McCarthy Kadar Olabilseler

Başlık: 
McCarthy Kadar Olabilseler 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-01-19 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

McCarthy kadar olabilseler

İtibarını kurtarmak, kendine taraftar toplıyabilmek için irticaı körüklemekten hiç bir vakit kaçınmamış olan Başbakan Menderes, günden güne o kadar genişliyen bir hoşnutsuzluk karşısındadır ki, artık, irticaı körükleyerek kendi itibarını kurtarmağa çalışmakla bile yerinde tutunamıyacağına, bir yandan da, her ne pahasına olursa olsun, tenkidçilerinin itibarını sarsması gerektiğine inanmış görünüyor.

Sorumluluk duygusu yeteri kadar gelişmemiş bîr siyaset adamı için, Türkiye gibi komünist tehlikesine uyanık bir memlekette, bunun en ucuz, en zahmetsiz görünen yolu, muhaliflerine, yahut kendi tutumunu beğenmiyenlere, komünist damgası vurmaktır.

İşte Başbakan Menderes de, bilhassa son Demokrat Parti Kongresinden beri. bunu yapmakta ve yaptırmaktadır.

Menderes'e muhalefet edenlerin, Menderes'in tutumunu beğenmediklerini çeşitli yollardan açığa vuranların, komünistlikle veya komünist metodları kullanmakla suçlandırılmaları için parola, son Büyük Kongre'de verilmişti. Menderes'in, kendini muhaliflerine ve tenkidçilerine karşı koruyabilmek için, memlekette huzuru büsbütün kaçırmak pahasına ektiği bu zehirli tohum, şimdi, Büyük Millet Meclisi içinde bile filizlerini vermeğe başlamıştır.

Önce bir milletvekili, D. P. Grupu içinde muhalefet yapan bir arkadaşını «uyarmak» maksadile, Meclis içinde komünistler bulunduğunu, iktidar önderine muhalefet edenlerin bir komünist oyununa geldiklerini söylemiş, bu sözler basına aksettiği halde ne yalanlanmış ne de, bildiğimiz kadar, bir tahkikat konusu olmuştur. Eğer bu söz bir iftiradan ibaret idiyse yalanlanması, özür dilenmesi, iftira değil idiyse ihbar sayılıp ilgili mercileri harekete geçirmesi gerekirdi. Hiç biri olmadı. Belli ki maksat, tenkidçilere komünist damgasını vurmaktan ibaretti.

Daha bu tatsız olay unutulmadan, gene Demokrat Partili iki milletvekili, üniversite profesörlerinin komünist propagandası yaptıklarını ileri sürdüler. Üstelik bu iddia, birincisi gibi bir özel konuşma sırasında değil, B.M.M. İçişleri Komisyonunun bir açık oturumunda yapıldı, ve, bütün ısrarlara rağmen, milletvekilleri iddialarını geri almadılar.

Eğer üniversiteler hakkındaki bu iddia ciddiyse, adli makamların derhal harekete geçmeleri, ciddi değilse, milletvekillerinin üniversitelerimizden özür dilemeleri gerekirdi.

Şu ana kadar bunlardan da hiç biri olmadı.

Fakat, önce Büyük Millet Meclisi üyelerine, sonra da üniversite mensuplarına yöneltilen komünistlik ithamları karşısında, bu yollardan hiç biri tutulmıyacak, yani, ihbarlar ciddiye alınıp tahkikat açılmıyacak, yahut ta ithamlar geri alınıp halkoyu önünde özür dilenmiyecek olursa, iktidar partisi ve iktidar liderleri, komünist tehlikesini pek hafife aldıklarını, bu tehlikeyi, bile bile, kendi siyasi çıkarları için istismara çalıştıklarını itiraf eder duruma düşeceklerdir.

Siyasi nüfuz toplıyabilmek için her muarızına komünist damgası vurmakla bütün hür dünyanın nefretini üzerine çekmiş ve artık yıldızı sönmüş olan çağdaş demagog Senatör McCarthy bile, bir kimse yahut kurum hakkında ulu orta iddia ve isnatlarda bulundu mu, köşesine sinip susmaz, iddia ve isnatlarını ispat edebilmek için, ortaya çıkıp, suni de olsa bir gayret sarfetmek mertliğini gösterirdi.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.01.19.jpg
1956.01.19_B.jpg
1956.01.19_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“McCarthy Kadar Olabilseler,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/551 ulaşıldı.