İçten Gelen Gösteriler Konusunda...

Başlık: 
İçten Gelen Gösteriler Konusunda... 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-09-23 
Lokasyon: 
Milli Kütüphane 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

İçten gelen gösteriler konusunda...

Diyelim ki Eskişehirin yetişkin halkı, Başbakan Bay Menderes geliyor diye gerçekten coşup sokaklara döküldü? Peki ya elektrik ampülleri?.. Onlar da mı coştular? Onlar da mı Sayın Başbakanın hayranı, Demokrat Parti iktidarının takdirkârı idiler? Onların da mı iştira gücü artmıştı, onların da mı temeli atılan şeker fabrikalarından ağzı tadlanacaktı? Başbakan Eskişehir’e uğradı diye onlar neden şenlik yapıp bütün gece Eskişehir binalarını donattılar?

Diyelim ki Eskişehir'in yetişkin halkı Başbakanı karşılamak için kendiliğinden sokağa dökülmüştü? Peki ya zafer takları?.. Keresteler de mi Başbakanın hayranları arasında idiler de kendiliklerinden taklar kurup sokakları örttüler?

Ya taşıtlar?.. Onlar da mı Başbakan Bay Menderes’e hayranlıklarını belirtmek için normal servislerinden çıkıp karşılama törenine bedava adam taşıdılar?

Ya resmî daireler?.. Eskişehir'in resmi daireleri, memur [...] oyuna bas vurulup da öyle mi tatil edildi? Ya öğrenciler, ya yavrukurtlar? Onlar da kendiliklerinden mi yaz tatillerini kesip üniformalarını giydiler, ve Başbakanlarını karşılamak için Eskişehir sokaklarında günün erken saatlerinde sıraya dizildiler?

Eskişehir’deki içten gelme sevgi gösterilerini anlatan Zafer gazetesi, haberin sonunda, Başbakanın Konya’da da «Vilayetçe hazırlanmış bulunan büyük bir törenle» karşılanacağını müjdeliyordu.

Türk Milletinin gönlünde Bay Adnan Menderes’e, iddia edildiği kadar büyük bir sevgi ve saygı varsa, «içten gelen» bu büyük sevgi gösterilerinin ve karşılama törenlerinin vilâyetlerce hazırlanması neden gerekli görülür?

Memurlar yollarda Başbakana sevgi gösterilerinde bulunsunlar diye, kim ve ne hakla devlet dairelerini tatil eder, âmme hizmetlerinin görülmesine engel olur? Henüz oyun oynayacak çağdaki öğrencilerin tatiini kim ve ne hakla kesip de onları yollarda Başbakana sevgi gösterileri yapmaya zorlar?

Devlet dairelerini tatil ettirenler, öğrencileri tatilden çağırıp yollar boyunca sıraya dizdirenelr, yüzbinlerce lira masraf edip zafer takları kurdurtan, şehirler donatan, taşıtlara el koyanlar, belki de Başbakanın kendilerini hoş göreceğini, hattâ takdir edeceğini düşünüyorlardır! ve belki de Başbakan onları gerçekten hoş görüyor, hattâ takdir ediyordur? Fakat Başbakanın böyle kimseleri değil takdir etmek, hoş görmeye bile hak ve yetkisi yoktur.

Bugün Türkiye'de yollara dizilip de Başbakana el çırpma isteğini duymayan, ve böyle bir istek duymamakta da serbest olan milyonlarca Türk vatandaşı vardır. Kurulan o zafer taklarının, yakılan o donanma ampullerinin, el konulan o taşıtların masrafı, bu vatandaşların da ödediği ve sırf kendilerine yapılacak hizmetler için ödediği, vergilerle karşılanmaktadır. Başbakana «içten gelen» sevgi gösterileri yapılması kolaylaşsın diye resmî daireler tatil edildiği, şehir taşıtları servisten çekildiği zaman işleri aksayanlar arasında, Bay Menderes’i alkışlamak ihtiyacını duymayan bu Türk vatandaşları da, bu Türk vergi mükellefleri de vardır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.09.23.jpg
1954.09.23_B.jpg
1954.09.23_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İçten Gelen Gösteriler Konusunda...,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 24 Şubat 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/314 ulaşıldı.