Başkan Truman

Başlık: 
Başkan Truman 
Kaynak: 
Son Havadis, "Dünya Politikası" 
Tarih: 
1953-01-17 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
17/1/1953

Dünya Politikası

BAŞKAN TRUMAN

Bülent ECEVİT

Birleşik Amerika tarihinin en önemli Başkanı Truman olmayabilir; ama dünya tarihinin en önemli Birleşik Amerika Başkanı Truman’dır.

Amerika ile Avrupa arasinda ki Okyonusun boşluğunu, Amerikalılar, Truman zamanında kapatmıştır.

Şimdiye kadar, Avrupalılarla Amerikalılar arasındaki iş birliği, harp sırasında silâh arkadaşlığından ibaret kalırdı. İkinci Dünya Harbinden sonra bu iş birliğinin barışta da yaşatıp sağlamlaştırılmasıyla dünya tarihinde bir çığır açılmıştır.

Geleceğin tarihcileri yasadığımız günleri ne yönden değerlendireceklerdir, bilemeyiz. Ama, Avrupa ile Amerika araısndaki bu barış zamanı is birliğini tarihte bir yeni çağ baslangıcı saymalarını mümkün görürken de herhalde mübalâğa etmiş olmayız.

Avrupa’nın, maceralar pesinde evinden kaçan, ve uzak ülkelerde, değişik tecrübeler icinde yetişip yepveni bir insan hâline gelen çocuğu, öz yurduna, Truman zamanında dönmüştür. Amerika yolunun açılışını, bazı tarihçiler bir yeni çağ baslanğıcı olarak görürler. O yoldan giden Avrupalıların beş yüzyıl sonra geri dönüşleri neden bir başka çağa başlangıç sayılmasın?

Uzak iklimlerde gelişen, eşilmemiş topraklarda vaşama gücünü gösterip genç bir uvgarlık kuran Amerikalı, dedelerinin ocağına geri döndüğünde belki biraz yadırganmış, onda, eski bir Avrupalılığın izlerini göremeyenler olmuştur. Fakat o, ne kadar değişirse değissin, hakikatli kaldığını, yüzyıllar boyunca kendi alınterile elde ettiği kazançları dedelerinin toprağına dökmeye hazır olduğunu göstermiştir.

Öte yandan, yüzlıllar süren avrılık sırasında Amerikalı, bir uygarlığın harcında bulunması sart olan değerlerden bazısını belki unutmuştu. Bu kavusma, bu yeniden birleşme, Amerikanın o değerleri hatırlaması için bir vesile olacaktır.20 Ocakta Birleşik Amerika Başkanlığı sona erecek olan Truman, ulusuna verdiği avrılık mesajında, o kendine özel açık sözlülüğü ile, Amerika’ya ve dünyaya hizmetlerini anlatıyor.

Başkanlığı süresince her gününe hakim olan soğuk harp, Truman’ın bir gün bile sabrını tüketmemiştir.

Şahsî havatında, kızının sesini kötülediği için bir müzik tenkidçisini dayakla tehdit edecek kadar heyecanlı olan Truman, insanlığın kaderini elinde tutarken en büyük sabrı, soğukkanlılığı göstermiş. öylece. kendi dediği gibi, “Üçüncü Dünya Harbini bu güne kadar önlemis. ve belki, insanlığın görebildiği kadar ilerisi için de bu harbi önleyecek olan şartları kurmuş” tur.

Truman. bütün metodu enterikacılık, hile ve düzen olan bir siyasete karşı, Batı dünyasının şimdiye kadar az gördüğü derecede açık, her türlü entrikadan uzak bir siyasetle çıkmak cesaretini göstermiş, ve bunun değerini isbat etmiştir.Truman, Mesajında, “kötü araçlarla iyi sonuçlara varılabilir,” düşüncesini reddediyor. İnsanlığı, doğuşundan beri felâketten felâkete sürükleyen, belki de bu düşünce olmuştur. Bu gün, dünya barışını tehdit edenlere karşı atom bombası kullanılmasını savunanlar da o düşünceye dayanıyorlar.

Truman mesajında, öyle düşünenlere ihtar ediyor; “aklı başında insanlar, bir atom harbine başlamayı düşünemezler,” diyor; günümüzde atom bombası kullanılmakla, yalnız düşmanlarımızın değil, kendimizin de mezarını kazmış olacağımızı hatırlatıyor. Ve, “barısın yolu, harbe başlamak değildir,” diyor.

Bu sözler, Cumhuriyetçilerin başa geçmesile Amerika’nın kestirme yoldan soğuk harbi sona erdirmeye kalkısmasını bekleyenlere, Truman’ın ihtarıdır.

Hiç şüphe yok ki bu ihtara, yeni Başkan Eisenhower değil, olsa, olsa, onun, Başkanlığa seçilir seçilmez ilişiğini kesmeye başladığı küçük bir zümre muhataptır.

Dünyada sürekli bir barışın temellerini Trumanla beraber atmış olan Eisenhower de, hiç şüphesiz, barış konusunda Truman gibi düşünmektedir.Bizim kendi tarihimizde Truman, Avrupalılara Türkün de bir Avrupalı olduğunu kabûl ettirmek için çalışmış bir dost olarak anılacaktır.

Onun, insanlığa en yürekten bir inançla dünyanın geleceği için en güzel ümitlerle dolu ayrılık mesajı, barışa inanmış bütün insanlığa bir armağan sayılır.

20 Ocakta Birleşik Amerika Başkanlığı sona erdikten sonra Truman, barışçı dünya için, gene Başkan Truman olarak kalacaktır. 

Dosyalar

1953.01.17.RE_B.jpg
1953.01.17.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Başkan Truman,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/79 ulaşıldı.