir siyasetin stratejisi ise pozitif bir savunma esası üzerine hazırlanmak gerektir. Pozitif savunma için hazırlanan bir kuvvet, insiyatifi elinde bulundurabilmeli, gerekli gördüğü zaman, savunmasını, taarruz yoluyla yapabilmelidir.

Batılı devletlerin genişleme emelleri olmadığına göre, bu gibi taarruzların, hiç bir zaman, savunma kaygısından başka âmillere bağlı olması düşünülemez.

Bunun aksi iddialar, ancak, karşı tarafça propaganda maksadı ile ileri sürülebilir. Bu yolda propağandaları ise, nasıl olsa, şimdiden yapıyorlar.

Batılıların, insiyatifi ellerinde bulunduracak şekilde bir pozitif savunmaya hazır olmaları için, başlıca iki şartın yerine getirilmesi gerekir:

1— Hâlen kurmuş bulundukları savunma cephelerinde, kuvvetlerini, gerektiği zaman başarılı bir taarruza da gecebilecek şekilde arttırmaları lâzımdır. Yetkili askerî sözcüler tarafından son günlerde sık sık belirtildiğine göre, bu kuvvetlerin, taarruz söyle dursun, henüz basarılı bir savunma bile yapabilecekleri şüphelidir.

2— Yalnız Batılılar için hayatî olan bölgeleri koruyacak yerlerde değil, ayni zamanda, Komünist bloku için hayatî olan bölgeleri tehtîd edebilecek yerlerde hazırlanmak lâzımdır. Bu hazırlık, o hayatî bölgeler üzerine darbe imkânı verecek ölcüde olmalıdır. Hattâ, eğer pozitif bir siyaset gütmek istiyorlarsa, Batılıların, asıl buralarda insiyatifi ellerinde bulundurmaları gerekir.

Çünkü Komünistler, harbi buralara siyaset ettirmemek istiyeceklerinden, nasıl olsa, o kesimlerde bir taarruza geçmekten mümkün olduğu kadar kaçınacaklardır.

Komünist bloku için bu hayatî bölgeler nereleri olabilir? Zamanımızda harplerin en büyük dayanağı endüstri olduğuna göre, Sovyet endüstrisinin en ziyade toplandığı bölgelerin Sovyetler için en hayatî bölgeler olduğunda şüpheve yer olmasa gerektir.

Bilindiği kadar Sovyetler, şimdiye kadar memleketlerine yapılan taarruzlarda. Moskova’ya ve Kafkaslara kadar ne kadar kolaylıkla ilerlenebildiğini, bu noktalardan sonra ise, gerek hava şartları gerek ikmal zorlukları dolayısı ile, taarruz eden kuvvetlerin, çoğu zaman bozguna uğrayarak geri çekilmek zorunda kaldıklarını göz önünde bulundurarak endüstrilerini, memleketin iç taraflarında toplamaya çalısmışlardır.

Buna gröre, Sovyet endüstrisinin Kafkaslarda, Urallarda ve Uralların Güney ve Doğusunda toplandığına hükmedilebilir. Dünya basınına erişen istihbarat bunu te'yid etmektedir.

Batılılar, bu endüstri bölgesini tehtîd edebilir duruma geçmedikçe. Sovyetler için korkulacak bir tehlike teşkil edemezler.

Bir harp hâlinde, Batılların bu bölgeye, hava kuvvetlerile olsun erisebilmeleri icinse, Çin sınırlarına kadar Rusva’vı Günevden çeviren memleketlerde bir savunma cephesi ve üsler kurabilmeleri gerekir. Bu memleketler, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’dır. İran’ın sağlam bir cephe teşkil edebilmesi için de arkasının kuvvetli olması, yani, öbür Orta Doğu memleketlerinin kesin olarak Batılılar safında birleşmiş olmaları gerekir.

Orta Doğuda bir savunma paktının gercekleşmesi yolundaki teşebbüslere son zamanlarda yeniden hız verildiği gibi, bu savunma sistemine İran ve Pakistan’ın da katılması düşüncesinin ortava atılmış olması, Batılıların, daha Amerika’da yeni İdare iş başına gelmeden de. vukarıda belirttiğimiz şekilde bir pozitif savunmaya hazırlanmaya başladığını gösteriyor. Yeni Amerikan İdaresinden, ancak, bu zaten başlanmış teşebbüslere hız vermesi beklenir.

Rusva’nın böyle Günevden kuşatılabilmesi içinse, Orta Doğu memleketlerile Batılılar arasındaki geçimsizliğe, İran’la İngiltere ve Amerika arasındaki petrol anlaşmazlığına, Pakistan’la Afganistan ve Hindistan’la Pakistan arasındaki anlaşmazlıklara son verilmesi, ve Hindistan'ın tarafsızlık siyasetinden biraz olsun feragat etmesi gerekir.. Bütün bunlar, giderilmesi kolay olmayan engellerdir. 

Dosyalar

1953.02.02.RE_B.jpg
1953.02.02.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Pozitif Savunma,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/92 ulaşıldı.