Devrimcilik ve Seçimler

Başlık: 
Devrimcilik ve Seçimler 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", s. 2 
Tarih: 
1957-11-10 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/36 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

DEVRİMCİLİK VE SEÇİMLER

Bülent Ecevit

BÜTÜN partiler ve siyaset adamları, 27 Ekim 1957 seçimlerinden bir çok dersler almış olsalar gerektir. Bu derslerin en önemlilerinden biri devrimcilik konusundadır.

Devrim aleyhdarlığı şimdiye kadar hiç bir seçimde bu kadar körüklenip istismara çalışılmamıştı. Gerçi bundan muhalefet partileri hiç sorumlu değilerdir. Onlar isteseler de bu yola gidemezlerdi. Fakat iktidardaki Demokrat Parti kendini kanun dışı saydığı için, her türlü kanunî engele rağmen, devrim aleyhdarlığını, seçim propagadasında başlıca malzemelerden biri olarak kullanmıştır.

Hele kampanyanın sonlarına doğru, bir çok D.P. li politikacılar bütün yurtta ne derece gözden düşmüş, sözleri dinlenmez duruma gelmiş olduklarını anladıkça, başka bütün konuları bırakarak, miting saatlerini, kapalı toplantı saatlerini, devrim aleyhdarlığı, din istismarcılığı, irtica tahrikçiliği ile doldurmuşlardır. Bunun en ileri örnekleri Başbakanın son seçim konuşmalarından bazısında görülebilir.

Fakat iktidardaki partinin bütün gayretlerine rağmen, devrim aleyhdarlığı son seçimlerde bir siyasal mesele hâline getirilememiştir. İktisadî meselelerde, rejim meselelerinde şikâyetçi olan halk, köylüsüyle kentlisiyle, bu meseleleri gerçek çerçeveleri içinde alıkoymasını bilmiş, siyasal tartışmaların devrim aleyhdarlığı alanına kaydırılması yolundaki bütün teşebbüsleri sonuçsuz bırakmıştır.

Bazı siyaset adamlarının din konusundaki iki yüzlülüklerinin, siyaset ölçüleriyle olduğu kadar din ölçüleriyle de bağışlanmaz bir ahlâksızlık olduğunu artık Türkiye'de anlamıyan aklı başında yurttaş kalmamış, son seçim kampanyası sırasında duyduğumuz, meselâ, iktidar partisi ileri gelenlerinin - hem de bunlar arasında nispeten sağduyulu sanılanların iştirâkiyle kuyudan Kur'an çıkarmak gibi adî tertiplere Türk halkı gereken cevabı vermiştir.

Hele iktidar partisinin bu bakımdan en sert cevabı, geri ve uyanmamış bir bölge muamelesi yapmak gafletinde bulunduğu, ve gerek din duygularını ve mezhep ayrılıklarını gerek geçmişte ancak dış düşmanlarımızca körüklenen, tarihe karışmış bazı milliyet meselelerini tahrik ve istismar etmek için her çareye başvurduğu Doğu Anadolu'dan almış olması büsbütün öğündürücüdür.

Çok partili hayata geçtiğimizdenberi bu türlü tahrikçilik ve istismarcılık teşebbüslerine en çok sahne olan Doğu Anadolu, tıpkı mikroplarla savaşa savaşa kuvvetlenen, her hastalığı yenebilecek kadar sıhhatli ve sağlam duruma gelen bir bünye gibi, artık Türkiye'de devrimciliğin kalesi sayılabileceğini göstermiştir.

Son seçimlerde, Türk halkının demokratik yetkinliği kadar Cumhuriyet devrimine bağlılığı da en çetin sınavdan geçmiştir.

Onun için Türk halkı, hiç değilse büyük çoğunluğuyla, bugün, ölümünün 19 uncu yılında, Atatürk'ün, o büyük devrimcinin huzuruna alnı açık çıkabilir.

Gerçi son seçimler sırasında ve ertesinde, yer yer, Atatürk'ün büstlerine, Atatürk'ün partisinin bayrağına, Atatürk'ün hatırasına, en çirkin, en bağışlanmaz tecavüzler yapılmış ve yapılmaktadır.

Ama bu tecavüzlerin sorumluları, devrim aleyhdarları tahriklere kapılan bir halkı değil, ancak, tahrikleri yapan ve Türk milletinden hak ettiği cevabı alan bir zümreyi temsil etmektedir.

Onun için bugün, Atatürk'ün manevî huzurunda, öyle tecavüzlerin cevabını vermek, Türk milletine değil, olsa olsa Türk milletinin Atatürk'ü anlayış, devrim hareketini benimseyiş derecesi hakkında çok hatâlı hesaplar yapmış olanlara düşer. 

Dosyalar

1957.11.10.jpg
1957.11.10_B.jpg
1957.11.10_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Devrimcilik ve Seçimler,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/914 ulaşıldı.