Bir Yıldönümü Dolayısıyla: Ankara

Başlık: 
Bir Yıldönümü Dolayısıyla: Ankara 
Kaynak: 
Ulus, s. 2 
Tarih: 
1952-12-27 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/23 
Metin: 
Bir yıldönümü dolayısiyle

ANKARA

BÜLEND ECEVİT

27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal'in Ankara'ya varışından Kurtuluş Savaşı sona erinceye kadar, Türkiye'de bütün yollar Ankara'ya giderdi.

Türkün binlerce yıldır nesilden nesile geçmiş bağımsızlık meşalesini yaşatmak için, erkeği kadını, yaşlısı çocuğu, variyle yoğuyla, bütün umudu, bütün güciyle, Ankara'ya yönelmişti.

Kurtuluş Savaşından sonra, Türkiye'nin yeniden kuruluş çağı başladı. Atatürk'ün yüceliğine bir tanıt da, bu kuruluş çağında Ankara'yı Başkent seçmesidir.

Yeni Türkiye, geçmis üzerine gelenekler üzerine değil, yeni temeller üzerine kurulacaktı. Ankara, Anadolu'nun Batıya yakın merkezî bir yerinde, dağlar ortasında, burcundan Türk bayrağı yüz yıllardır inmemiş bir kalenin eteğinde, kazılmamış bir geniş toprak, bir tabula rasa idi; Türkün alınyazısı, yeni baştan. bu boş levha üzerine kazılacaktı.

Bozkırda, devrimler Türkiyesiyle yaşıt bir genç şehir yükseldi. Bu şehrin ağaçları bile. yeni bir nesille beraber büyüdü.

Atatürk'ün bakışları değdikçe, Ankara toprağında sanki ışıl ışıl bir umut madeni türüyordu.

Ankara'nın taşına bakanların gözünde yaş görünmez oldu.

*

Ankara'ya, Ankara'daki her dirilişe, Atatürk'ün gölgesi sinmiştir. Heykelleri de kırılsa, devrimleri de baltalansa, bu şehirden o gölge silinemez.

Bu şehrin sokaklarında yürürken, havasında nefes alırken, ağacı altında gölgelenir, yağmurunda ıslanırken, kemiklerine kadar Atatürk'ü duyan bir nesil yetişmiştir.

Birkaç kişi. birkaç yüz kişi, belki birkaç yüz bin, birkaç milyon kişi, bu yurttan Atatürk'ün izlerini silmeye çalışabilir. Ama Ankara'yı yıkamaz, kaldıramaz, unutturamaz.

Türkive'nin yarını, Ankara'ya dikilen ağaçlar, açılan yollar, kurulan yapılar, heykellerle, Ankara'da doğan devrimlerle beraber büyümüş bir neslin de elinden geçecektir.

O zaman. Türk ulusunun Ankara toprağına kazınmış alın yazısını değiştirmek istiyenlerden bir iz bile kalmıyacak. onların adları bile anılmıyacaktır. İz bırakabilenler, yıkıcılar değil, yapıcılardır.

*

27 Aralık 1919 günü toprağına Mustafa Kemal'in ayak basmasiyle, Ankara, Türk tarihinde kutsallaşmıştır.

O günden Kurtuluş Savaşı sona erinceye kadar, Türkiye'de bütün yollar Ankara'ya giderdi.

Kurtuluş Savaşı sona erdiğindenberi Türkiye'de bütün yollar Ankara'dan başlar. 

Dosyalar

1952.12.27.jpg
1952.12.27_B.jpg
1952.12.27_B.txt

Koleksiyon

Etiketler

Alıntı

“Bir Yıldönümü Dolayısıyla: Ankara,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/361 ulaşıldı.