İktidarın Aile Toplantıları

Başlık: 
İktidarın Aile Toplantıları 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-01-24 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

İktidarın aile toplantıları

Nedir Demokrat Parti'nin Meclis Grupunda görüşülenler? Milletvekillerinin çocukluk hatıraları mı, gönül maceraları mı, ticari işleri midir? Nedir burada gizli kapaklı görüşülenler ki, bir muhalif milletvekili Meclis'te, D.P. Grupu'nun görüştüğü konulardan, aldığı kararlardan bahsetti mi, tarafsız davranması gerekli Başkan da dahil bütün iktidar milletvekillerince,

- Siz bizim Grupumuza karışmayın,

- Grup bir aile toplantısıdır, sizi ilgilendirmez,

- Siz Grup'ta görüşülenleri bilmeğe yetkili değilsiniz, diye susmağa zorlanırlar?..

Milletvekilleri, milletin egemenliğini temsil eden Büyük Millet Meclisi çatısının atında «aile toplantıları» yapamaz, «aile işleri» görüşemezler, muhalif muvafık her Türk vatandaşının ilgilenmeğe yetkili olduğundan başka meseleleri karara bağlıyamazlar.

Bir siyasi parti aile yahut klan değildir, üyeleri sır tutmağa and içmiş bir gizli kulüp değildir.

Millet kaderinin tayin edildiği toplantılardan kimsenin karışamıyacağı «aile toplantıları» diye bahsetmek, millet ne süreceğini, ne gerçekler or. egemeniğini hiçe saymaktır.

Hele hükümetin yahut hükümet üyelerinden bazısının icracaatını denetlemek, tahkikat konusu yapmak istendiğinde, daha muhalefetin ne deliller ömak, bir jürinin, delilleri ortaya koyacağını öğrenmeden tahkikatı önlemeyi kararlaştırlemeden hükmünü vermesile birdir.

Demokrasi, millet işlerinin millet önünde açık açık görüşüldüğü, baskısız tartışıldığı millet temsilcilerinin millet adına istedikleri kararları almakta hür bırakıdığı, bütün vatandaşlar için olduğu gibi milletvekilleri için de, kanaatine bağlı kalmak kadar kanaatini değiştirmenin de serbest olduğu rejimdir.

İktidar Partisinin Meclis Grupu toplantılarını birer «aile toplantısı», burada görüşülen memleket işlerini birer «aile işi» sayan, milletin kaderini milletten gizli ve millete hesap vermeksizin tayine kalkışan zihniyet, bu rejimle bağdaşamaz.

İktidar partisinin Meclis Grupu üyeleri, parti liderlerinden önce millete bağlı olduklarını, parti tesanüdünden önce millet menfaatlerini korumakla görevli buldnduklarını, artık hatırlamalıdırlar. Meclis'e girdikleri gün içtikleri and, partiye değil, millete bağlılık andıdır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.01.24.jpg
1956.01.24_B.jpg
1956.01.24_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İktidarın Aile Toplantıları,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/555 ulaşıldı.