Huzurun İlk Şartı

Başlık: 
Huzurun İlk Şartı 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-01-17 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

Huzurun ilk şartı

Muhalefet, memlekette huzursuzluk yaratmakla suçlandırılıyor. Huzursuzluk gerçekten vardır ama sebebi muhalefet değildir. Muhalefet huzursuzluğu ancak dile getirmekte, açığa vurmakta, böylece de memleketin yapısına içten içe gizli bir yara gibi işlemesini önlemektedir. Muhalefet huzursuzluğu değil, huzursuzluk muhalefeti doğurmaktadır.

«Vatan sathında» sesini duyuramaz hâle geldiğinden dert yanan iktidarın, bağımsız basını, kazançlı olduğu için muhalefet yapmakla suçlandırması da, memleketteki huzursuzluktan muhalefeti suçlu göstermesi kadar gariptir. Eğer gazeteler için muhalefetin gerçekten kazançlı hâle geldiği doğru ise, bu, halk arasında muhalefetin arttığından başka bir şey göstermez. İktidarı destekliyen gazeteler okuyucu bulamaz olmuş, muhalefet yapan gazetelerin sürümü artmağa başlamışsa, bunda basının suçu nedir? Halk refah içinde olsa, hür olsa, mesut olsa, sıkıntıdan baskıdan, çeşitli dertlerden bahseden gazeteleri kapışır mıydı?

Muhalefet arttıkça baskıyı arttırmak, muhalefetin kaynağı olan huzursuzluğu derinleştirmekten başka bir sonuç vermiyecektir.

Artık ne sözlerine ne de mecbur kaldıkça eğreti bir maske gibi yüzüne taktığı tebessüme inanılabilen bir kimsenin zaman zaman vereceği teminatla memleket huzura kavuşamaz.

Mevkiinden ayrılmasını isteyen muhalif milletvekillerine, Büyük Millet Meclisi kürsüsünde «avcunuzu yalayın» diye hitap edebilen bir kimse başbakan kaldıkça, Türk halkı huzura kavuşamıyacağı gibi, muhalefet te güvensizlikten kurtulamıyacaktır.

Demokrasi onurlu insanların rejimidir. Onurlu insanlarsa, kendilerine bu tarzda hitap eden bir kimseyi başlarında görmeğe tahammül edemezler.

Türkiye'yi, demokratik bir düzene lâyık insanların, yani onurlu insanların, huzur ve güvenlikle yaşıyabilecekleri bir memleket hâline getirmenin henüz birçok şartı vardır Bay Adnan Menderes Başbakan kaldıkça bu şartların gerçekleştirilmesine başlamak bile imkânsızdır.

Bay Menderes Başbakanlıktan ayrılarak, Türk halkının onuru hakkında daha müspet düşüncelere sahip bir kimseye yerini bırakması, herhalde, büyük bir çoğunluğun «avcunu yala» masından daha hayırlı olacaktır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.01.17.jpg
1956.01.17_B.jpg
1956.01.17_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Huzurun İlk Şartı,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 20 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/549 ulaşıldı.