Cumhuriyet ve CHP

Başlık: 
Cumhuriyet ve CHP 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", s. 2 
Tarih: 
1957-10-29 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/36 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

CUMHURİYET VE C.H.P.

Bülent Ecevit

Son seçim mücadelesinde, seçmenlerle görüşmek üzere köy ve kasabalarda gezilere çıkan C.H.P. lileri en çok sevindiren, en çok umutlandıran bir manzara, okul çağına henüz girmiş çocuklardan başlıyarak üniversite gençliğine kadar bütün bir yeni kuşağın, kendilerine, daha doğrusu, partilerine ve Altı Ok'lu bayraklarına gösterdiği göz yaşartıcı ilgi ve sevgi olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partililer, kampanya boyunca, seçimleri türlü sebeplerle kaybetseler bile, gerek memleketin ve Cumhuriyetin esenliği gerek Cumhuriyet Halk Partisinin geleceği bakımından, yeni yetişen kuşağın bu davranişiyle avunabileceklerini, yarına güvenle bakabileceklerini düşünmüşlerdir.

Cumhuriyetin kuruluşu, temelleri ve gelişmesiyle, Cumhuriyet Halk Partisi birbirinden ayrı tutulamaz. Hele İsmet İnönü'nün şahsiyetinden sıyırılmış bir Cumhuriyet tarihi bilgisi, gerçeklere uygun bir bilgi olamaz.

Demokrat Parti ise, 7 buçuk yıllık iktidarı sırasında, C. H. P. nin ve İnönü'nün Türk Cumhuriyetiyle bağlantısını yeni yetişen kuşaklardan saklıyabilmek için elinden geleni yapmış, Kurtuluş Savaşı, Ctmhuriyet ve devrimcilik tarihimizi okuturken, bu tarih için de C.H.P. nin ve İnönü'nün yerini genç zihinlerden gizli tutabilmek için her çareye başvurmuştur. O kadar ki, bağımsızlığımızın, bugünkü varlığımızın sağlanmasında önemli dönüm noktaları olan İnönü savaşlarının ve Lozan Andlaşmasının yıldönümleri bile, sırf, bu askerî ve diplomatik zaferlerde başlıca rolü İsmet İnönü oynamış olduğu ve bu yıldönümlerinin önemi İsmet İnönü'den söz edilmeksizin belirtilemiyeceği için, 7 buçuk yıldır hiç biri kutlanmaz, resmî ağızlarca anılmaz olmuştur.

Fakat şimdi görülüyor ki, bu yolda gayretler beklenen sonucu vermemiş, ilkokul çağındaki çocuklar da dahil bütün bir yeni kuşak, Cumhuriyeti anladıkça, C.H.P. ye bağlanmış, Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu ve geliştiğini öğrendikçe, bu kuruluş ve gelişmede Atatürk'le beraber İnönü'nün oynadığı rolü kendiliğinden anlamıştır.

Türkiye'de yeni kuşağın, her türlü engele rağmen gösterdiği bu anlayış ve bağlılık, Cumhuriyetin yaşaması için büyük teminattır.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi de, Cumhuriyetin kurucusu olmanın kendine yüklediği ödevlere bağlı kaldıkça, bunun sorumluluğunu müdrik bulundukça, hiç bir talihsizlik veya güçlüğün, hiç bir baskının veya unutturma gayretinin kendisini zayıf düşüremiyeceeğinden, köksüz ve desteksiz, umutsuz ve cansız bırakamıyacağından müsterih olabilir.

Cumhuriyetin 34 üncü yıldönümü kutlanırken C.H.P., devlet idaresinin başında yerini alamamış olsa bile, gerek C.H.P., gerek Atatürk'le İnönü, hiç şüphesiz, bu yıldönümünü yürekten kutlayan her Türkün içinde, yüreğinde, düşüncesinde olacaktır. 

Dosyalar

1957.10.29.jpg
1957.10.29_B.jpg
1957.10.29_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Cumhuriyet ve CHP,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 28 Eylül 2021, https://ecevityazilari.org/items/show/907 ulaşıldı.