Başbakan Küstü

Başlık: 
Başbakan Küstü 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-06-20 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Başbakan küstü

Seçimleri kazanır kazanmaz, önce Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ihtar etmiş, C.H. P. bugünkü şeklinden kurtulmadığı, başındaki kimseleri değiştirmediği takdirde, bu parti ile kanunların tanıdığı sınırlar dışında hiçbir münasebeti olmıyacağını söylemişti.

Şimdi de, kendisinden bir mülâkat rica eden C. H. P. Grup Başkan Vekilerine haber yollıyarak kendilerini kabul edemiyeceğini, çünkü C. H. P. ile bir parti olarak görüşecek hiçbir mevzuu olmadığını bildirmiş.

Bütün bu işaretlerden, Başbakan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Menderes’in, ana muhalefet partisi C. H. P.’ye adamakıllı küsmüş olduğu anlaşılıyor.

Bir Başbakanın küsmesi ve küskünlüğünü bu şekilde açığa vurması için, C. H. P. büyük kusurlar işlemiş olmalı!

Gerçi bu kusurlar kanun sınırlarını aşmamış olsa gerek! Aşsa İdi, C. H. P. bugün yerinde olmazdı. Fakat küskünlük hissî sebeplere de dayanabilir. Yahut bir Başbakan kendini kanunların üstünde de sayabilir. Şunun şurasında, bir hükümdarın «devlet, benim» dediği tarih üstünden 3 asır ya geçti ya geçmedi; bizim sosyal gelişmemiz biraz geri kalmış olduğuna göre, o tarihten 3 asır sonra bizde de kendini devlet sanan bir devletli çıkarsa, çok görülebilir mi?

Ne olursa olsun, C. H. P. kusurlarını bilip nedamet getirmeli, Sayın Başbakan’dan özür dilemelidir! Başbakanın infial ve küskünlüğünü tahrik edip de siyasi havayı bulandırmakta, millî birlik ve istikrarı sarsmakta, memleketimizin demokratik gelişmesini aksatmakta mâna var mıdır?

Evet, C. H. P., kabahatlerini bir bir teslim edip özür dilemelidir! Birincisi, bir parti olduğu için; ikincisi, muhalefette bulunduğu için, üçüncüsü, Başbakanın isteğine göre yeni bir şekil almadığı; dördüncüsü, liderlerini Başbakana sormadan seçtiği; beşincisi, bir seçim mücadelesi yapmak cüretkârlığını gösterdiği; altıncısı, bu seçimlerde 541 milletvekilliğinden 31’ini kazanmak gibi bir hâd bilmezlik ettiği; yedincisi ve en ağırı da, memleket meseleleriyle ilgilenip tenkidler yapmak suretiyle millî iradeye karşı geldiği için özür dilemelidir!

Belki o zaman Sayın Başbakan da ulüvvü-cenab gösterip C. H. P.’yi affeder ve öylelikle demokratik hayatımız normal mecraına dökülmek imkânını bulmuş olur. Bir partiye küsmek nasıl elinde ise, o partiyi affetmek de Sayın Başbakanın yetkileri arasında olsa gerektir. Onun için kendisinin şefaatinden ümit kesmemeliyiz!

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.06.20.RE_B.jpg
1954.06.20.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Başbakan Küstü,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/256 ulaşıldı.