DP Grubundaki Kımıldama

Başlık: 
DP Grubundaki Kımıldama 
Kaynak: 
Halkçı, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1955-05-10 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

D.P. Grupundaki kımıldama

Bülend ECEVİT

Ara seçimlerini de belediye seçimlerini de geri bırakma isteğinin artık iktidar partisi Meclis Grupu içinde bile hoş karşılanmadığı duyuluyor. Demokrasi hareketimizi geriye götüren tedbir ve temayüllere karşı bu grup içinde, henüz cılız sesli de olsa, beliren tepki ümit vericidir.

Mecliste muhalefet, aldığı oy sayısiyle kıyaslanamıyacak kadar küçük bir nisbette temsil ediliyor. Bu durumda memleketimizde demokratik gelişmenin devamı, D.P. Meclis Grupu üyeleri arasında demokrasi dâvasını gerçekten benimsemiş iyiniyetli kimselerin gayret ve medenî cesaretine bağlanmış olmaktadır. Eğer demokrasi tecrübemiz, içine düştüğü çıkmazdan kurtulacak olursa, bunda, bu iyiniyetli D.P. milletvekillerinin hissesi hiç şüphesiz büyük olacaktır.

İktidar değişmesinden önce C.H.P. Meclis Grupu içinde sivrilen bir idealistler topluluğunun demokrasi dâvasına yapmış olduğu hizmet, bugün de D.P. Grupundaki idealistlerden bekleniyor. Gerçi onların karşısındaki engeller daha çetindir. Çünkü, C.H.P. iktidarının son yıllarında olduğu gibi, parti liderlerinden kuvvet alabilecek durumda değillerdir. Grup arkadaşlarına olduğu kadar Parti liderlerine de mukavemet etmek zorundadırlar. Fakat elde edecekleri başarıdan hisselerine düşecek şeref payı da bu nisbette yüksek olacaktır.

İktidar Partisinde ara seçimleriyle belediye seçimlerini geri bırakma yolunda beliren temayül, D.P. nin seçimleri kaybetme ihtimali karşısında duyulan bir endişeye değil, sadece, memleketin siyasi havasındaki yumuşamanın seçim mücadelesi sırasında gene ortadan kalkabileceği düşüncesine bağlanıyor.

Bu yorum tarzının ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz. Fakat eğer seçimlerin geri bırakılmasındaki âmil gerçekten böyle bir düşünce olacaksa, bunu da, seçimlerde kaybetme endişesinden daha meşru bir amil saymaya imkân yoktur.

Seçimlere girmekte tereddüt göstermesi makûl hattâ meşru karşılanabilecek bir taraf varsa, o da muhalefettir. Çünkü şimdi memleketimizde hâkim olan şartlar altında muhalefet, seçmen çoğunluğu iktidardan yüz çevirmiş bile olsa bir seçim zaferi ümidedemiyecek durumdadır. Ona rağmen C.H.P. seçimlere girmenin bir siyasî parti için kaçınılmaz bir vazife olduğunu, eskiden beri olduğu gibi şimdi de ileri sürmekte, ve seçimlere gireceğini ilân etmektedir.

Bu durumda, seçimlerden kaçınan iktidar partisi, hem de kuvvetinden ve seçimlerde kazanma şansından emin bir iktidar partisi olması, iyiniyetlilikle, demokrasi prensiplerine bağlılıkla izah edilemez.

İktidar Partisinin, liderlerince «demokrasi iklimi» diye adlandırılan gayeyi gözönünde tuttuğu ileri sürülse bile, bu gayeye ulaşabilmek için demokrasinin asgarî şartı olan seçim şartı yerine getirilmelidir. Çünkü mevzuubahis olan herhangi bir «iklim» değil, «demokrasi iklimi» dir. Kaldı ki bugün demokrasi prensiplerine uygunluk iddiasında bulunmayan rejimlerde bile, iyi kötü, seçim diye bir şey, işler bir mekanizma vardır.

Onun için D.P. Meclis Grupundaki idealistler, iktidarı, demokrasinin bu asgarî şartını yerine getirmek lüzumuna ikna etmekle, bizzat kendi partilerinin liderlerince gözetildiği kabul edilen «demokrasi iklimi» gayesine de gerçek bir hizmette bulunmuş olacaklardır. 

Dosyalar

1955.05.10_B.jpg
1955.05.10.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“DP Grubundaki Kımıldama,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 20 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/48 ulaşıldı.