Seramikçilik ve Hakkı Izet

Başlık: 
Seramikçilik ve Hakkı Izet 
Kaynak: 
Dünya, "Sanat Bahisleri" 
Tarih: 
1953-04-21 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
Dünya

21 Nisan 1953

SANAT BAHİSLERİ

Seramikçilik ve Hakkı Izet

YAZAN: Bülend Ecevit

SERAMİKTE, heykelle resim, fayda ile lüks birleşir; insan yaratıcılığı toprakla el ele verir.

Heykelle resmi birleştirirken, seramik, yüzeyci sanatla oylumlu (hacimli) sanatın imkânlarını uzlaştırmış olur.

Fayda ile lüksü birleştirdiği için, alıcısı resim ve heykel alıcısından daha çoktur.

İnsan yaratıcılığı ile toprağı el ele verdirmekle de, en soyut (mücerret) sanatı bile toprağa bağlı tutmuş, o yoldan insana yaklaştırmış olur.

Modern sanat zevkini yaymak bakımından bunun faydası büyüktür. Çağdaş resmi tuval üzerinde hazmedemiyenlerden çoğu, seramik üzerinde hoş karşılarlar. Böylece, farkına varmaksızın, modern sanat zevkinin tuzağına düşmüş olurlar.

Şüphesiz, modem sanatın seramikte hoş karşılanması, biraz da, seramiğin süs sayılmasındandır.

Her ne olursa olsun, iş, ister tuval, ister yazma, ister seramik üstünde, çağdaş resmi evlere sokmanın yolunu bulmaktadır. Ondan sonrası zamana, zamanın vereceği alışkanlığa bırakılabilir.

Bütün bu avantajları düşünülürse, seramikçiliğin son yıllarda ressam ve heykeltraşlar arasında rağbet görmesine sevinmek gerekir. Hele Picasso’nun seramikçiliğe girişmesile bu rağbet büsbütün artmıştır.

*

Şimdi bizde de ressam ve heykeltıraşlar seramik üstünde çalışmalara başladılar. Sanatçılarımızın seramiye gösterdikleri rağbet, çağdaş resmin daha kolaylıkla benimsemesine olduğu kadar, yurdumuzun, kökleri binlerce yıl derinlere giden bir sanat kolunu da diriltmeye yarayacaktır.

Ankara’da ressam ve heykeltraşların seramik çalışmalarını, Kimya Sanat Enstitüsünün Seramik Atölyesi çok kolaylaştırıyor. Her isteyen, bu Atölyeden, malzeme ücreti bile vermeksizin faydalanabilmekte, ancak, yaptığı eserleri dışarı götürmek isterse malzeme tutarını ödemektedir.

Bütün teknik imkânları bulunan atölye, seramik sanatkâr ve ustası yetiştiren bir okul olduğu gibi, bir araştırma merkezidir de.. Yurdumuzun seramiğe elverişli toprakları burada incelenmekte, ve seramik hamur, sır ve boyaları için en uygun formüller bulunmaktadır.

Atölyede ayrıca Eti ve Osmanlı seramikçiliği üzerinde de araştırmalar yapılmaktadır.

*

Atölyenin başında bulunan Hakkı İzet, Anadolunun seramikçilik tarihini yakından bilen bir sanatçıdır. Almanya’da seramik ve heykel çalışmıştır.

Şimdi kendi seramik ve heykellerini Helikon Galerisinde sergiliyor.

Osmanlı çini motifilerini örnek tutarak yaptığı bir kaç vazodan başka, hemen bütün eserleri, Hakkı îzet’in Eti sanatından esindiğini (ilham aldığını) gösteriyor.

Gerek resamikte gerek taş üstünde Eti sanatı, çizgilerinin sadeliği, şekillerinin stilizasyonu ve özlü ifade gücüyle çağdaş heykelciliğe çok yakındır. Bu bakımdan, heykeltraşlarımızın çağdaş sanata yurdumuzdan özel bir hava katabilmeleri için en iyi fırsatı sağlamaktadır.

Hakkı İzet, bu fırsattan ustaca faydalanmasını bilmiştir.

Hele koyun ve mandalarında Eti sanatının bütün özelikleri bugünün sanatına uygun bir üslûpla yaşatılmıştır. Kuş biçimli testilerinde ise, Hakkı İzet orijinal stilizasyonları ile dikkati çekiyor.

Eti satanının havasını günümüze getirmekle, Hakkı İzet, heykeltraşlarımız için güzel bir çığır açmış olmaktadır. 

Dosyalar

1953.04.21.RE_Dunya_B.jpg
1953.04.21.RE_Dunya_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Seramikçilik ve Hakkı Izet,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Nisan 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/4 ulaşıldı.